RG59 – RG6 – RG11 (Καλώδια ομοαξονικά)

RG59 – RG6 – RG11 (Καλώδια ομοαξονικά)

Τι είναι το RG; Τι σημαίνει; Τι σημαίνουν οι αριθμοί

που ακολουθούν την ονομασία RG; πχ: RG59 … RG6 … RG11. Τι σημαίνει το καθε ένα από αυτά και πολλά άλλα θα δούμε στο παρόν άρθρο. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει αυτό το είδος καλωδίων σε επαγγελματικούς κυρίως χώρους, εκτός το RG6 που είναι το συνηθισμένο καλώδιο που χρησιμοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια για τηλεοπτικά σήματα, ή γενικότερα σήματα εικόνας, ακόμη και ήχου απο ενυσχυτές προς ηχεία κλπ.

Είναι καλώδια ομοαξονικά. Ο όρος ομοαξονικό προέρχεται εξ αιτίας του ότι ο εσωτερικός αγωγός και το εξωτερικό συρμάτινο πλέγμα έχουν τον ίδιο γεωμετρικό άξονα. Το ομοαξονικό καλώδιο εφευρέθηκε από τον Άγγλο μηχανικό και μαθηματικό Oliver Heaviside, ο οποίος δημιούργησε το σχέδιο το 1880

Oheaviside

Τι σήματα μπορεί να μεταφέρει ένα Ομοαξονικό καλώδιο RG; Επειδή είναι χαλκός, οποιοδήποτε σήμα έχει σχέση με ρεύμα, όμως έχει επικρατήσει σε τηλεοπτικά σήματα και γενικότερα σήματα εικόνας, δηλαδή: Κλειστό κύκλωμα (cctv) και τηλεόρασης (TV – SAT). Διαφέρει από τα άλλα θωρακισμένα καλώδια και χρησιμοποιείται για την διέλευση ηλεκτρικών σημάτων μεγάλου εύρους συχνοτήτων. Για παράδειγμα μπορεί να μεταφέρει ηχητικά σήματα απο ένα ακουστικό ενισχυτή μέχρι και ηλεκτρικά σήματα πολλών Mega Hertz.

Ο όρος RG σημαίνει: Radio Guide. Οπότε το συναντούμε σαν γενικό όρο σε αυτά τα καλώδια. Έτσι, γνωρίζουμε όταν ακούμε καλώδιο RG, ότι πρόκειται για καλώδιο σήματος. Όσο για τους αριθμούς έχουν επιλεγεί τυχαία, δε σημαίνουν κάτι, απλά είναι για να ξεχωρίσει το κάθε καλώδιο βάση προδιαγραφών. Στη φωτό παρακάτω βλέπετε ένα RG11…

rg11c

Μπορεί ένα τέτοιο καλώδιο να λάβει και να στείλει σήματα τηλεοπτικά ή εικόνας; ΟΧΙ, Χρησιμοποιείται μόνο για λήψη σήματος, γι αυτό και έχει μόνο έναν αγωγό. Το πλέγμα ή το περιτύλιγμα που βλέπετε, χρειάζεται μόνο για θωράκιση από εξωτερικούς παράγοντες όπως: ηλεκτρομαγνητικά πεδία – παρεμβολές από άλλα καλώδια που τυχόν περνούν δίπλα – παράλληλα από ένα καλώδιο RG. Βέβαια με την πρόοδο της τεχνολογίας και την μεταφορά συχνοτήτων μέσα από ένα καλώδιο, μπορούμε να έχουμε και άλλου είδους επικοινωνίες από ένα τέτοιο καλώδιο. Πχ οι εταιρείες τηλεόρασης μπορούν και παρακολουθούν την επισκεψιμότητα ενός καναλιού στο παρασκήνιο, καθώς επίσης έχει ακουστεί κατά καιρούς ότι μπορούν να λάβουν  και εικόνα μέσω συχνοτήτων υπό την άγνοιά μας !! Αλλά αυτό, στο παρόν άρθρο δεν θα το αναλύσουμε.

