PanelCAD Για εγκαταστάτες

PanelCAD Για εγκαταστάτες

Παραγωγή των εντύπων και σχεδίων που απαιτεί η νέα ΥΔΕ (Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011) …

από την TiSoft. To ElectricalDesign υπήρξε τα τελευταία 27 χρόνια το βασικό εργαλείο του Έλληνα ηλεκτρολόγου μελετητή για τη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής αλλά και μέσης τάσης.

Χιλιάδες κτήρια έχουν μελετηθεί και στη συνέχεια κατασκευαστεί με βάση τα σχέδια και τους υπολογισμούς του ElectricalDesign.

Χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία φτιάξαμε το PanelCAD για εγκαταστάτες το οποίο καλύπτει τις νέες απαιτήσεις για την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Το PanelCAD για εγκαταστάτες παράγει γρήγορα και εύκολα όλα τα έντυπα και σχέδια που απαιτεί η νέα ΥΔΕ (Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011).

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο

Τα έντυπα που απαιτεί η νέα ΥΔΕ απαιτούν αρκετό χρόνο για την παραγωγή τους ενώ για τα σχέδια (εάν αυτά πρόκειται να γίνουν με ένα απλό σχεδιαστικό πρόγραμμα) απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία και στη συνέχεια αρκετή και επαναλαμβανόμενη δουλειά.

Το PanelCAD για εγκαταστάτες επιταχύνει εξαιρετικά την όλη διαδικασία αφού παράγει τα έντυπα συμπληρωμένα και έτοιμα για υποβολή ενώ τα σχέδια παράγονται και αυτά αυτόματα βάσει των δεδομένων που εισάγετε εσείς στο πρόγραμμα σε πίνακες.

Έτσι, ο χρήστης του προγράμματος παίρνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο όλα τα απαιτούμενα σχέδια και έντυπα και μάλιστα χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης.

Σκεφτείτε μία πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα. Χρησιμοποιώντας το ElectricalDesign ένας μελετητής κάνει εύκολα και γρήγορα την ηλεκτρολογική μελέτη της οικοδομής. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή θα πρέπει να παραδοθούν στη ΔΕΔΔΗΕ 11 ξεχωριστοί φάκελοι (10 διαμερίσματα + κοινόχρηστο). Εδώ, το κέρδος σε χρόνο με χρήση του PanelCAD για εγκαταστάτες είναι κατά αναλογία δεκαπλάσιο.

Παραγόμενα:

 • Έντυπα
  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) & Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)
  • Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Έντυπα ΔΕΔΔΗΕ & ΟΤΕ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις κ.ά.
 • Σχέδια
  • Μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρικών πινάκων
  • Σχέδιο διάταξης υλικών και διαστάσεις ηλεκτρικών πινάκων
  • Σχέδια εγκατάστασης – Κατόψεις

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης

Στο PanelCAD για εγκαταστάτες διατηρήσαμε το γνωστό από τα άλλα προγράμματά μας «υβριδικό» περιβάλλον, δηλαδή ένα περιβάλλον χρήσης στο οποίο η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται περισσότερο σε φόρμες, πίνακες και πλαίσια κειμένου και λιγότερο σε σχέδιο. Αυτή η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 1. Η ροή εργασίας με το πρόγραμμα απλοποιείται σε μια λογικά οργανωμένη συμπλήρωση στοιχείων. Δε χρειάζεται να θυμόμαστε μία συγκεκριμένη σειρά ενεργειών που πρέπει να κάνουμε ώστε να πούμε στο πρόγραμμα τι πρέπει αυτό να κάνει. Αντίθετα το πρόγραμμα μας ρωτά τι στοιχεία χρειάζεται για να ολοκληρώσει τη δουλειά που θέλουμε. Αυτή η ροή εργασίας όχι μόνο διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία σε μία πολυάσχολη ημέρα εργασίας αλλά και ελαχιστοποιεί τα πιθανά λάθη.
 2. Αν ξεχάσουμε να συμπληρώσουμε κάποιο από τα απαιτούμενα στοιχεία, το πρόγραμμα μας το υπενθυμίζει.
 3. Το πρόγραμμα δίνει αρχικές (default) τιμές σε όλα τα σημεία που αυτό είναι δυνατό. Έτσι, αν ο χρήστης του προγράμματος δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να δώσει στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να αφήσει την αρχική τιμή. Όλες αυτές οι τιμές έχουν επιλεχθεί και αποφασιστεί από εμάς και εμπεριέχουν τη γνώση και την εμπειρία πολλών ετών στις ηλεκτρολογικές μελέτες αλλά και τη σχεδίαση λογισμικού.
 4. Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης. Είναι ελάχιστες οι στιγμές που θα χρειαστεί να σχεδιάσουμε κάτι σε σχέδιο και ακόμα και εκεί οι ενέργειες που κάνουμε είναι τόσο απλές που ακόμα και ένας χρήστης χωρίς καθόλου εμπειρία σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα μπορεί εύκολα να κάνει.

Μπορούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε έναν πίνακα με 15 γραμμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού δίνουμε απλά τις γραμμές σε ένα λογιστικό φύλλο. Στη συνέχεια μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε ή να διορθώσουμε τις γραμμές του ηλεκτρικού πίνακα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον.

