Έξυπνοι μετρητές – επένδυση 1,2 δις!!

Έξυπνοι μετρητές – επένδυση 1,2 δις!!

Νέο επιχειρηματικό μοντέλο που δεν βασίζεται στην προμήθεια μετρητών

μέσω διαγωνισμού, αλλά σε ένα είδος σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) έχει επεξεργαστεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την αντικατάσταση του συνόλου των ηλεκτρικών μετρητών της χώρας με τους λεγόμενους «έξυπνους μετρητές».

Το νέο μοντέλο για την πανελλαδική εφαρμογή της τηλεμέτρησης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΔΕΔΔΗΕ με τους Γάλλους της Enedis, (διαχειριστής του δικτύου στη Γαλλία) και έχει παρουσιαστεί τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μόλις την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ είχε για το θέμα αυτό συνάντηση με τον κ. Σταθάκη.

Σύμφωνα με την πρόταση του Διαχειριστή, στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα συμμετέχουν, αφενός μεν ο ΔΕΔΔΗΕ με ποσοστό όχι μικρότερο του 51%, αφετέρου δε ιδιώτες που θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού, αλλά και τραπεζικά ιδρύματα. Δεδομένο θεωρείται το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η οποία έχει ενισχύσει χρηματοδοτικά και άλλα έργα υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,2 δις. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι η ωρίμανση της τεχνολογίας και η παράλληλη πτώση των τιμών μέσα στα χρόνια που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης στα επίπεδα των 800 εκατ. ευρώ.

Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν ταυτόχρονα αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της χώρας μας ενώ θα αλλάξουν οριστικά τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, προς όφελος του καταναλωτή.

Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές

Τι είναι οι διεθνώς αποκαλούμενοι “smart meters”; Είναι η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης της κατανάλωσης, η οποία προσφέρει μια σειρά από νέες δυνατότητες όπως η διασυνδεσιμότητα με άλλες συσκευές, η καταμέτρηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, η μετάδοση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης κλπ. Μέσα από την τεχνολογία των έξυπνων μετρητών ανοίγουν δυνατότητες για καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, διαχείριση της ζήτησης και αμφίδρομη επικοινωνία του πελάτη με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Για παράδειγμα με τους έξυπνους μετρητές θα μπορούν οι προμηθευτές να προσφέρουν στους πελάτες τους σύνθετα πολυζωνικά τιμολόγια, στα οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες του αλλά και τις ανάγκες του συστήματος. Για παράδειγμα θα μπορεί να επιβραβεύεται η κατανάλωση σε ώρες μεγάλης διαθεσιμότητας ενέργειας πχ από φωτοβολταϊκά ή αιολικά και αντίστροφα να τιμωρείται η σπατάλη ενέργειας σε ώρες υψηλής ζήτησης και χαμηλής διαθεσιμότητας μονάδων.

Ταυτόχρονα ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται με SMS για το ρεύμα που έχει ξοδέψει, τις προγραμματισμένες διακοπές, να βλέπει ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, να λαμβάνει συμβουλές εξοικονόμησης κλπ. Επίσης με τους έξυπνους μετρητές δεν υπάρχει η δυνατότητα ρευματοκλοπής, φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι “έξυπνοι μετρητές” αποτελούν βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, επομένως το έργο της τηλεμέτρησης των πελατών χαμηλής τάσης αποτελεί ένα έργο «κλειδί» για τον ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εγκαταστήσει συστήματα τηλεμέτρησης στους πελάτες της υψηλής τάσης, της μέσης τάσης και στους μεγάλους πελάτες στη χαμηλή τάση, οι οποίοι αναλογούν περίπου στη μισή καταναλισκόμενη ενέργεια. Η μεγάλη πρόκληση ωστόσο, είναι να αντικατασταθούν όλοι οι συμβατικοί μετρητές σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, με έξυπνους ηλεκτρονικούς μετρητές.

Όπως είχε πεί σε παλαιότερη συνέντευξή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου «τα οικονομικά και λειτουργικά οφέλη από την τηλεμέτρηση είναι πολλά και προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι οι πελάτες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωσή τους, με στόχο την ενεργοποίησή τους για εξορθολογισμό της μέσω κατάλληλων κινήτρων. Παράλληλα οι καταναλωτές μπορούν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, ενδεχομένως και με την ενεργοποίηση τους στην παραγωγή μέσω μικρών οικιακών μονάδων.

Τα άμεσα οφέλη της τηλεμέτρησης περιλαμβάνουν εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών, δραστική μείωση των ρευματοκλοπών αλλά και του λειτουργικού κόστους του δικτύου.

Πηγή: news247.gr

Shares