Γειώσεις – Απορίες – Απαντήσεις

Γειώσεις – Απορίες – Απαντήσεις

Πολλά ερωτήματα που προκύπτουν με τις γειώσεις και τη θεμελιακή γείωση. Θα ξεκινήσουμε με γειώσεις και πιο κάτω θα δούμε και τις θεμελιακές.

 

Γειώσεις

1) Καρφώνουμε απλό ηλεκτρόδιο ή άλλης μορφής γείωση κοντά στο ακίνητο που θα γειώσουμε;

Όχι, διότι κοντά στην οικοδομή συνήθως πετιούνται όλα τα μπάζα της οικοδομής τα οποία δεν είναι αγώγιμα, καθώς επίσης είναι και αραιά,

οπότε αφήνουμε μία απόσταση ασφαλείας 2 μέτρα και άνω και μετά κατασκευάζουμε τη γείωση που θέλουμε.

 

2) Σε ένα τρίγωνο γείωσης παίζει ρόλο η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων; Και ποια πρέπει να είναι αυτή;

Η επιτρεπτή απόσταση είναι τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μήκος του ηλεκτροδίου.

Ιδανική είναι το διπλάσιο του μήκους των ηλεκτροδίων.

Πχ: Ηλεκτρόδιο 1,5 μέτρων καρφωμένο, το επόμενο πρέπει να είναι σε απόσταση 3 μέτρα.

Στην περίπτωση που έχουμε τριών μέτρων ηλεκτρόδια πρέπει να απέχουν 6 μέτρα μεταξύ τους.

Ένας από τους  λόγους είναι να αποφευχθεί και η βηματική τάση.

 

3) Σε τι βάθος κατασκευάζουμε τη γείωση πλάκας;

Από 50cm και βαθύτερα και αυτό γιατί το έδαφος όσο βαθύτερα, τόσο πιο νωπό και αγώγιμο. Και πάντα σε όρθια λοξή τοποθέτηση.

 

Θεμελιακή γείωση

 

1) Τι κάνουμε σε περίπτωση που το κτίριο θα έχει αρμό διαστολής;

Χρησιμοποιούμε διαστελλόμενη σύνδεση, εκτός των θεμελίων. Διαστελλόμενη σύνδεση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κομμάτι ταινίας που απλά κάνει καμπύλη,

αν το φτιάξουμε μόνοι μας, υπολογίζουμε να έχει το περιθώριο να τεντώσει όσο και ο αρμός ή και παραπάνω,

ώστε σε μια μικρή μετακίνηση μην κοπεί η συνέχεια της θεμελιακής μας.

Βλ σχήμα παρακάτω…

 

2) Γιατί η ταινία πρέπει να τοποθετείται πάντα όρθια;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος παρά μόνο για τις στροφές που δε μας δημιουργεί πρόβλημα στην τοποθέτηση.

Αν η ταινία είναι ‘’ξαπλωτή’’ στις γωνίες θα έχουμε πρόβλημα στο να τη στρίψουμε ή ακόμη και να αναγκαστούμε να την κόψουμε

και να την ενώσουμε για συνέχεια (δεν προβλέπεται).

 

Ένας άλλος λόγος της ‘’ξαπλωτής’’ ταινίας είναι ότι το σκυρόδεμα θέλει πολύ καλή δόνηση ώστε στην από κάτω πλευρά της ταινίας να μην αφήνει κενά,

με αποτέλεσμα την διάβρωσή της.

 

3) Μπορεί να διαβρωθεί ο οπλισμός ενός κτιρίου εξ αιτίας της θεμελιακής γείωσης;

Όχι. Ένας λόγος ότι δε χρησιμοποιούμε χαλκό αλλά γαλβανισμένο χάλυβα, οπότε πολύ δύσκολο να διαβρωθεί τέτοιο υλικό.

Άλλος λόγος, ακόμη και χαλκό να χρησιμοποιήσουμε εντός του σκυροδέματος ή γενικότερα εντός του οπλισμού,

αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χάλυβα και αυτό επειδή: τα ηλεκτροχημικό δυναμικό ενός υλικού εξαρτάται

και από το υλικό που το περιβάλει (μπετόν στην προκειμένη περίπτωση)!!

 

4) Τι κάνουμε σε ένα μεγάλο κτίριο που οι αποστάσεις από το γειωτή είναι μεγαλύτερες των 10 μέτρων;

Χρησιμοποιούμε εγκάρσιες συνδέσεις, τόσες ώστε κανένα σημείο της οικοδομής να μην βρίσκεται 10 μέτρα μακρύτερα από τον γειωτή. Βλέπε παράδειγμα…

 

5) Μπορούμε να συνδέσουμε αλεξικέραυνο στη θεμελιακή μας γείωση; Υπάρχει κίνδυνος;

Μπορούμε να συνδέσουμε το αλεξικέραυνό μας στη θεμελιακή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αντιθέτως έτσι πρέπει να γίνεται.

 

Μεγάλη προσοχή στο ότι: Ο γειωτής (ταινία) πρέπει να περιβάλλεται παντού από σκυρόδεμα τουλάχιστον 5cm (προτείνεται 7-10) γιατί αλλιώς θα υποστεί διάβρωση.

