Οι οφειλέτες της ΔΕΗ δεν θα μπορούν να αλλάζουν πάροχο πλέον

Οι οφειλέτες της ΔΕΗ δεν θα μπορούν να αλλάζουν πάροχο πλέον

Χιλιάδες πελάτες της ΔΕΗ επέλεξαν άλλον προμηθευτή ρεύματος, αφήνοντας πίσω τους φέσια.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλοντος επιχειρεί να βάλει φρένο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος προκειμένου να γλιτώσουν την αποπληρωμή λογαριασμών.

Τα φέσια στη ΔΕΗ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη ΔΕΗ, όπου σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία τα οποία είχαν αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2018 «ΤΑ ΝΕΑ», περί τους 86.000 πελάτες της δημόσιας εταιρείας επέλεξαν άλλον προμηθευτή ρεύματος αφήνοντάς της συνολικό χρέος κοντά στα 164 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι από το 2016 υπάρχει πλαίσιο που επιχειρούσε να αντιμετωπίσει αυτήν την πρακτική, τελικά αποδείχθηκε ανεπαρκές.

Ανεπαρκής η προσπάθεια να μπει φρένο

Συγκεκριμένα, η διάταξη όριζε: «Ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει».

Επιπλέον, δινόταν η δυνατότητα στον προηγούμενο πάροχο του καταναλωτή να ζητήσει τη διακοπή ρεύματος αν αυτός έχει αφήσει χρέη ακόνη κι αν ανήκει σε νέα εταιρεία: «Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή».

Πάντως, τόσο ο υπουργός Ενέργειας, όσο και η διοίκηση της ΔΕΗ κρίνουν αυτό το πλαίσιο ανεπαρκές και σύντομα θα αντικατασταθεί με νέο, πιο αυστηρό, προκειμένου να μπει φρένο στα φέσια που βάζουν οι καταναλωτές της Επιχείρησης.

Οι επιλογές του καταναλωτή

Στην περίπτωση, πάντως, που ο καταναλωτής είναι συνεπής με την εξόφληση των λογαριασμών του και αποφασίσει να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

  • Να μην εντυπωσιάζονται από τα ποσοστά των εκπτώσεων. Οι διατυπώσεις που συνοδεύουν την περιγραφή των προϊόντων ηλεκτρισμού καλλιεργούν συχνά στους καταναλωτές μια ισχυρή θετική αίσθηση, δίνοντας έμφαση σε κάποια ποσοστά εκπτώσεων που είναι αξιοσημείωτα. Χρειάζεται, ωστόσο, περαιτέρω σκέψη και επεξεργασία, προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς αφορά η προτεινόμενη έκπτωση, με ποιον τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα παρέχεται, καθώς και ποια τιμολογιακή πολιτική ισχύει για το υπόλοιπο διάστημα του συμβολαίου.

Ο καταναλωτής θα πρέπει πριν προχωρήσει σε αλλαγή παρόχου να ξέρει το δικό του προφίλ. Θα πρέπει να εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσής του αλλά και γενικότερα με τη δομή του λογαριασμού ρεύματος, για να μπορέσει να αξιολογήσει καλύτερα τα ποικίλα προϊόντα και να καταλήξει σε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ιδιαιτερότητες.

Σημαντικές παράμετροι που πρέπει να γνωρίζει είναι η ετήσια κατανάλωσή του (βασισμένη σε λογαριασμούς πρόσφατων ετών αλλά και στην εκτίμηση των αναγκών τους για το προσεχές μέλλον), η κατανόηση της εποχικότητας της κατανάλωσης (όπως το εύρος διακύμανσης μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών, ιδίως αν υπερβαίνουν τις 2.000 KWh για κάποιο τετράμηνο, λόγω αναγκών θέρμανσης ή κλιματισμού), αν διαθέτουν νυχτερινό τιμολόγιο και ποια είναι η ισχύς της παροχής τους (μονοφασική ή τριφασική).

Να υπολογίζουν το ετήσιο όφελος. Ο ασφαλέστερος δείκτης για τη σύγκριση εναλλακτικών παρόχων είναι το όφελος που προκύπτει σε ετήσια βάση στο ύψος του δικού σας λογαριασμού ρεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, διαπιστώνεται ότι η ουσιαστική έκπτωση που προκύπτει στο σύνολο του λογαριασμού και για όλο το διάστημα της σύμβασης είναι αισθητά μικρότερη από το ποσοστό που αποτελεί τη βασική αναφορά στην προώθηση του προϊόντος. Επιπροσθέτως, μπορεί να έχουν διαφοροποιηθεί στοιχεία (όπως η συχνότητα εφαρμογής της πάγιας χρέωσης ή η προσθήκη μιας ρήτρας, που δύναται να προκαλέσει πρόσθετες χρεώσεις), τα οποία απορροφούν τμήμα της έκπτωσης που τονίζεται κατά την παρουσίαση ενός ενεργειακού προϊόντος.

Αν η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας, ενδέχεται το όφελος να είναι ισχυρό κατά το πρώτο έτος και να περιορίζεται αρκετά εν συνεχεία. Επιπλέον, στην περίπτωση νυχτερινού τιμολογίου, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διαδικασία της σύγκρισης προϊόντων, ώστε να εισαχθεί η ημερήσια και η νυχτερινή κατανάλωση στους επιμέρους υπολογισμούς.

Πηγή: evros24.gr

 

Shares