Νόμος του Ampere, Ρεύμα Μετατοπίσεως & Εξισώσεις του Maxwell

Νόμος του Ampere, Ρεύμα Μετατοπίσεως & Εξισώσεις του Maxwell

Η εξίσωση του Maxwell εξαρτάται άμεσα από τον νόμο του

ampere και το ρεύμα μετατοπίσεως. Ο καθηγητής Παπούλας Νίκος μας εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια, με απλό τρόπο όπως πάντα και κατανοητό από όλους τους μαθητές – φοιτητές αλλά και από κάθε…. ”κοινό θνητό”! Δείτε το βίντεο…

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 
Shares