Δίοδος Schottky!! Τι είναι;

Δίοδος Schottky!! Τι είναι;

Δίοδος Schottky. Μιας και πιάσαμε διόδους αυτή την εβδομάδα, ας δούμε άλλη μια δίοδο

καθώς και τα βασικότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια δίοδος όπως η schottky. Μέχρι τώρα είδαμε τις απλές και τις Zener διόδους. Σήμερα θα δείτε μια πολύ καλή ανάλυση αλλά και σύγκριση μεταξύ διόδων Zener και Schottky!

Μερικά από τα πλεονεκτήματα τον Schottky διόδων είναι:

Α) Μικρές πτώσεις τάσης σε σχέση με τις διόδους πυριτίου. Αποτέλεσμα; Μικρότερες θερμοκρασίες στη δίοδο. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο θα δείτε ότι ενώ μια δίοδος πυριτίου σε συγκεκριμένες συνθήκες, αναπτύσσει θερμοκρασία 54 βαθμών, στη δίοδο Schottky η θερμοκρασία δε ξεπερνάει τους 38!!

Β) Πολύ υψηλές ταχύτητες μεταγωγής! Αποτέλεσμα; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ υψηλότερες συχνότητες από μια δίοδο πυριτίου!

Γενικά για το τι είναι η δίοδος; Η δίοδος αποτελεί το βασικότερο μη γραμμικό ημιαγωγικό ηλεκτρικό στοιχείο δύο ακροδεκτών και στην ιδανική της μορφή, αποτελεί το στοιχείο εκείνο που εμφανίζει μηδενική αντίσταση στη διέλευση του ρεύματος κατά μία συγκεκριμένη φορά και άπειρη αντίσταση κατά την αντίθετη. Συγκεκριμένα επιτρέπει τη ροή του ρεύματος προς τη μια κατεύθυνση, κατά την ορθή πόλωση, ενώ προς την αντίθετη, κατά την ανάστροφη πόλωση, την απαγορεύει.

Μπορείτε όμως να διαβάσετε και μια ωραία εξήγηση για τις διόδους στον παρακάτω σύνδεσμο: Δίοδοι

Παρακάτω παρακολουθήστε το συγκριτικό βίντεο μεταξύ διόδων πυριτίου και διόδων Schottky (όσι δε τα πάτε καλά με την Αγγλική, βάλτε Ελληνική αυτόματη μετάφραση στους υπότιτλους)…

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Βίντεο για smartphone…

Βίντεο για υπολογιστή…

Shares