Στη φωτό παρακάτω δείτε ένα καλώδιο RG59…

RG59

Τα δημοφιλέστερα RG καλώδια που χρησιμοποιούνται στην αγορά είναι το RG59 – RG11 – RG6. Το RG6 έχει επικρατήσει σε σήματα TV – SAT και το RG11 – RG59 σε σήματα CCTV. Ποιά είναι όμως η διαφορά μεταξύ τους; Φυσικά οι απώλειες σήματος σε μια γραμμή τηλεοπτική ή κάμερας. Δηλαδή, το κάθε ένα από αυτά έχει κάποιες προδιαγραφές. Οι οποίες μετριούνται σε MHZ. Ας τα πάρουμε ένα ένα …

Rg59vsRg6

RG59 έχει λεπτότερο αγωγό χαλκού καθώς και λιγότερη μόνωση μεταξύ αγωγού και θωράκισης, κατά συνέπεια είναι ελαφρύτερο σαν βάρος καλωδίου από το RG6 ή RG11. Οπότε το χρησιμοποιούμε σε εγκαταστάσεις με μικρότερη απαίτηση μήκους (μαζεμένοι μικροί χώροι)

RG6 Μεγαλύτερη διατομή κεντρικού αγωγού, περισσότερη μόνωση μεταξύ αγωγού και θωράκισης, άρα και βαρύτερο από το RG59. Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε μήκος. Δείτε στην παρακάτω φωτό καλώδιο RG6…

rg6

RG11 Μεγαλύτερη διατομή και από τα δύο προηγούμενα του κύριου αγωγού, ακόμη περισσότερη μόνωση μεταξύ κεντρικού αγωγού και περισσότερη θωράκιση. Είναι αρκετά χοντρό σαν καλώδιο και βαρύτερο φυσικά από τα άλλα δύο, αλλά επιτυγχάνουμε λήψεις σήματος σε αρκετά απομακρυνσμένα σημεία.

Γιατί για σήματα CCTV χρησιμοποιούμε καλώδιο RG59 αφού είναι καλύτερο σε χαρακτηριστικά το RG6 και το 11; Επειδή για κοντινές αποστάσεις είναι εντός προδιαγραφών και φθηνότερο από τα άλλα. Μην ακούτε το παραμύθι: Τι; Θα βάλεις σε κάμερες καλώδιο τηλεόρασης; Βεβαίως και θα βάλω !! Αφού είναι καλύτερο (απαντήστε τους). Όμως μην είμαστε υπερβολικοί (που πολλές φορές δίχως λόγο το κάνουμε) αρκεί σε μια εγκατάσταση καλώδιο το οποίο είναι εντός προδιαγραφών.

Με πραγματικά νούμερα και ενώ η θωράκιση έχει βελτιώσει κατά πολύ τη απώλεια σήματος, δεν παύει αυτή να υφίσταται! από μετρήσεις λοιπόν έχουμε τα παρακάτω…

pinakas xaraktir

Στον παραπάνω συγκρητικό πίνακα διαπιστώνουμε ότι: Το RG11 είναι καλύτερο από όλες τις απόψεις από τους δύο ”αντιπάλους” του. Απλά είναι αρκετά χοντρό για χρήση σε κοντινές αποστάσεις, κατά συνέπεια πιο δύσκολο στην τοποθέτηση.

Εκτός από το είδος καλωδίου, αν θα είναι RG59 – 11 – 6, υπάρχουν στην αγορά και διπλά καλώδια, με αποτέλεσμα γρηγορότερη τοποθέτηση περισσοτέρων από μια γραμμή καθώς επίσης υπάρχουν και καλώδια με τροφοδοσία. Βλέπε φωτό παρακάτω…

sw 22856

Οπότε και σε αυτή την περίπτωση γλυτώνουμε χρόνο στην τοποθέτηση έξτρα καλωδίου τροφοδοσίας.

Παρακάτω ακολουθεί ακόμη ένας πίνακας με είδη καλωδίων RG και τι είδους θωράκιση μπορούμε να επιλέξουμε. Υπάρχει καλώδιο με διπλή, τριπλή, ακόμη και τετραπλή θωράκιση !!! Αυτό για να μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις με τη μικρότερη δυνατή απώλεια σήματος…

10320296

Ένα πράγμα που παίζει ρόλο στο καλώδιο που θα επιλέξουμε, είναι η απαίτηση συχνότητας που λειτουργεί ο εξοπλισμός μας. Αν έχουμε έναν εξοπλισμό που θα τρέξουν συχνότητες μικρότερες από 50HZ θα πάμε σε καλώδιο RG59, αν οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες των 50HZ τότε θα ανέβουμε σε καλώδιο RG6.

Άλλη μία διαφορά μεταξύ του RG59 και του RG6 είναι ότι, το RG59 είναι από χαλκό η θωράκιση, ενώ του RG6 από αλουμίνιο.

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας.

 

Shares