Ασφάλειες DO (NEOZED)

Ασφάλειες DO (NEOZED)

Ο σχεδιασμός των ασφαλειών DO ή NEOZED (βλ. Σχ.)…

… είναι πανομοιότυπος με εκείνο των ασφαλειών DIAZED. Ωστόσο οι ασφάλειες NEOZED είναι πιο κατάλ…

ληλες για τις σύγχρονες συνθήκες εγκαταστάσεων, αφού οι διαστάσεις των βάσεων τους ταιριάζουν με το μέγεθος των 18 mm της μονάδας επιφανείας (ΜΕ) των μικροαυτομάτων και των συσκευών ράγας που τοποθετούνται στις ράγες πινάκων κατά DIN.

Οι βάσεις ασφαλειών NEOZED με μεγέθη D01 και D02 των έχουν το ίδιο μέγεθοςκαθώς και με το ίδιο πλάτος και τις ίδιες διαστάσεις στερέωσης. Το μέγεθος της μονάδος επιφανείας είναι 27 mm (1,5 μονάδες), δηλαδή, 1,5 φορές το μέγεθος ενός μικροαυτομάτου > Ν < (βλ. Σχ. κάτω). Ωστόσο, οι βάσεις ασφάλειας D03 έχουν μονάδα επιφανείας με μέγεθος 2,5 φορές το μέγεθος ενός μικροαυτομάτου > Ν <.

Οι ασφάλειες DIAZED για την προστασία καλωδίων και αγωγών διατίθενται σε τέσσερα μεγέθη (NDz, D II, D III, και D IV) για περιοχές ονομαστικών ρευμάτων μεταξύ 2 A και 100 Α για ονομαστική τάση 500 V AC και ένα μέγεθος (D III) για περιοχές ονομαστικών ρευμάτων μεταξύ 2 Α και 63 Α και για ονομαστικές τάσεις 690V AC και 600V DC.

Παρόλο που οι ονομαστικές εντάσεις των διαφορετικών μεγεθών δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθυγραμμιστές στα φυσίγγια ασφάλειας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η χρήση των φυσιγγίων DIAZED μεγέθους D ΙΙ , για παράδειγμα, αντί για φυσίγγια DIAZED μεγέθους D ΙΙΙ.

Το μέγεθος NDz με σπείρωμα Ε16 για περιοχή ονομαστικών ρευμάτων μεταξύ 2 Α και 25 Α με ονομαστική τάση 500 V AC/DC, αποτελεί εξαίρεση.

1) NEOZED base, ceramic
2) NEOZED base molded plastic
3) NEOZED cover
4) NEOZED base, BGV A2 (VBG4)
5) MINIZED switch disconnector D02, draw-out assembly
6) NEOZED fuse link D01
7) NEOZED fuse link D02
8) NEOZED adapter sleeve
9) NEOZED adapter D01
10) NEOZED screw cap
11) NEOZED retaining spring

Shares