Εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένας Ηλεκτρολόγος ανάλογα με την Άδεια που κατέχει

Εργασίες που μπορεί να εκτελέσει ένας Ηλεκτρολόγος ανάλογα με την Άδεια που κατέχει

Στην ουσία ότι αναγράφεται επάνω στην άδεια εξασκήσεως

επαγγέλματος του κάθε Ηλεκτρολόγου, λέει το παρακάτω PDF αρχείο της: ΕΦΙΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της 12/06/2013, όμως καλό είναι να γνωρίζουμε τι επιτρέπεται να κάνει ο καθένας βάση της άδειας που έχει στην κατοχή του. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά, τι δυνατότητες υπάρχουν σε κάθε ειδικότητα. Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά, τι χρειάζεται ο καθένας για να αποκτήσει την άδεια που τον ενδιαφέρει, από προϋπηρεσία, σχολές κλπ

Και στο παρακάτω PDF αρχείο, ο καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα…. ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

Δείτε το προηγούμενο άρθρο αναλυτικά: Άδειες άσκησης επαγγελμάτων Ηλεκτρολογίας

Shares