Αλλαγές πινάκων – μετατροπές

Αλλαγές πινάκων – μετατροπές

Στα πλαίσια ασφαλείας του προσωπικού, εντός των…

… καταστημάτων τραπεζών, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των καταστημάτων προσαρμόζονται ώς εξής: Τοποθετούνται 3 ρελλέ διαρροής (ΔΔΡ) εντός των ηλεκτρολογικών πινάκων. Το ένα ρελέ αφορά ρευματοδότες, το δεύτερο αφορά το φωτισμό, εσωτερικά του καταστήματος και το τρίτο ρελέ αφορά το φωτισμό νύχτας και φωτεινών επιγραφών. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεις το ”τοπίο” στο οποίο ψάχνεις να βρείς κάποια τυχόν βλάβη, καθώς επίσης δεν έχεις ολική διακοπή σε όλο το κατάστημα σε περίπτωση κάποιας βλάβης.

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές μετατροπές ή αντικατάσταση πινάκων (όπου ήταν απαραίτητο), κατάσταση πίνακα, πρίν και μετά τη μετατροπή ….

Καλύβια Αττικής Πίνακας Παταριού

Πριν….

Kalybia1

Μετά….

Kalybia4

Καλύβια Αττικής Πίνακας Ισογείου Γενικός

Πρίν….

Kalybia2 Kalybia5

Μετά…

Kalybia7 Kalybia8

Κατάστημα Ραφήνας, Πίνακας ισογείου

Πριν….

Rafina1

Μετά….

Rafina2

Ραφήνας, Πίνακας Υπογείου Γενικός

Πριν….

Rafinayp1

Μετά….

Rafinayp2

Κατάστημα Σαντορίνης Φηρών, Πίνακας παταριού

Πριν….

santorinipa1

Μετά….

santorinipa2

Κατάστημα Βύρωνα, Πίνακας Γενικός

Πριν….

byronas1

Μετά….

byronas

Shares