Διαστάσεις ηλεκτρικού πίνακα, φάκελος ΥΔΕ, αιτήσεις κ.ά. με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 6ο)

Διαστάσεις ηλεκτρικού πίνακα, φάκελος ΥΔΕ, αιτήσεις κ.ά. με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 6ο)

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς παράγουμε το σχέδιο με τα υλικά του ηλεκτρικού πίνακα…

… και τον πλήρη φάκελο της ΥΔΕ.
Θυμίζουμε ότι χρησιμοποιούμε την τελευταία έκδοση του προγράμματος PanelCAD για εγκαταστάτες της Ti-Soft. Μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το τρέξουμε για ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον ιστότοπο www.ti-soft.com. Έτσι όλα αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε στον υπολογιστή μας.

Διάταξη υλικών και διαστάσεις ηλεκτρικού πίνακα

Αν έχουμε ολοκληρώσει τα μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων, μπορούμε να δούμε την όψη με τα υλικά του κάθε πίνακα. Παράλληλα βλέπουμε και τις διαστάσεις του πίνακα.
Για κάθε ηλεκτρολογικό υλικό που υπάρχει στον ηλεκτρικό πίνακα, το πρόγραμμα γνωρίζει τις διαστάσεις του. Σημειώνουμε ότι τα υλικά ράγας έχουν ίδιες διαστάσεις ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή τους.
Για παράδειγμα ένας μικροαυτόματος με In=10Α καταλαμβάνει μία μονάδα πλάτους (δηλ. 17,5 mm) κατά μήκος της ράγας. Έτσι αν ορίσουμε:

 • Τον αριθμό γραμμών και τον αριθμό στοιχείων ανά γραμμή
 • Από που αρχίζουμε την τοποθέτηση π.χ. από κάτω προς τα πάνω

το πρόγραμμα σχεδιάζει και μας δείχνει το σχέδιο διαστάσεων του πίνακα όπως βλέπουμε στο δεξί μέρος της Εικόνας 1.

Το πρόγραμμα μπορεί να χειριστεί υλικά ράγας αλλά και ειδικές περιπτώσεις π.χ. το υλικό της άφιξης είναι αυτόματος διακόπτης 3x150A και τοποθετείται σε ξεχωριστό χώρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Διάταξη υλικών οικιακού πίνακα

Εικόνα 1 Διάταξη υλικών οικιακού πίνακα

Διάταξη υλικών βιομηχανικού πίνακα

Εικόνα 2 Διάταξη υλικών βιομηχανικού πίνακα

Φάκελος ΥΔΕ

Με τον όρο φάκελος ΥΔΕ εννοούμε ένα pdf αρχείο που περιλαμβάνει:

 • Εξώφυλλο
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (μία σελίδα)
 • Πρωτόκολλο ελέγχου (μία ή περισσότερες σελίδες)
 • Έκθεση παράδοσης (μία ή περισσότερες σελίδες)
 • Μονογραμμικά σχέδια πινάκων (μία ή περισσότερες σελίδες)
 • Σχέδια εγκατάστασης (μία ή περισσότερες σελίδες)
 • Διάταξη υλικών, διαστάσεις πινάκων (προαιρετικό)

Για να δημιουργήσουμε το φάκελο της ΥΔΕ

 • Μαρκάρουμε τι θα περιέχει ο φάκελος της ΥΔΕ
 • Στη γραμμή εργαλείων κλικ στη Συγγραφή
 • Στην οθόνη μας βλέπουμε και ξεφυλλίζουμε το PDF αρχείο

Ο φάκελος ΥΔΕ μίας απλής μονοκατοικίας με έξι σελίδες

Εικόνα 3 Ο φάκελος ΥΔΕ μίας απλής μονοκατοικίας με έξι σελίδες

Ο φάκελος ΥΔΕ ενός μικρού ξενοδοχείου με 19 σελίδες

Εικόνα 4 Ο φάκελος ΥΔΕ ενός μικρού ξενοδοχείου με 19 σελίδες

Αιτήσεις, έντυπα κ.ά.

Στη διαδικασία της ηλεκτροδότησης/συντήρησης μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να συμπληρώσει διάφορα έντυπα, αιτήσεις για υποβολή σε υπηρεσίες όπως τη ΔΕΔΔΗΕ. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από σειρά τέτοιων εντύπων. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη του προγράμματος να τα συμπληρώσει εύκολα και γρήγορα.

Η αίτηση ηλεκτροδότησης τύπου Α συμπληρωμένη

Εικόνα 5 Η αίτηση ηλεκτροδότησης τύπου Α συμπληρωμένη

Επειδή εκατοντάδες ηλεκτρολόγοι έχουν κατεβάσει και έχουν τρέξει το πρόγραμμα, έχουμε λάβει πολλές ερωτήσεις που τις έχουμε ομαδοποιήσει. Στο επόμενο τεύχος θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές.
Παράλληλα θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε λεπτομέρειες του προγράμματος ElectricalDesign που χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια από το σύνολο σχεδόν των Ηλεκτρολόγων για την εκπόνηση μελετών.

 

Από τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoft Πηγή: http://www.ti-soft.com/el

Shares