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε όλα τα σχετικά με την Θεμελιακή γείωση

Θεμελιακή γείωση

Υλικά που θα χρειαστούμε για την Θεμελιακή

Διαβρώνεται ο οπλισμός με την θεμελιακή; 

 

Γενικές ερωτήσεις που αφορούν όλες τις μεθόδους γείωσης.

1) Με ποιο είδος γείωσης πετυχαίνουμε τις καλύτερες (χαμηλότερες) τιμές αντίστασης γείωσης;

Με τη θεμελιακή και αυτό διότι εκτός του ότι πιάνει και όλο τον οπλισμό του κτιρίου,

είναι σε μεγαλύτερο βάθος (συνήθως) από κάθε άλλη μορφή γείωσης (πλάκα – ηλεκτρόδιο – κλπ) οπότε έχουμε περισσότερη υγρασία στο έδαφος.

 

2) Ποια είναι η ιδανική τιμή αντίστασης γείωσης;

Η ιδανική τιμή κάθε μορφής γείωσης είναι το 1ωμ και παρακάτω. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό άρθρο που είχαμε αναρτήσει,

γραμμένο από τον Κο Σαρρή εδώ.

 

3) Με ποια μέθοδο γείωσης έχουμε σταθερότερη τιμή αντίστασης γείωσης καθ όλη τη διάρκεια του έτους;

Με τη θεμελιακή, διότι είναι βαθύτερα από κάθε άλλη μορφή γείωσης, άρα δύσκολα αλλάζει η θερμοκρασία, η υγρασία,

άρα και η αγωγιμότητα του εδάφους

 

4) Με ποια μέθοδο γείωσης έχουμε τη χαμηλότερη τιμή αντίστασης γείωσης;

Στη συντριπτική πλειοψηφία των μετρήσεων, θα συναντήσουμε τη χαμηλότερη αντίσταση γείωσης, με θεμελιακή γείωση.

Λόγω βάθους, υγρασίας καθ όλη τη διάρκεια του έτους, μεγάλη επιφάνεια εκτόνωσης.

 

Εξαρτάται βέβαια και από το έδαφος, δηλαδή: Μπορεί να έχουμε θεμελιακή σε ένα σπίτι επάνω σε ένα βράχο

και να μετρήσουμε αντίσταση γείωσης 2…..3….5 ή και παραπάνω ωμ και να είμαστε σε ένα σπίτι με ένα ηλεκτρόδιο γείωσης σε έδαφος με χώμα νωπό

υγρασία πολύ και πολλές άλλες ιδανικές συνθήκες και να μετρήσουμε ακόμη και κάτω από 1 ωμ!!

 

5) Ποια μέθοδος γείωσης είναι ασφαλέστερη;

Η θεμελιακή. Αναφέραμε πιο πριν πολλά χαρακτηριστικά αλλά επιπροσθέτως, η θεμελιακή εκτός του ότι ‘’αγκαλιάζει’’ όλο το οικοδόμημα,

δε κόβεται εύκολα, τα σημεία όλων των ισοδυναμικών συνδέσεων είναι εμφανή, οπότε ελεγχόμενες όλες οι συνδέσεις.

 

6) Υπάρχει κίνδυνος βηματικών τάσεων στις γειώσεις;

Ναι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όμως στην θεμελιακή γείωση αυτό δεν υφίσταται, ή τουλάχιστον οι τιμές των βηματικών τάσεων

που μπορεί να προκύψουν θα είναι απειροελάχιστες άρα δεν χρήζουν πρόσθετων μέτρων, όπως θα χρειάζονταν στις υπόλοιπες μορφές γείωσης.

7) Σε παλιό κτίριο ή πολυκατοικία όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής γείωσης καλής, μπορώ να πάρω από τον οπλισμό του κτιρίου με ειδικό κολλάρο (σφιγκτήρα) χαλκό και να τον οδηγήσω σαν γείωση στην πολυκατοικία; 

Ναι. Βάση του νέου ΕΛΟΤ 60364, αυτή η μέθοδος είναι αποδεκτή. Άρθρο 544.Γ παράγραφος Γ.3.5

Να τονίσουμε εδώ, ότι βρίσκουμε οπλισμό στο υπόγειο φυσικά και όχι στους ορόφους.

 

8) Μπορώ να δένω τη λάμα της θεμελιακής γείωσης με σύρμα; 

Απαράδεκτη τακτική.

Ο ΕΛΟΤ 60364, στο 544.Γ παράγραφος Γ.3.2 το αναφέρει πεντακάθαρα: Απαγορεύεται η στήριξη με σύρμα.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε για τις βηματικές τάσεις εδώ και εδώ.

 

Σημαντικές σημειώσεις:

Μη ξεχνάμε ποτέ ότι, η Γείωση είναι το σημαντικότερο πράγμα σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ότι είδους εγκατάσταση και να είναι και σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται.

Επεξεργασία άρθρου 26/02/2023

 

 

 

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας

Shares