Η πρώτη δημοπρασία ρεύματος για το 2018 στις 7 Φλεβάρη.

Η πρώτη δημοπρασία ρεύματος για το 2018 στις 7 Φλεβάρη.

Στις 7 Φεβρουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί

η πρώτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ για το 2018, μετά από εισήγηση του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΛΑΓΗΕ και απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Συνολικά οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα διεκδικήσουν ποσότητα 400MWh/h και η λήξη υποβολής δηλώσεων αγοράς ορίζεται για τις 12.30 ωστόσο μπορούν να ενεργοποιηθούν 3λεπτες κανονικές παρατάσεις, όπως συνέβη και στις προηγούμενες δημοπρασίες που διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Όπως προαναφέρθηκε θα διατεθούν 400MWh/h με χρονική διάρκεια από την 1 Μαρτίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 (8760 ώρες) ενώ η τιμή εκκίνησης είναι τα 32,05 €/MWh.

Οι δημοπρασίες αυτές που ξεκίνησαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2016, αποτελούν το εργαλείο που έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς για το άνοιγμα της αγοράς προμήθειας όπου κυριαρχεί η ΔΕΗ. Εντούτοις 1,5 χρόνο μετά την πρώτη δημοπρασία (Οκτώβριος 2016) τα αποτελέσματα παραμένουν κατώτερα των προσδοκιών και ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι ρήτρες που προβλέπουν δημοπράτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ρεύματος εφόσον δεν μειωθεί κατά τα συμφωνηθέντα το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ.

Πράγματι σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ, για το Δεκέμβριο του 2017 το μερίδιο της ΔΕΗ από 84,21% το Νοέμβριο και 83,21% τον Οκτώβριο ανέβηκε πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα στο 85,4%. Οι τρεις μεγάλοι εναλλακτικοί προμηθευτές Elpedison, Protergia και Ηρών έχουν από 3,4%, 3,36% και 3,19%, ενώ μόνο μία ακόμη εταιρεία η Watt & Volt έχει μερίδιο πάνω από 1% (1,29%). Κοντά στο 1% κινούνται επίσης NRG, Volterra και λίγο χαμηλότερα Green, ΕΛΤΑ και ΚΕΝ.

Πάντως από το 2018 έχουν κάνει δυνατή είσοδο στην αγορά και δύο νέοι ανερχόμενοι παίκτες της αγοράς προμήθειας η ΕΠΑ Αττικής και η Ζενίθ (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας), που ήδη έχουν αρχίσει καμπάνιες και έχουν αποκτήσει μετρήσιμη παρουσία και στην αγορά ηλεκτρισμού (εκτός από το φυσικό αέριο).

Συνολικά πάντως η εικόνα της αγοράς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα όσα είχαν συμφωνηθεί με τους θεσμούς για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά. Μάλιστα για την εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι έχουν παίξει ρόλο συγκεκριμένες αποφάσεις και κινήσεις όπως η έκπτωση του 15% αλλά και η μη μετακύλιση του κόστους που προέκυψε από τη χρέωση προμηθευτή από πλευράς ΔΕΗ.

Για αυτό το λόγο μάλιστα στην τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου υπάρχει συγκεκριμένη ρητή πρόβλεψη (βασικό παραδοτέο) να υπάρξει μια κοινή αποτίμηση από τους θεσμούς και την κυβέρνηση της πορείας της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για την πιθανότητα να χρειαστούν επιπρόσθετα δομικά μέτρα που θα είναι ευθυγραμμισμένα με τα χαρακτηριστικά με το χαρτοφυλάκιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Η πρώτη αυτή κοινή αποτίμηση από τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές θα γίνει μέσα στο Φεβρουάριο.

Επίσης μια ακόμη αλλαγή που έχει συμφωνηθεί είναι ο ΛΑΓΗΕ να παράσχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, τους συμμετέχοντες, τις παραδόσεις και τις μεταπωλήσεις στη δευτερογενή αγορά καθώς και για τα μερίδια αγοράς κάθε παίκτη, σε μηνιαία βάση.

Σε κάθε περίπτωση το θέμα του ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά του ηλεκτρισμού, συνεχίζει να αποτελεί ζητούμενο με τα μέχρι στιγμής μέτρα και αποφάσεις που έχουν ληφθεί να αποδεικνύονται στην πράξη αναποτελεσματικά.

Πηγή: capital.gr

Shares