Παραγωγή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 1ο)

Παραγωγή νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 1ο)

Σκοπός της σειράς αυτών των άρθρων είναι να παρουσιάσουμε στους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες…

… τα βήματα για την παραγωγή μίας πλήρους ΥΔΕ (έντυπα + σχέδια) με τη βοήθεια του υπολογιστή μας.
Γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα PanelCAD για εγκαταστάτες της Ti-Soft.
Μπορούμε να κατεβάσουμε και να τρέξουμε το πρόγραμμα για ένα μήνα τελείως δωρεάν από τον ιστότοπο www.ti-soft.com. Έτσι όλα αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε στον υπολογιστή μας.

1. Βιβλιοθήκη με Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες

Το πρώτο που κάνουμε μετά την εγκατάσταση του προγράμματος είναι να καταχωρήσουμε στη βιβλιοθήκη των Ηλεκτρολόγων τα στοιχεία μας όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το κύριο μενού Βιβλιοθήκες -> Εγκαταταστάτες Ηλεκτρολόγοι.

 

Αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα και για άλλους συναδέλφους τότε θα πρέπει να καταχωρήσουμε και τα στοιχεία των άλλων συναδέλφων.

Για κάθε ηλεκτρολόγο καταχωρούμε:

  • Στοιχεία που εμφανίζονται στη σφραγίδα
  • Στοιχεία της άδειας
  • Στοιχεία οργάνων μέτρησης (μέχρι 2)

Αν καταχωρήσουμε περισσότερους από έναν ηλεκτρολόγους καλό είναι να ορίσουμε τον προεπιλεγμένο ηλεκτρολόγο δηλαδή αυτόν που θα χρεώνεται σε κάθε νέο Έργο.

Στη βιβλιοθήκη των ηλεκτρολόγων υπάρχουν καταχωρημένοι οι ηλεκτρολόγοι που συμμετέχουν στα έργα μας.
Εικόνα 1 Στη βιβλιοθήκη των ηλεκτρολόγων υπάρχουν καταχωρημένοι οι ηλεκτρολόγοι που συμμετέχουν στα έργα μας.

2. Ξεκίνημα έργου

Για να ξεκινήσουμε μια νέα ΥΔΕ θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο έργο. Αυτό γίνεται ως εξής:

  • Από το κύριο μενού επιλέγουμε Έργα -> Έργα
  • Κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου έργου
  • Στο δέντρο με τα έργα προστίθεται το Έργο ν
  • Το μετονομάζουμε, δίνοντας συνήθως το όνομα του ατόμου που θα παραδώσουμε την ΥΔΕ π.χ. _ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ

3. Στοιχεία Ηλεκτρολόγου που υπογράφει την ΥΔΕ

Στην καρτέλα Εγκαταστάτης (Εικόνα 2) θα πρέπει να συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου που θα υπογράψει την ΥΔΕ. Με κλικ στο κουμπί Επιλογή εγκαταστάτη από βιβλιοθήκη εμφανίζεται η φόρμα της εικόνας 1 και απλά επιλέγουμε αυτόν που επιθυμούμε. Σε οποιαδήποτε φάση του έργου μπορούμε να τον αλλάξουμε.

Η σφραγίδα του ηλεκτρολόγου στα έντυπα είναι προαιρετική π.χ. αν θέλουμε να τα σφραγίσουμε με την πρωτότυπη σφραγίδα μας.

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούμε τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου που θα υπογράψει την ΥΔΕ.
Εικόνα 2 Στην καρτέλα αυτή καταχωρούμε τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου που θα υπογράψει την ΥΔΕ.

4. Στοιχεία καταναλωτή

Στην καρτέλα Καταναλωτής (Εικόνα 3) συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του χρήστη. Επίσης συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ακινήτου/διαμερίσματος.

Τα στοιχεία του καταναλωτή εμφανίζονται σε όλα τα έντυπα της ΥΔΕ.
Εικόνα 3 Τα στοιχεία του καταναλωτή εμφανίζονται σε όλα τα έντυπα της ΥΔΕ.

5. Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης

Στην καρτέλα ΥΔΕ (Εικόνα 4) συμπληρώνουμε μία σειρά από στοιχεία που εμφανίζονται στο έντυπο της ΥΔΕ. Στη βοήθεια του προγράμματος μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις που θα προκύψουν.

Στην καρτέλα αυτή καταχωρούμε τα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης που εμφανίζονται στην ΥΔΕ.
Εικόνα 4 Στην καρτέλα αυτή καταχωρούμε τα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης που εμφανίζονται στην ΥΔΕ.

6. Βλέπουμε την ΥΔΕ

Η ΥΔΕ είναι πρακτικά σχεδόν έτοιμη, για να την δούμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αυτό που λείπει είναι τα εγκατεστημένα kW, το καλώδιο παροχής και η γενική ασφάλεια. Όλα αυτά θα συμπληρωθούν αυτόματα αφού δημιουργήσουμε το μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα.

Μπορούμε να την εκτυπώσουμε ή να την σώσουμε σαν αρχείο PDF αν θέλουμε να την επισυνάψουμε σε e-mail.

Προεπισκόπηση της ΥΔΕ
Εικόνα 5 Προεπισκόπηση της ΥΔΕ

 

Από τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoft

Πηγή: www.ti-soft.com/el

Shares