Ρελέ διαρροής με μοτέρ επανοπλισμού

Ρελέ διαρροής με μοτέρ επανοπλισμού

Τα ρελέ διαρροής με μοτέρ επανοπλισμού είναι ρελέ διαρροής στα πλαϊνά μέρη των οποίων μπορεί να…

… προσαρμοστεί ειδικό μοτέρ το οποίο επανοπλίζει το ρελέ διαρροής υπό την προϋπόθεση ότι η διαρροή δεν υφίσταται πλέον στην εγκατάσταση.

Η επανόπλιση του ρελέ γίνεται μόνο μετά από έλεγχο της εγκατάστασης για τυχόν διαρροές και μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές δεν υφίστανται πλέον.

Συνολικά τα μοτέρ ελέγχουν έως και τρεις φορές την εγκατάσταση για ύπαρξη διαρροών, με χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ των ελέγχων και σε περίπτωση που και στους τρεις ελέγχους διαπιστωθεί διαρροή, σταματάει ο έλεγχος αφού αυτό συνεπάγεται ότι η διαρροή είναι μόνιμη και απαιτείται έλεγχος από τον εγκαταστάτη.

Η χρήση αυτών των ρελέ διαρροής είναι ιδανική για εγκαταστάσεις όπου οι χρήστες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση η εγκατάσταση να μένει χωρίς τροφοδοσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση σε τραπεζικά καταστήματα, όπου λόγω της 24ωρης λειτουργίας των ΑΤΜ δεν μπορούν να γίνονται διακοπές ρεύματος λόγω διαρροής παρά μόνο εάν πρόκειται για μόνιμη διαρροή.

Shares