ElectricalDesign (Νέα έκδοση)

ElectricalDesign (Νέα έκδοση)

Σε μία προσπάθεια διαρκούς εξέλιξης του λογισμικού μας, με στόχο την Ελληνική…

αλλά και παγκόσμια αγορά, ξανασχεδιάζουμε εκ του μηδενός όλα τα προγράμματά μας ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που δίνουν τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.

Μετά τo ενεργειακό, τη θέρμανση και το PanelCAD για εγκαταστάτες σειρά είχε το ηλεκτρολογικό πρόγραμμα το οποίο πλέον ονομάζεται ElectricalDesign.

Νέο interface

Τα τελευταία χρόνια η Microsoft® με τα updates της για τα προγράμματα γραφείου έχει καθιερώσει στο περιβάλλον χρήσης το ribbon. To ribbon σχεδιάστηκε για να είναι ευκολότερο στη χρήση σε σχέση με τα (παλαιότερα) μενού. Το interface αυτό ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά λογισμικού. Παρόλο που στην αρχή ένα ποσοστό χρηστών χρειάστηκε μία περίοδο προσαρμογής πλέον οι περισσότεροι χρήστες εκτιμούν την ευκολία στη χρήση, την καθοδήγηση και την καθαρή ροή εργασίας που προσφέρει το ribbon. Η σωστή εφαρμογή του ribbon σε ένα πρόγραμμα (γιατί σε πολλά άλλα προγράμματα έχουμε δει λανθασμένη χρήση του) διευκολύνει και απλοποιεί τη ροή εργασίας και προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη στο χρήστη.

H φιλοσοφία του ribbon είναι απλή: γκρουπάρει τις εντολές και τις δείχνει όταν τις χρειαζόμαστε. Έτσι δε χρειάζεται να ψάχνουμε σε μενού και υπομενού και η ροή εργασίες επιταχύνεται. Οι εντολές είναι ομαδοποιημένες σε καρτέλες και γκρουπάκια τα οποία εμφανίζονται με τη σειρά που συνήθως χρησιμοποιούνται από αριστερά προς τα δεξιά.

Έτσι, με μια ματιά βλέπουμε πλέον όλες τις ενέργειες και τις εντολές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε δεδομένη στιγμή.

To ribbon του ElectricalDesign, στην καρτέλα Ηλεκτρική διανομή

To ribbon του ElectricalDesign, στην καρτέλα Ηλεκτρική διανομή

To ribbon του ElectricalDesign, στην καρτέλα Κτηριακό μοντέλο

To ribbon του ElectricalDesign, στην καρτέλα Κτηριακό μοντέλο

Property grid (πίνακας ιδιοτήτων)Property grid (πίνακας ιδιοτήτων)

Property grid

Σε πολλά σημεία στο πρόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί το property grid (πίνακας ιδιοτήτων). Ο πίνακας ιδιοτήτων δίνει με τον καλύτερο τρόπο μία γενική εποπτεία όλων των χαρακτηριστικών του επιλεγμένου αντικειμένου μαζί με τις τιμές τους. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μία τιμή στο αντίστοιχο κελί ή να επιλέξουμε μία από τη λίστα.

Κτηριακό μοντέλο

Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις και ένα σχέδιο διαβάζεται πολύ πιο εύκολα από έναν πίνακα με αποτελέσματα υπολογισμών. Έτσι στο νέο πρόγραμμα (αλλά και σε κάθε νέο πρόγραμμα που θα παρουσιάζουμε από εδώ και στο εξής) έχουμε ενσωματώσει το κτηριακό μοντέλο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύκολο εργαλείο 2D και 3D μοντελοποίησης κτηρίων. Λέγοντας μοντελοποίηση κτηρίου εννοούμε τη λεπτομερή γεωμετρική και ποιοτική περιγραφή όλων των επιμέρους στοιχείων του (τοίχοι, κολώνες, πλάκες, δοκάρια, δάπεδα, στέγες, οροφές κ.λπ.). Όλα αυτά μπορούν πλέον να σχεδιαστούν με εύκολο τρόπο στην κάτοψη ενώ σε κάθε βήμα μας έχουμε και μία πλήρη προεπισκόπηση του αποτελέσματος σε 3D.

Η ροή εργασίας επικεντρώνεται πλέον (όπου αυτό είναι δυνατό) στην κάτοψη.

