Τριφασικό ρελέ διαρροής σε τριφασικά κυκλώματα χωρίς ουδέτερο

Τριφασικό ρελέ διαρροής σε τριφασικά κυκλώματα χωρίς ουδέτερο

Μια από τις πιο συχνές απορίες που υπάρχει για τους

διακόπτες διαρροής (ή διακόπτες διαφυγής έντασης), είναι εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τριφασικές εγκαταστάσεις 400 V που δεν έχουν ουδέτερο (όπως για παράδειγμα γραμμές που τροφοδοτούν ηλεκτρικούς κινητήρες).
Η απάντηση είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό προϋποθέσεις, καθώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των διακοπτών διαρροής: το μπουτόν δοκιμής λειτουργίας (test).

Το μπουτόν test όλων των διακοπτών διαρροής είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα καθώς διασφαλίζει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κάθε φορά που πατάμε αυτό το μπουτόν test, εσωτερικά γίνεται μια ηλεκτρική δοκιμή που προσομοιάζει το σφάλμα διαρροής προς γη. Έτσι ελέγχουμε εάν πραγματικά ο διακόπτης διαρροής δουλεύει σωστά αλλά και επαναφέρουμε την καλή του λειτουργία.
Εάν ένας διακόπτης διαρροής δε δοκιμαστεί μέσω του μπουτόν δοκιμής (test) για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε μειώνεται εξαιρετικά η απόδοση του. Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει  να δοκιμάζονται 1 φορά ανά 6 μήνες.

Εάν προσπαθήσουμε να συνδέσουμε ένα συμβατικό διακόπτη διαρροής που έχει τον αγωγό ουδετέρου στη δεξιά πλευρά, σε εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο, η ανίχνευση του διαφορικού ρεύματος θα γίνεται κανονικά, αλλά το μπουτόν τεστ δε θα λειτουργεί, γεγονός που δεν είναι αποδεκτό. Ο λόγος που δε λειτουργεί είναι γιατί το ηλεκτρικό τεστ γίνεται μεταξύ φάσης και ουδετέρου. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι η δοκιμή γίνεται μεταξύ των ακροδεκτών 8/7/N και 6/5 στην έξοδο του διακόπτη. Εάν στην εγκατάσταση δεν υπάρχει ουδέτερος, το κύκλωμα παραμένει μόνιμα ανοιχτό οπότε δε λειτουργεί η δοκιμή μέσω του μπουτόν.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει το κύκλωμα δοκιμής θα πρέπει να συνδεθεί εξωτερικά μια ωμική αντίσταση όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ή να χρησιμοποιηθεί μια ειδική σειρά διακοπτών διαρροής με την ονομασία: ABB F200-L Left neutral που έχει τον αγωγό του ουδετέρου στην αριστερή πλευρά

Παρακάτω, διάγραμμα σύνδεσης αγωγών σε συμβατικό διακόπτη διαρροής με τον αγωγό ουδετέρου δεξιά…

xoris oydetero

Και παρακάτω, διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής ωμικής αντίστασης σε συμβατικό διακόπτη διαρροής με τον αγωγό ουδετέρου δεξιά, για να μπορεί να λειτουργήσει σε 3φασικές εγκαταστάσεις χωρίς ουδέτερο.
Τιμή σύνθετης αντίστασης:
3,3 kOhm για ευαισθησία 30 mA
1 kOhm για ευαισθησία 100 mA
330 Ohm για ευαισθησία 300 mA
200 Ohm για ευαισθησία 500 mA

xoris oydetero1

Η λύση: Διακόπτης διαρροής με τον ουδέτερο αριστερά, ABB F200-L Left neutral

Εάν όμως χρησιμοποιηθεί η σειρά διακοπτών διαρροής της ABB, F200-L Left neutral, η δοκιμή του μπουτόν τεστ γίνεται μεταξύ των δύο φάσεων οπότε ακόμα και εάν δεν υπάρχει ουδέτερος στην εγκατάσταση, δεν επηρεάζεται η κανονική λειτουργία δοκιμής.

Παρακάτω, διάγραμμα σύνδεσης αγωγών σε διακόπτη διαρροής με τον αγωγό ουδετέρου αριστερά (F200-L, Left neutral).

xoris oydetero2

Πηγή: http://new.abb.com

Οπότε τριφασικό ρελέ σε τριφασικό κύκλωμα χωρίς ουδέτερο γίνεται και μάλιστα με όλων σχεδόν των εταιρειών τα ρελέ διαρροής, απλά πριν αγοράσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τι θα ζητήσουμε. Κρατήστε μερικά του άρθρου σαν οδηγό – σύμβουλο

Shares