Θερμογράφηση: Σύμμαχος της σωστής συντήρησης φωτοβολταϊκών

Θερμογράφηση: Σύμμαχος της σωστής συντήρησης φωτοβολταϊκών

Αρχικά η θερμογραφία χρησιμοποιήθηκε…

… από μεγάλες βιομηχανίες και κυρίως σε στρατιωτικές εφαρμογές. Πλέον είναι πολύ πιο προσιτή, εύκολη στη χρήση και οικονομικότερη με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται σε περισσότερους τομείς. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι οι φ/β εγκαταστάσεις.

Με τις κάμερες θερμογράφησης μπορούμε να δούμε ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με ”γυμνό μάτι”. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποια καλώδια δέχονται περισσότερο ρεύμα, κάποιες ασφάλειες ή αυτόματοι διακόπτες έχουν υπερθερμανθεί, κάποια φωτοβολταϊκή κυψέλη ενός πλαισίου έχει εξωτερική ή ακόμη και εσωτερική ζημιά (ενδεχομένως PID φαινόμενο ή αστοχία υλικού κτλπ) .

Με λίγα λόγια δηλαδή το βασικό πλεονέκτημα της θερμογράφησης είναι ότι κάνει τα αόρατα ορατά!

Με τις κάμερες θερμικής απεικόνισης μπορούμε να εντοπίζουμε αμέσως σε μία φ/β εγκατάσταση την ακριβή θέση όπως επίσης και φύση του προβλήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας εφόσον συνδράμει και επιτρέπει τη λήψη σωστών αποφάσεων σε ότι αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να διατηρηθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από έναν φ/β σταθμό στα αναμενόμενα επίπεδα.

Οι αιτίες που προκαλούν τα διάφορα προβλήματα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια ποικίλουν και κάθε πρόβλημα απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην επίλυση του. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό που όμως δημιουργεί πρόβλημα στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή στη συστοιχία όπως περιττώματα πτηνών ή ατμοσφαιρική ρύπανση,
ή μπορεί ακόμη να εντοπιστούν προβλήματα που δε φαίνονται με γυμνό μάτι, όπως ελαττωματικές δίοδοι παράκαμψης ή αστοχία υλικού από τον κατασκευαστή και σίγουρα απαιτούν πιο ενδελεχή μελέτη και προσεκτικότερη διαχείριση στη λήψη αποφάσεων.

Ένα σύνηθες φαινόμενο δυσλειτουργίας που εμφανίζεται κατά την θερμική απεικόνιση είναι τα ‘hot spots’. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ‘hot spots’ υποδηλώνουν θερμικές ανωμαλίες οι οποίες με τη σειρά τους καταλήγουν σε απώλεια απόδοσης του φωτοβολταϊκού πλαισίου και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν σε τόσο υψηλή θερμοκρασία ώστε να είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια της εγκατάστασης ή ανθρώπων που κινούνται εντός αυτής.

Η σωστή και έγκυρη θερμογράφηση απαιτεί χρόνο, εξοικείωση και μερικές προϋποθέσεις όπως :

Ø Καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία μεταξύ 500 W/m2 και 700 W/m2)

Ø Κατάλληλη γωνία σκόπευσης (μεταξύ 5ο και 60ο)

Ø Ο εξοπλισμός που πρόκειται να θερμογραφηθεί να μην σκιάζεται

Η Activus, εμπιστεύεται και χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό θερμογράφησης επώνυμης εταιρείας και το άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της είναι σε θέση να ανιχνεύσει και να αναλύσει τέτοιου είδους δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται καθημερινά σε φ/β σταθμούς. Την ανίχνευση του προβλήματος ακολουθεί διάγνωση του προβλήματος και σειρά αποφάσεων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πρόωρη γήρανση του εξοπλισμού και τυχούσα απώλειας ενέργειας.

Για την Activus, Γιώργος Κολιόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΕ

πηγή: energypress.gr

Shares