2D και 3D απεικόνιση ενός κτηρίου

2D και 3D απεικόνιση ενός κτηρίου

Undo/redo

Στο ElectricalDesign αλλά και σε κάθε πρόγραμμα που ξανασχεδιάζουμε, έχουμε υλοποιήσει λειτουργία undo/redo (αναίρεση) απεριόριστων βημάτων. Έτσι, μπορούμε πλέον σε ένα έργο να αναιρέσουμε οποιαδήποτε ενέργεια έχουμε κάνει είτε επειδή αυτή έγινε κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Βοήθεια που ακολουθεί τα βήματα του χρήστη

Οδηγίες χρήσης, default τιμές, παραπομπές και αποσμάσματα από τα πρότυπα και τους κανονισμούς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες «ακολουθούν» το χρήστη καθώς δουλεύει μέσα στο πρόγραμμα και παρουσιάζονται στο δεξί μέρος της οθόνης. Η τεκμηρίωση του προγράμματος, πλούσια σε εικόνες, συμπυκνώνει 25 χρόνια εμπειρίας σε ηλεκτρολογικές μελέτες και τη συσσωρευμένη γνώση των χιλιάδων χρηστών του, ενώ συμπεριλαμβάνει και ένα μεγάλο πλούτο γνώσεων από το βιβλίο ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ PanelCAD.

Βοήθεια στο δεξί μέρος της οθόνης

Βοήθεια στο δεξί μέρος της οθόνης

Πιο όμορφες εκτυπώσεις και σχέδια

Η εικόνα της δουλειάς σας στον πελάτη σας είναι οι εκτυπώσεις και τα σχέδια. Στη νέα έκδοση του ElectricalDesign ξανασχεδιάσαμε από την αρχή όλες τις εκτυπώσεις για να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες και καλαίσθητες. Επίσης παράγονται πλέον κατ’ ευθείαν σε PDF και RTF αρχεία.

Μπορείτε στο ίδιο αρχείο pdf να συνδυάσετε το τεύχος των υπολογισμών με το τεύχος σχεδίων (μονογραμμικά, διαστάσεις πινάκων, επιλεκτικότητα κ.λπ.).

Νέες εκτυπώσεις και σχέδια

Νέες εκτυπώσεις και σχέδια

Εμπλουτισμένες βιβλιοθήκες

Για μία ηλεκτρολογική μελέτη είναι απαραίτητος ένας μεγάλος όγκος στοιχείων βιβλιοθήκης. Τα στοιχεία αυτά, εμπλουτισμένα με επεξηγηματικές εικόνες και σχέδια, βρίσκονται στις βιβλιοθήκες του προγράμματος τις οποίες ξανασχεδιάσαμε ούτως ώστε να είναι πιο εύχρηστες. Βιβλιοθήκες εμπλουτισμένες με νέα στοιχεία και δυνατότητα «αγαπημένων»

Βιβλιοθήκες εμπλουτισμένες με νέα στοιχεία και δυνατότητα «αγαπημένων»

Ένα αρχείο για κάθε έργο

Ακολουθώντας τον τρόπο λειτουργίας που κυριαρχεί σε όλα τα ανταγωνιστικά προγράμματα στην παγκόσμια αγορά λογισμικού, στο ElectricalDesign κάθε έργο (project) είναι ένα ανεξάρτητο αρχείο με προέκταση elecproj.

Tο αρχείο αυτό είναι αυτοτελές δηλ. περιλαμβάνει:

  • το γεωμετρικό μοντέλο
  • τις κατόψεις dwg (προαιρετικά) μετά από φιλτράρισμα των layers
  • φωτογραφίες, λογότυπα κ.λπ.
  • όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση

Αν είστε χρήστης του PanelCAD, στο πρώτο τρέξιμο το ElectricalDesign αναζητά τη Βιβλιοθήκη Εργων (PanelProjects.mdb) και δημιουργεί για κάθε σας έργο ένα αρχείο με το αντίστοιχο όνομα.
Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται εξορισμού στο φάκελο My Documents\Electrical Projects
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μετατρέψετε τα παλιά αρχεία του PanelCAD (αρχεία tsb)

Αρχική σελίδα με τα πρόσφατα έργα μετά από το πρώτο τρέξιμο σε χρήστη του PanelCAD

Αρχική σελίδα με τα πρόσφατα έργα μετά από το πρώτο τρέξιμο σε χρήστη του PanelCAD

Νέα λογική στην επιλογή/διόρθωση των υλικών των κυκλωμάτων

Τα υλικά ενός κυκλώματος επιλέγονται με δύο τρόπους

  • Από τη Βιβλιοθήκη κυκλωμάτων (παλαιός τρόπος)
  • Απ’ ευθείας από τη Βιβλιοθήκη υλικών πινάκων

Ετσι μπορούμε σε ένα κύκλωμα ή άφιξη να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε ένα υλικό

Ετσι δεν έχουμε καμμία εξάρτηση από τη Βιβλιοθήκη Κυκλωμάτων(αναχωρήσεων/αφίξεων)

Διόρθωση των υλικών ενός κυκλώματος απευθείας από τη Βιβλιοθήκη υλικών

Διόρθωση των υλικών ενός κυκλώματος απ’ ευθείας από τη Βιβλιοθήκη υλικών

Πηγή: http://www.ti-soft.com

Shares