Δημιουργία Μονογραμμικού Διαγράμματος με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 2ο)

Δημιουργία Μονογραμμικού Διαγράμματος με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 2ο)

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε πώς ξεκινάμε ένα νέο έργο και πώς δημιουργούμε την ΥΔΕ. Στο παρόν…

… άρθρο θα δούμε πώς δημιουργούμε το μονογραμμικό διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα της κατοικίας.
Θυμίζουμε ότι χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα PanelCAD για εγκαταστάτες της Ti-Soft. Μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το τρέξουμε για ένα μήνα τελείως δωρεάν από τον ιστότοπο www.ti-soft.com. Έτσι όλα αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε στον υπολογιστή μας.

1. Ηλεκτρική διανομή

Από το κύριο μενού επιλέγουμε Έργα -> Ηλεκτρικοί πίνακες και κυκλώματα. Εμφανίζεται η φόρμα που βλέπουμε στην εικόνα 4. Στο αριστερό μέρος υπάρχει το δέντρο της ηλεκτρικής διανομής. Στο δέντρο αυτό βλέπουμε τους ηλεκτρικούς πίνακες όλης της εγκατάστασης. Στην κορυφή του δέντρου είναι η ΔΕΗ. Κάτω από τη ΔΕΗ είναι ο ΓΕΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ. Στη δική μας περίπτωση έχουμε μόνο έναν πίνακα.
Στο μέσον υπάρχει ένα λογιστικό φύλλο με τα κυκλώματα που έχει ο πίνακας. Το φύλλο αυτό είναι προς το παρόν άδειο.

2. Γρήγορη δημιουργία κυκλωμάτων

Για να προσθέσουμε γρήγορα και εύκολα τα κυκλώματα του πίκανα, κάνουμε κλικ στο κουμπί Ο μάγος δημιουργίας και εμφανίζεται η φόρμα Μάγος δημιουργίας (Εικόνα 1). Τα βήματα είναι:

 • Βήμα 1, Στο λογιστικό φύλλο ορίζουμε τα κυκλώματα
 • Βήμα 2, Επιλέγουμε τον τύπο των καλωδίων (παροχικού και κυκλωμάτων) και τον αριθμό των φάσεων
 • Βήμα 3, Επιλέγουμε πόσα ΔΔΡ θέλουμε, συνήθως είναι ένα ΔΔΡ στην άφιξη

Βήμα 1, Περιγράφουμε τα κυκλώματα του πίνακα και την ισχύ τους σε kW.

Εικόνα 1 Βήμα 1, Περιγράφουμε τα κυκλώματα του πίνακα και την ισχύ τους σε kW.

Βήμα 2, Επιλέγουμε τον τύπο των καλωδίων και τις φάσεις του πίνακα.

Εικόνα 2 Βήμα 2, Επιλέγουμε τον τύπο των καλωδίων και τις φάσεις του πίνακα.

Βήμα 3, Επλέγουμε τα ΔΔΡ που θα βάλουμε στον πίνακα.

Εικόνα 3 Βήμα 3, Επλέγουμε τα ΔΔΡ που θα βάλουμε στον πίνακα.

3. Το λογιστικό φύλλο συμπληρωμένο

Μόλις τελειώσουμε με το μάγο δημιουργίας, το λογιστικό φύλλο γεμίζει με τα κυκλώματα όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. Στο δεξί μέρος βλέπουμε το μονογραμμικό διάγραμμα της γραμμής που βρισκόμαστε π.χ. της ΚΟΥΖΙΝΑΣ και πιο δεξιά οι φωτογραφίες των υλικών που υπάρχουν στο μονογραμμικό.

Στο λογιστικό φύλλο μπορούμε να έρθουμε με κλικ στο κουμπί Το λογιστικό φύλλο

 • Να αλλάξουμε τη σειρά των κυκλωμάτων
 • Να προσθέσουμε/παρεμβάλουμε ένα νέο κύκλωμα
 • Να διαγράψουμε ένα ή περισσότερα κυκλώματα
 • Να αλλάξουμε τα kW κάθε φορτίου, τον τύπο και το μήκος καλωδίου

Για κάθε κύκλωμα το πρόγραμμα υπολογίζει και σας δείχνει:

 • τo ρεύμα γραμμής, Ib
 • το ρεύμα της προστατευτικής διάταξης, In
 • το επιτρεπόμενο ρεύμα, Iz και Ir του καλωδίου
 • τη διατομή του καλωδίου
 • την πτώσης τάσης

Το λογιστικό φύλλο συμπληρωμένο. Βλέπουμε το μονογραμμικό και τα υλικά πίνακα της γραμμής της ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Εικόνα 4 Το λογιστικό φύλλο συμπληρωμένο. Βλέπουμε το μονογραμμικό και τα υλικά πίνακα της γραμμής της ΚΟΥΖΙΝΑΣ

4. Εγκατεστημένη ισχύς, καλώδιο παροχής, ασφάλεια πίνακα

Στη γραμμή εργαλείων κάνουμε κλικ στο κουμπί Άφιξη και βλέπουμε ( Εικόνα 5)

 • την εγκατεστημένη και απορροφούμενη ισχύ του πίνακα
 • την κατανομή των φορτίων στις 3 φάσεις (για 3Φ πίνακα)
 • το παροχικό καλώδιο
 • το μονογραμμικό της άφιξης
 • τις φωτογραφίες των υλικών της άφιξης

Πολλή προσοχή στους συντελεστές ταυτοχρονισμού διότι αυτοί καθορίζουν τη διατομή του παροχικού καλωδίου και την ασφάλεια. Επειδή οι συντελεστές αυτοί δεν προδιαγράφονται πουθενά, συχνά λειτουργούμε αντίστροφα, δηλαδή ξέροντας ότι το παροχικό έχει διατομή 10 mm², αυξομειώνουμε τους συντελεστές αυτούς μέχρι να δούμε ότι το επιλεγμένο καλώδιο είναι 10 mm².

Το παροχικό καλώδιο και η ασφάλεια προκύπτουν από την απορροφούμενη ισχύ.

Εικόνα 5 Το παροχικό καλώδιο και η ασφάλεια προκύπτουν από την απορροφούμενη ισχύ.

5. Βλέπουμε το μονογραμμικό

Στη γραμμή εργαλείων κάνουμε κλικ στο κουμπί Μονογραμμικό διάγραμμα και βλέπουμε (Εικόνα 6) το σχέδιο με το μονογραμμικό διάγραμμα. Μπορούμε:

 • Να κάνουμε ζουμ
 • Να το εκτυπώσουμε σε χαρτί Α4
 • Να το αποθηκεύσουμε σε αρχείο DWG/DXF/PDF

Σημειώνουμε ότι:

 • αν τα κυκλώματα του πίνακα δε χωράνε σε μία σελίδα, το πρόγραμμα αυτόματα δημιουργεί περισσότερες σελίδες Α4 και τις αριθμεί
 • το υπόμνημα περιέχει τα στοιχεία του εγκαταστάστη και του πελάτη

Το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα με ένα ΔΔΡ στην άφιξη

Εικόνα 6 Το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα με ένα ΔΔΡ στην άφιξη

Στην Εικόνα 7 βλέπουμε το μονογραμμικό του πίνακα αν είχαμε επιλέξει περισσότερα από ένα ΔΔΡ.

Το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα με τρία ΔΔΡ και υποζυγούς

Εικόνα 7 Το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα με τρία ΔΔΡ και υποζυγούς

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε πώς θα δημιουργήσουμε το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

από τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoft  http://www.ti-soft.com/el

Shares