Πως καλύπτουμε με ρελέ διαρροής τις παροχές;

Πως καλύπτουμε με ρελέ διαρροής τις παροχές;

Μια συχνή και σημαντική συζήτηση είναι το θέμα ρελέ διαρροής 30mA σε αναχωρήσεις γραμμών (παροχές)

υποπινάκων κτιρίων ή ακόμη και σπιτιών με περισσότερους από έναν πίνακες. Η παρακάτω λύση είναι αρκετά χρήσιμη όταν σε μια εγκατάσταση θέλουμε να καλύψουμε και τις παροχές των υποπινάκων με ρελέ διαρροής των 30mA. Φυσικά το κόστος μιας τέτοιας λύσης είναι υψηλό, αλλά λύνει τα θέματα των ”απροστάτευτων” παροχών!

Κάνοντας χρήση ενός Ρελέ διαρροής βιομηχανικού τύπου ή ενός ρελέ διαρροής τύπου ”S” θεωρώ ότι καλύπτουμε το θέμα των παροχών.

Σημείωση, τα ρελέ διαρροής βιομηχανικού τύπου έχουν ρυθμιστή διαρροής ανάλογα με τις απαιτήσεις. Όμως αυτό το 30mA που ενδιαφέρει τον ….”δικηγόρο του διαβόλου” για τις παροχές, θεωρώ ότι λύνεται με την παρούσα πρόταση.

Φυσικά (για να δώσουμε και πάλι δίκιο σε αυτόν το… ”δικηγόρο”) είναι το τι γίνεται σε περίπτωση που θέλουμε να προστατεύσουμε και την κεντρική μας παροχή σε ένα κτίριο ή σπίτι, με ρελέ διαρροής 30mA. Σε αυτή την περίπτωση, απλά τοποθετούμε έναν πίνακα δίπλα στο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος θα περιέχει τα εξής: Ένα γενικό διακόπτη, 3 γενικές ασφάλειες (αν είναι τριφασική η παροχή) και ένα ρελέ διαρροής τύπου ”S” το οποίο έχει μια χρονοκαθυστέρηση. Καλό θα είναι η χρονοκαθυστέρηση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό όριο διαρροής στο οποίο μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οπότε και η παροχή μας είναι προστατευμένη με τα 30mA αλλά και το ρελέ ή τα πολλά ρελέ στον όροφο ή στους ορόφους ΔΕΝ θα επηρεάζονται από το κεντρικό της παροχής!! Δηλαδή αν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σε ρελέ υποπίνακα, θα πέσει το συγκεκριμένο ρελέ και δε θα τρέχουμε στο γενικό!

Εδώ και πάλι σηκώνει κουβέντα όμως, σε περίπτωση πολλών μικρών διαρροών από τους υποπίνακες, οπότε και θα ”συγκεντρώνονται” στο κεντρικό… το ”S”. Ε, εκεί θα πρέπει να ψάξουμε με τον ηλεκτρολόγο μας για τις διαρροές! Αν η εγκατάσταση είναι τριφασική αυτό το πρόβλημα περιορίζεται κατά πολύ (το θέμα των πολλών μικρών διαρροών) οπότε δε θα έχουμε θέμα εύκολα.

Νομίζω ότι κάλυψα όλες τις πιθανές λύσεις. Ακούω προτάσεις….

Παρακάτω ένα άρθρο της emmis για τα βιομηχανικού τύπου ρελέ διαρροής…

  • Επιτήρηση δικτύου και προστασία

Τα ηλεκτρονικά ρελέ ρεύματος διαρροής, επιτρέπουν την επιτήρηση και προστασία των δικτύων διανομής χαμηλής τάσης μέσω της χρήσης τοροειδών μετασχηματιστών.

