Τα ρελέ προτεραιότητας-απόρριψης φορτίου

Τα ρελέ προτεραιότητας-απόρριψης φορτίου

Τα ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποφύγουμε την…

… ταυτόχρονη λειτουργία δυο ισχυρών φορτίων, λόγω της αδυναμίας του δικτύου να τροφοδοτήσει κανονικά. Συνήθως επιλέγουμε ένα φορτίο ως «κρίσιμο» που δε θέλουμε να απορρίπτεται και ένα ως «δευτερεύον» που δεχόμαστε να απορρίπτεται, όταν καλείται να λειτουργήσει το κρίσιμο. Συνδέουμε τα σημεία Α-Β του ρελέ σε σειρά με το κρίσιμο φορτίο που μπορεί να έχει ισχύ 1,5 ÷ 9 kW στα 230 V. Όταν ενεργοποιείται το κρίσιμο φορτίο, η NC επαφή του ρελέ (ακροδέκτες 1-2) ανοίγει και κόβει το κύριο ή βοηθητικό κύκλωμα του δευτερεύοντος φορτίου.

Αν το φορτίο απόρριψης είναι μεγαλύτερο των 230 VΑ, τότε πρέπει το ρελέ να μην κόβει απευθείας το δευτερεύον φορτίο, αλλά μέσω ενός τηλεχειριζόμενου διακόπτη όπως στο παρακάτω σχήμα. Όταν το κύριο φορτίο σταματήσει να λειτουργεί, το ρελέ επαναφέρει το δευτερεύον φορτίο σε ετοιμότητα λειτουργίας ή σε λειτουργία, όπως ορίζει ο τρόπος οδήγησής του. Τυπική εφαρμογή του ρελέ είναι η παρεμπόδιση ταυτοχρονισμού θερμοσίφωνα-θερμοσυσσωρευτών ή κουζίνας-θερμοσίφωνα κ.λπ.

Τα ρελέ προτεραιότητας – απόρριψης φορτίου LSS1/2 εγκαθίσταται σε πίνακες χαμηλής τάσης μετά τον γενικό διακόπτη και χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν την πραγματική απορροφούμενη (καταναλισκόμενη) ισχύ της εγκατάστασης με μία προκαθορισμένη επιτρεπόμενη τιμή ασφαλείας που έχει ορίσει ο εγκαταστάτης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα ανεπιθύμητης απόζευξης του γενικού διακόπτη από υπερφόρτιση καθώς το ρελέ LSS1/2 ενεργοποιεί και απενεργοποιεί διαδοχικά 2 διαφορετικά φορτία των οποίων η λειτουργία δεν είναι απαραίτητη (μη κρίσιμα φορτία NPL1 και NPL 2). Το πράσινο LED στην πρόσοψη του ρελέ ειδοποιεί για παρουσία τάσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας, ενώ τα κόκκινα LED υποδεικνύουν την κατάσταση των ρελέ εξόδου (on ή off).

Shares