5ο Συνέδριο Security Project

5ο Συνέδριο Security Project

Για ακόμα μια χρονιά το Συνέδριο Security Project

που θα διοργανωθεί για 5η φορά από την εταιρία Smart Press και το περιοδικό Security Manager, με την υποστήριξη του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας, θα αποτελέσει τη σημαντικότερη εκδήλωση για θέματα ασφάλειας στην Ελλάδα.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου και το ωρολόγιο πρόγραμμα του συνεδρίου είναι το εξής:

1η ήμερα
Παρασκευή -26 Μαΐου 2017 

09:30 – 10:00 | Έναρξη – Χαιρετισμοί
10:00 – 12:30 | 1η ενότητα
Το νέο περιβάλλον των απειλών και οι δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικότητας και τη διαχείριση της δημόσιας ασφάλειας
Πολιτική, Επιστημονική και Επιχειρησιακή προσέγγιση

12:30 – 13:00 | Διάλειμμα – καφές
13:00 – 15:00 | 2η ενότητα
Η συμβολή της τεχνολογίας και του ιδιωτικού τομέα στη προστασία υποδομών, προσώπων και αγαθών.
Σύγχρονες Τεχνολογίες , Εφαρμογές και Λύσεις

15:00 – 15:30 | Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα
15:30 – 17:30 | 3η ενότητα
Το Security Management μπροστά στις προκλήσεις της νέας εποχής
Απαιτήσεις, Στρατηγικές και Βέλτιστες Πρακτικές

2η ήμερα
Σάββατο – 27 Μαΐου 2017

09:00 – 09:30 | Προσέλευση – Εγγραφές
09:30 – 10:00 | Έναρξη – Χαιρετισμοί
10:00 – 12:15 | 1η ενότητα
Αυτοματισμοί, Πυρανίχνευση, Συστήματα Συναγερμού και Έλεγχος Πρόσβασης
Σημερινές ανάγκες, Ολοκληρωμένες Λύσεις και οι Τεχνολογικές Εφαρμογές

12:15 – 13:00 | Διάλειμμα – καφές
13:00 – 15:30 | 2η ενότητα
Η επιτήρηση βίντεο ως βασικός πυλώνας των έργων ασφάλειας
Σύγχρονες Τάσεις, Υψηλές Δυνατότητες, Σημαντικά Οφέλη

Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα

Δείτε ΕΔΩ τις Εταιρίες – Χορηγούς που συμμετέχουν και υποστηρίζουν
το 5o Security Project

Για περισσότερες πληροφορίες και για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.securityproject.gr

Shares