  • Επιτυγχάνοντας την προστασία

Λόγω των ηλεκτρονικών ρελέ ρεύματος διαρροής δίνεται η δυνατότητα να μετρήσουμε το ρεύμα διαρροής προς γη. Τα ρελέ λειτουργούν συγχρόνως με έναν εξωτερικό τοροειδή μετασχηματιστή. Οι ενεργοί αγωγοί που διατρέχουν τον τοροειδή δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο ανάλογο της ροής του ρεύματος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς την παρουσία ρευμάτων διαρροής, το διανυσματικό άθροισμα του ρεύματος είναι μηδενικό. Σε περίπτωση σφάλματος δημιουργείται μια ανισορροπία στο διανυσματικό άθροισμα ίση με το ρεύμα διαρροής. Η τιμή του ρεύματος σφάλματος, ανιχνεύεται συνεχώς από τον τοροειδή, όταν το ρελέ ρεύματος διαρροής λαμβάνει το σήμα από τον τοροειδή, ανοίγει τις επαφές εξόδου του.  Τότε  ανοίγει και ο διακόπτης φορτίου.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Ρυθμίζοντας την ευαισθησία και τους χρόνους διακοπής

Η ευαισθησία IΔn μπορεί να ρυθμιστεί από 0,03 έως 30Α ενώ οι χρόνοι διακοπής από 0 έως 5sec, εξασφαλίζοντας έτσι την ευελιξία του ρελέ για πολλαπλές χρήσεις.

  • Alarm

Όταν η ένδειξη «alarm» είναι ανοιχτή, η επαφή του alarm ανοίγει όταν το ρεύμα ξεπεράσει το 60% του προεπιλεγμένου ορίου του IΔn.

  • Δικλείδα ασφαλείας

Τα νέα ELR ρελέ διαρροής επιτρέπουν, μέσα από έναν επιλογικό διακόπτη, την λειτουργία ή όχι της δικλείδας ασφαλείας «fail safe». Αν η λειτουργία Fail Safe είναι κλειστή, το ρελέ ενεργοποιεί τον διακόπτη μόλις υπάρξει κάποιο ρεύμα σφάλματος ή εάν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον τοροειδή. Αν η λειτουργία «fail safe» είναι ανοιχτή, το ρελέ ενεργοποιεί τον διακόπτη και όταν δεν υπάρχει επαρκής τροφοδοσία του ρελέ. Η λειτουργία αυτή αποτρέπει την γραμμή από το να μείνει χωρίς προστασία όταν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στο ρελέ.

  • Απομακρυσμένη επανεκκίνηση

Οι επαφές εξόδου του ELR μπορούν να επανεκκινηθούν απομακρυσμένα μέσω κομβίων.

  • Αυτόματη επανεκκίνηση

Όταν το σφάλμα παύει να υπάρχει στο δίκτυο, οι επαφές του ρελέ κλείνουν, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τον χρήστη.

  • Φίλτρα συχνοτήτων

Το χαρακτηριστικό αυτό ενδυναμώνει το ρελέ στην περίπτωση που έχουμε ρεύματα με αρμονικές οι οποίες δεν οφείλονται σε κάποιο σφάλμα αλλά στην παρουσία ηλεκτρονικών φίλτρων (π.χ. όταν υπάρχουν μετατροπείς συχνότητας).

  • Μνήμη σφάλματος

Η μνήμη σφάλματος ενεργοποιείται στην περίπτωση σφάλματος και είναι επανεκκινήσιμη μόνο χειροκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται εάν το ρελέ έχει ενεργοποιηθεί  ακόμα και όταν το σφάλμα δεν υπάρχει πλέον και οι επαφές έχουν επιστρέψει στην φυσιολογική τους θέση λόγω της αυτόματης επανεκκίνησης.

  • Ψηφιακή οθόνη

Μέσω της ψηφιακής οθόνης δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της τιμής του ρεύματος διαρροής. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, μέσω διακόπτών, να αποκλειστεί η εμφάνιση της τιμής του ρεύματος διαρροής που έχει προκαλέσει την ενεργοποίηση του διακόπτη φορτίου.

Shares