Το 7,6% της ηλεκτρικής ενέργειας «χάνεται» από ρευματοκλοπές και τεχνικές απώλειες

Το 7,6% της ηλεκτρικής ενέργειας «χάνεται» από ρευματοκλοπές και τεχνικές απώλειες

Το «Φαινόμενο της ρευματοκλοπής και η διαχείρισή του» αποτέλεσε το τρίτο από τα θέματα…

… στην παρουσίαση-εσπερίδα που διεξήγαγε η ΡΑΕ το απόγευμα της Παρασκευής 16/09/2016 στη ΔΕΘ.

Το θέμα ανέπτυξε ο κ. Γεώργιος Μουτζορογεώργος, μέλος της Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος της ΡΑΕ, ο οποίος μίλησε για το φαινόμενο της ρευματοκλοπής που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη διαχείριση του φαινομένου αυτού εκ μέρους της ΡΑΕ.

Όπως ανέφερε ο ομιλητής, συνηθέστερη περίπτωση ρευματοκλοπής συνιστά η επέμβαση στο μετρητή ή σε άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας. Με βάση τα ευρήματα των αυτοψιών και ελέγχων που διενεργεί ο Διαχειριστής του Δικτύου διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Διαπιστωμένες ρευματοκλοπές όπου τα τεχνικά ευρήματα είναι εμφανή, απτά και αδιάσειστα και τεκμηριώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση της ρευματοκλοπής σε συνδυασμό με την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και

β) Πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές όπου υπάρχουν μεν κάποια ευρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις τέλεσης της ρευματοκλοπής.

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία που αφορούν το πλήθος των εντοπισμένων ρευματοκλοπών, καθώς και το ποσοστό εντοπισμένων ρευματοκλοπών ανά 1000 χρήστες Χαμηλής Τάσης για τα έτη 2011-2016 (έως Αύγουστο 2016). Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας μελέτης από το Διαχειριστή του Δικτύου (έτος 2014), το ποσοστό των τεχνικών απωλειών ανέρχεται σε 5,29%, το ποσοστό της μη καταγραφείσας ενέργειας (μη τεχνικές απώλειες) σε 2,31% ενώ το ποσοστό της συνολικής απολεσθείσας ενέργειας σε 7,60% επί της συνολικά εγχεόμενης ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

Ακόμη, τονίστηκε η κοινωνική προέκταση του φαινομένου των Ρευματοκλοπών καθώς οι παραβατικές συμπεριφορές αγγίζουν όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις κατηγορίες καταναλωτών. Περαιτέρω, αναλύθηκαν οι στοχευμένες δράσεις στις οποίες πρόκειται να προβεί η Αρχή για την εξάλειψη του φαινομένου των ρευματοκλοπών.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι η ΡΑΕ σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για τη Διαχείριση του Δικτύου, θα προβεί στην αναθεώρηση της εσωτερικής οδηγίας No 83. Επίσης, προς την κατεύθυνση αυτή, η ΡΑΕ θα εκδώσει στο άμεσο μέλλον Κανονιστική Απόφαση στο πλαίσιο του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ), στην οποία θα προβλέπονται οι ενέργειες που πρέπει να λαμβάνουν χώρα από τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής μέχρι τον υπολογισμό της αξίας της απολεσθείσας ενέργειας με πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια για τους καταναλωτές.

Με τις δράσεις αυτές, πρόκειται να βελτιωθεί η προστασία του κοινωνικού συνόλου από αντισυμβατικές και παραβατικές ενέργειες ορισμένων καταναλωτών καθώς και η προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, τονίστηκε ότι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση των ρευματοκλοπών προς όφελος των καταναλωτών θα στηριχθούν σε 3 άξονες. Πρώτος άξονας θα είναι η αποτελεσματικότητα των χειρισμών από τον αρμόδιο φορέα (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Δεύτερο άξονα θα αποτελέσει η διαφάνεια των ενεργειών με ενημέρωση των καταναλωτών, συλλογή και φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχειών και τρίτος άξονας θα είναι η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των καταναλωτών μέσω τυποποίησης όλων των διαδικασιών και των παρεχόμενων πληροφοριών σε όλες τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών ανά την επικράτεια.

Πηγή: http://energypress.gr

Shares