ΥΔΕ – Aπορίες (Γείωση σε σωλήνες της ΕΥΔΑΠ;)

ΥΔΕ – Aπορίες (Γείωση σε σωλήνες της ΕΥΔΑΠ;)

Μια ερώτηση που βασανίζει πολλούς ηλεκτρολόγους, είναι αν επιτρέπεται ή όχι…

η Γείωση στις σωλήνες της ΕΥΔΑΠ. Η αν υπάρχει ήδη γείωση τέτοιου είδους τι κάνουμε.

Σε επανελέγχους στην περιοχή της Αττικής εντοπίζονται γειώσεις στο δίκτυούδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Είναι αυτό αποδεκτό; Τι γράφουμε στο πρωτόκολλο;

G21

Η ΕΥΔΑΠ στον κανονισμό της,(ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009) στο άρθρο 25.8. απαγορεύει την γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όλες στις εγκαταστάσεις (παλιές και νέες). Κατά την γνώμη του γράφοντος δεν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος γείωσης και δεν θα πρέπει να αναγραφεί σε πρωτόκολλο. Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η γείωση από το δίκτυο υδρεύσεως και να προστεθεί ανεξάρτητος αγωγός γείωσης και ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδια) γείωσης στις εγκαταστάσεις αυτές και αντίστοιχα να περιγραφεί στο πρωτόκολλο. Επισήμανση: Οι απαιτήσεις για την δημιουργία ισοδυναμικών συνδέσεων πρέπει να τηρούνται. Πηγή:www.sarrisg.gr

Παρακάτω ολόκληρο το άρθρο του ΦΕΚ

Βασική επισήμανση:  ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009: Κανονισμός λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 25.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρευόμενοι  είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από αυτόν τον τρόπο γείωσης βαρύνουν  τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ή σε κάθε τρίτο.

Η απαγόρευση αφορά και νέες και παλιές εγκαταστάσεις.

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας

Shares