Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια στην Κρήτη με μονάδα 52 Μεγαβάτ

Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια στην Κρήτη με μονάδα 52 Μεγαβάτ

Το Σεπτέμβριο του 2012, η μονάδα Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας (CSP)

που σχεδιάζει στην περιοχή Αθερινόλακκος Λασιθίου Κρήτης η εταιρεία NUR-MOH είχε λάβει άδεια παραγωγής. Η εταιρεία, κατά το ήμισυ συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη (με μετοχική σύνθεση της εταιρίας ως 50% «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε» και 50% «NUR ENERGIE LIMITED» είχε καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις από το 2011 ακόμα.

Πέντε ολόκληρα χρόνια μετά, η επένδυση έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία προβλέπει και αύξηση της ισχύος από 38 σε 52 Μεγαβάτ, σε μεγαλύτερο οικόπεδο (από 915 σε περίπου 1700 στρέμματα).

Η ηλιοθερμική μονάδα θα αποτελείται από 24.000 ηλιοστάτες (κάτοπτρα) επιφάνειας 19 τ.μ. έκαστος, οι οποίοι θα εκπέμπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν ηλιακό πύργο ύψους 200 μέτρων.

Η συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια θα θερμαίνει νερό και θα παράγει ατμό για εισαγωγή στον ατμοστρόβιλο με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ονομαστικό φορτίο των 52 Μεγαβάτ και αυτονομία μέχρι και πέντε ώρες.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ακόμα σύστημα εφεδρικής θέρμανσης με δύο συμβατικούς ατμολέβητες συνολικής ισχύος 140 θερμικών Μεγαβάτ που καταναλώνουν πετρέλαιο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον ηλιακό συλλέκτη υπολογίζεται σε 76.250 Μεγαβατώρες, ενώ από το εφεδρικό σύστημα συμβατικών λεβήτων (με καύση πετρελαίου) σε 877 Μεγαβατώρες.

Η NUR Energy έχει ως μετόχους δύο funds, το αμερικανικό Armonia LLC και το βρετανικό LowCarbon Ltd, τα οποία χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια στις ΑΠΕ. Η NUR, εκτός από την Ελλάδα έχει παρουσία στην Τυνησία, το Μαρόκο, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ινδία.

Πηγή: econews.gr

Shares