Κατασκευή αυτοσχέδιου line splitter ισχυρών ρευμάτων – Βίντεο

Κατασκευή αυτοσχέδιου line splitter ισχυρών ρευμάτων – Βίντεο

Μια ωραία αυτοσχέδια λύση, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε

μετρήσεις με αμπεροτσιμπίδα, σε όλους τους αγωγούς ενός κυκλώματος είτε μονοφασικού είτε τριφασικού ξεχωριστά για τον καθένα. Δείτε όμως το παρακάτω βίντεο από το fubar.gr…

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Βίντεο για smartphone…

Βίντεο για υπολογιστή…

Shares