Στο εσωτερικό ενός κινητήρα πλυντηρίου ρούχων! Βίντεο

Στο εσωτερικό ενός κινητήρα πλυντηρίου ρούχων! Βίντεο

Ένα πολύ λεπτομερέστατο βίντεο για το εσωτερικό

ενός κινητήρα πλυντηρίου ρούχων. Πραγματικά καλή δουλειά, με όλες τις μετρήσεις, τεστ, διαγνωστικά κλπ. Δείτε όμως το βίντεο (δεν έχει υπότιτλο)…

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Βίντεο για smartphone…

Βίντεο για υπολογιστή…

Shares