Οι 10 λόγοι ιδιαίτερης προσοχής για την Μέση Τάση

Οι 10 λόγοι ιδιαίτερης προσοχής για την Μέση Τάση

Οι εργασίες συντήρησης και έλεγχου των υποσταθμών μέσης τάσης (20ΚV) απαιτούν εργασίες οι οποίες…

… θα πρέπει να διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο χειρισμός των διακοπτών μέσης τάσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των ΤΕΙ με πτυχίο στην κατηγορία Α’ τάξης.

Οι ηλεκτροτεχνίτες ΣΤ άδειας δεν έχουν δικαίωμα χειρισμού σε διακόπτες μέσης τάσης, αλλά μπορούν να εισέρχονται στον υποσταθμό για τους περιοδικούς ελέγχους αυτού ή επισκευές στο γενικό πίνακα της πλευράς της χαμηλής τάσης (230 / 400V).

Γενικά, όλες οι εργασίες σε υποσταθμούς απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και όργανα κατάλληλα για τις αντίστοιχες εργασίες.

Το ηλεκτρολογικό ατύχημα σε χώρο υποσταθμού από την πλευρά της μέσης τάσης, έχει αποδειχθεί και στατιστικά, μπορεί να προέλθει και από στιγμιαία πνευματική αδράνεια υπερβολικής ηλεκτρολογικής σιγουριάς του εξειδικευμένου προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό παραθέτουμε τους παρακάτω 10 λόγους ιδιαίτερης – βιωματικής – προσοχής στη μέση τάση.

  1. Το πρώτο λάθος στη μέση τάση μπορεί να είναι και το τελευταίο.
  2. Στη μέση τάση το ατύχημα δεν γίνεται μόνο με επαφή, αλλά και με προσέγγιση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από την πλευρά της μέσης τάσης.
  3. Οι εργαζόμενοι στην πλευρά της μέσης τάσης δεν πρέπει να είναι ιδρωμένοι ή κάτω από συνθήκες πνευματικής κόπωσης ή μετά από χρήση οινοπνευματωδών ποτών.
  4. Κατά την εργασία στην πλευρά της μέσης τάσης πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μονωτικά δάπεδα, κατάλληλα μονωτικά γάντια και κατάλληλα μονωτικά υποδήματα.
  5. Οι εργαζόμενοι στην πλευρά της μέσης τάσης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με στοιχεία της μέσης τάσης αν δεν προηγηθεί διακοπή, γείωση και γεφύρωση στο τμήμα που θα εργάζονται.
  6. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται άσχετα υλικά και εργαλεία στον χώρο των υποσταθμών.
  7. Η είσοδος τρωκτικού ή άλλου ζώου στο χώρο της μέσης τάσης μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε, να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο εισόδου τρωκτικών ή διάφορων άλλων ζώων στους χώρους της μέσης τάσης.
  8. Στον χώρο των υποσταθμών πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις της πλευράς της μέσης τάσης, τόσο μεταξύ φάσεων, όσο και από αγώγιμα στοιχεία και πρόσωπα.
  9. Πριν από τη χρησιμοποίηση λαβίδες ασφαλειών μέσης τάσης πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος μη ύπαρξης υγρασίας ή σκόνης και πάντοτε να γίνεται χρήση μονωτικών γαντιών, δαπέδων και υποδημάτων
  1. Πρέπει να πραγματοποιείται σχολαστική και αδιάκοπη παρακολούθηση της  συμπεριφοράς του υποσταθμού κατά το πρώτο 24ωρο λειτουργίας του, σε ότι αφορά την ανάπτυξη θερμοκρασίας, διαρροής λαδιών κ.λπ

 

 

Πηγή: hlektrologia.gr

Shares