Ψηφιακό ρελέ διαρροής (τύπου Α) ρυθμιζόμενο προς τη γη

Ψηφιακό ρελέ διαρροής (τύπου Α) ρυθμιζόμενο προς τη γη

Είναι κατάλληλο για προστασία μονοφασικών και τριφασικών κυκλωμάτων ανεξαρτήτως εντάσεως…

… ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και στις οικιακές).

Παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας από 30mA έως 10Α και ρύθμισης του χρόνου ανταπόκρισης από 0msec έως 3sec. Επιπλέον αποθηκεύει τις 3 τελευταίες τιμές διαρροής της εγκατάστασης δίνοντας έτσι ένα στατιστικό δείγμα των διαρροών που συνήθως εμφανίζονται στην εκάστοτε εγκατάσταση. Όπως απαιτείται για όλα τα ρελέ διαρροής έχει μπουτόν Test.

Η μέτρηση της διαρροής πραγματοποιείται μέσω τορροειδούς Μ/Σ ο οποίος συνδέεται με το ρυθμιζόμενο ψηφιακό ρελέ διαρροής. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει λυχνία LED η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο τορροειδής Μ/Σ δεν είναι σωστά συνδεδεμένος με το ρελέ.

Το ψηφιακό ρυθμιζόμενο ρελέ διαρροής έχει οθόνη η οποία δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαρροή της εγκατάστασης στην οποία είναι τοποθετημένο.

 Ψηφιακό ρελέ διαρροής (τύπου Α) ρυθμιζόμενο προς τη γη

Το ψηφιακό ρυθμιζόμενο ρελέ διαρροής έχει τρεις ξηρές επαφές εξόδων:

Έξοδος Επαφής Ορθής Λειτουργίας: Όταν είναι ενεργοποιημένη δίνει οπτικό ή ηχητικό σήμα ότι το ρελέ διαρροής δουλεύει ορθώς.

Έξοδος Επαφής Alarm: Στο 50% ρύθμισης ενεργοποιείται όταν η τρέχουσα διαρροή του κυκλώματος φτάσει το 50% της ρύθμισης έντασης ευαισθησίας που έχει κάνει ο εγκαταστάτης και ενεργοποιεί ένα οπτικό ή ηχητικό σήμα ανάλογα με το τι έχει συνδέσει ο εγκαταστάτης.

Έξοδος Επαφής Trip: Ενεργοποιείται όταν η τρέχουσα διαρροή του κυκλώματος φτάσει στο 85% (για λόγους ασφαλείας) της ρύθμισης έντασης ευαισθησίας που έχει κάνει ο εγκαταστάτης και ενεργοποιεί το πηνίο εργασίας αυτόματου διακόπτη ώστε να κάνει διακοπή.

Ενδεικτικές Εφαρμογές:

 • Ξυλουργεία
 • Διυλιστήρια
 • Βενζινάδικα
 • Τυπογραφεία
 • Εργοστάσια Πλαστικών
 • Χημικές Βιομηχανίες
 • Αποθήκες Σιτηρών – Ζωοτροφών
 • Αποθήκες – Βιομηχανίες Χάρτου
 • Αποθήκες Εύφλεκτων υλικών
 • Αντλιοστάσια, Γεωτρήσεις
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
 • Βιοτεχνίες

Δυνατότητες:

 • Ψηφιακή ένδειξη της διαρροής
 • Ρύθμιση ορίου διαρροής από 30mA μέχρι 10Α
 • Ρύθμιση χρόνου αντίδρασης από 0-3sec.
 • Καταγραφή 3 τελευταίων τιμών σφάλματος
 • Προστασία Ατόμων από ηλεκτροπληξια
 • Προστασία Εξοπλισμού από διαρροή
 • Προστασία Κτιρίων από πυρκαγιά
 • Test δοκιμής

Πηγή: hlektrologia.gr

Shares