Εκφόρτιση πυκνωτή με εφαρμοσμένο διαφορικό λογισμό

Εκφόρτιση πυκνωτή με εφαρμοσμένο διαφορικό λογισμό

Σε αυτό το ”επισόδειο” του Καθηγητή Παπούλα Νίκου

θα δούμε πως γίνεται εκφόρτιση ενός πυκνωτή με εφαρμοσμένο διαφορικό λογισμό! Προσωπικά δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά! Όμως τώρα, στα 46 μου έχει γίνει φρασκάρισμα φοβερό, με τον τρόπο που …μεταδίδει ο Κος Νίκος!

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 
Shares