Παρακάτω αναλύονται τα τέσσερα βήματα για να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα μια πλήρη ΥΔΕ έτοιμη για παράδοση.

Βήμα 1, Έναρξη έργου, Υπεύθυνη δήλωση

Για κάθε νέο έργο εισάγετε:

 • τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • τα στοιχεία του εγκαταστάτη που τα επιλέγετε από την αντίστοιχη βάση δεδομένων.
 • τα στοιχεία του πρακτορείου
 • τα στοιχεία της εγκατάστασης

Αυτόματα παράγεται η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Βήμα 2, Ηλεκτρική εγκατάσταση, Μονογραμμικά διαγράμματα

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ξεκινά με τον Γενικό Πίνακα. Αν έχετε υποπίνακες εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε το δέντρο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Σε κάθε πίνακα ορίζετε τον αριθμό των γραμμών και το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το πλήρες μονογραμμικό.

Για κάθε γραμμή, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε:

 • την περιγραφή και τα kW του φορτίου
 • το μήκος, τον τύπο και τη διατομή του καλωδίου

Το πρόγραμμα υπολογίζει και σας δείχνει:

 • την πτώση τάσης, το ρεύμα γραμμής, τη συσκευή προστασίας κάθε γραμμής
 • την εγκατεστημένη και αναρροφούμενη ισχύ
 • το παροχικό καλώδιο, τα υλικά της άφιξης

Το μονογραμμικό διάγραμμα κάθε πίνακα σχεδιάζεται αυτόματα σε χαρτί Α4, σε μία ή περισσότερες σελίδες.

Βήμα 3, Πρωτόκολλο ελέγχου

Το λογιστικό φύλλο με το πρωτόκολλο ελέγχου έρχεται με συμπληρωμένες όλες τις στήλες πλην των στηλών με τις μετρήσεις.

Στις στήλες αυτές καταχωρείτε τις μετρήσεις που πήρατε. Αν το όργανο που χρησιμοποιήσατε, δημιουργεί αρχείο με τις μετρήσεις, τότε απλά επιλέγετε τις μετρήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλωμα.

Το πρωτόκολλο ελέγχου περιλαμβάνει όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες.

Βήμα 4, Σχέδια εγκατάστασης, έκθεση παράδοσης

Αν οι αρχιτεκτονικές κατόψεις υπάρχουν σε αρχεία DWG / DXF τότε τις εισάγετε στο πρόγραμμα και πάνω σε αυτές σχεδιάζετε για κάθε κύκλωμα:

 • τα σύμβολα των συσκευών και υλικών. Παράλληλα επιλέγετε το δωμάτιο που θα χρεωθεί.
 • τις γραμμές των καλωδίων

Τα σχέδια εγκατάστασης παράγονται αυτόματα από το πρόγραμμα στη σωστή κλίμακα μαζί με το υπόμνημα συμβόλων σε χαρτί Α4.

Η έκθεση παράδοσης όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης παράγεται αυτόματα χωρίς καμία άλλη προσπάθεια από εσάς.

Διασύνδεση με όργανα μέτρησης

Το πρόγραμμα έχει διασύνδεση σχεδόν με το σύνολο των οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και εκτελούν μετρήσεις Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 844Β-16/5/2011. Κάθε όργανο μέτρησης παράγει ένα αρχείο excel το οποίο μεταφέρεται στο πρωτόκολλο ελέγχου προσφέροντας ακρίβεια και κερδίζοντάς σας χρόνο.

Διασύνδεση με το ElectricalDesign

Τα δύο προγράμματα (ElectricalDesign και PanelCAD για εγκαταστάτες) επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν στοιχεία ούτως ώστε να γλιτώνουμε τη διπλή καταχώρησή τους.

Έτσι, ο μελετητής μπορεί να εξάγει τη μελέτη που έχει κάνει με το ElectricalDesign και να την αποστείλει στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο οποίος χρησιμοποιεί το PanelCAD για εγκαταστάτες. Ο τελευταίος θα κερδίσει σημαντικό χρόνο αφού δε θα χρειαστεί να εισάγει ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία που απαιτούνται.

Καταλαβαίνουμε ότι ένα από τα θέματα που απασχολούν τον χρήστη ενός προγράμματος είναι η εκμάθησή του. Για το λόγο αυτό φτιάξαμε μία σειρά από μαθήματα σε βίντεο που εξηγούν τον τρόπο χρήσης. Πιστεύουμε ότι τα μαθήματα σε βίντεο είναι ο καλύτερος τρόπος εκμάθησης ενός προγράμματος και γι’ αυτό έχουμε επενδύσει σε αυτά τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.

Επειδή η συνεργασία μας με τους πελάτες μας δεν τελειώνει στην πώληση ενός προγράμματος αλλά εκεί ακριβώς ξεκινά, δίνουμε μεγάλη σημασία στην υποστήριξη και τη βοήθεια. Παρέχουμε υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και μέσω ίντερνετ (τηλεσυνδιάσκεψη) ενώ παράλληλα έχουμε καταρτίσει μία online βάση γνώσης η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Επιπλέον πλούσια αρθρογραφία για την παραγωγή των εντύπων και σχεδίων με τη νέα ΥΔΕ με τη βοήθεια του προγράμματος μπορεί να βρει ο χρήστης στα παρακάτω άρθρα όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Εγκαταστάτης.

Πηγή: www.ti-shoft.com

Shares