Δεκαπλάσια τα φωτοβολταϊκά στην Ισπανία ως το 2030!!

Δεκαπλάσια τα φωτοβολταϊκά στην Ισπανία ως το 2030!!

Δημοσιεύτηκαν οι προτάσεις της επιτροπής “σοφών” στην Ισπανία

σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν και τη βάση προς το τελικό κείμενο.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, πρέπει να δοθεί έμφαση στο εξής στα φωτοβολταϊκά για την ηλεκτροπαραγωγή και στο φυσικό αέριο για τις μεταφορές με ταυτόχρονη αναμόρφωση της αγοράς ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι.

Όπως αναφέρει το Platts, στο καλύτερο πιθανό σενάριο για το έτος 2030 προβλέπεται αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την ενεργειακή ζήτηση καθώς οι ΑΠΕ και το αέριο θα αυξηθούν ιδιαίτερα με ταυτόχρονη μείωση του μεριδίου του πετρελαίου.

Η επιτροπή ανέλυσε ταυτόχρονα το πως θα προχωρήσει η Ισπανία σε εξηλεκτρισμό του ενεργειακού τομέα καιστον τομέα των μεταφορών εκτιμά ότι η ηλεκτροκίνηση και το φυσικό αέριο είναι οι καλύτερες λύσεις ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων. Μια τέτοια στροφή θα μπορούσε να αυξήσει την κατανάλωση αερίου κατά 50% στις 466 τεραβατώρες ως το 2030 και να το καταστήσει πρώτη ενεργειακή πηγή.

Στην ηλεκτροπαραγωγή τα φ/β αναμένεται να κάνουν τη μεγαλύτερη πρόοδοο στα επόμενα χρόνια με αύξηση από τα 4 γιγαβάτ σήμερα στα 47 γιγαβάτ και με αυτό τον τρόπο να γίνουν η πρώτη πηγή ηλεκτρισμού με 27%, έναντι 20% στα αιολικά και 16% στην πυρηνική ενέργεια. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ΑΠΕ (ανάμεσά τους 8,5 γιγαβάτ συμπαραγωγής και 2,4 γιγαβάτ αποθήκευσης) θα αποτελούν τα τέσσερα πέμπτα της εγκατεστημένης ισχύος το 2030.

Όσον αφορά το μέσο κόστος, εκτιμάται σε 165,4 ευρώ/MWh στην περίπτωση του τελικού ενεργειακού κόστους και στα 51 ευρώ/MWh στην περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής.

Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε στο να γίνει η χώρα εξαγωγέας ανανεώσιμης ενέργειας, όπως τονίζεται.

Τέλος, προβλέπεται η απαλειφή του φορολογικού τέλους 7% στην ηλεκτροπαραγωγή που επιβάλλεται από το 2012 προκειμένου να στηριχθούν οι πυρηνικές μονάδες.

Πηγή: energypress.gr

Shares