Όργανα μέτρησης – Metrel EurotestXA MI 3105

Όργανα μέτρησης – Metrel EurotestXA MI 3105

Metrel, μία εταιρεία η οποία διαθέτει όργανα για κάθε είδους μέτρηση σε δίκτυα…

… χαμηλής – μέσης – και υψηλής τάσης.

 

Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με το Metrel Eurotest XA MI 3105. Ελληνικότατο μενού χειρισμού (firmware) και Ελληνικό λογισμικό για Υπολογιστή. Πολύ μεγάλη υπόθεση, να μεταφραστεί ένα λογισμικό και να υπάρχει στη γλώσσα μας. Διευκολύνει πάρα πολύ τον κάθε επαγγελματία στη δουλειά του.

 

Κατά την άποψή μας, κάθε ηλεκτρονική συσκευή που εισάγεται στη χώρα μας θα έπρεπε να είναι ήδη στα Ελληνικά και το λογισμικό της, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα…

 

Το όργανο αυτό έχει σχεδιαστεί με βάση την πλούσια εμπειρία, που αποκτήθηκε μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με τις μετρήσεις και τον έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

 

Το EurotestXA προορίζεται για όλες τις δοκιμές και μετρήσεις που απαιτούνται για το σύνολο του ελέγχου και μετρήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κτίρια όπως αυτές καθορίζονται και απαιτούνται από την εφαρμογή τουΦΕΚ/Β’/844/16-05-2011.

 

Στην παρακάτω εικόνα μία σύντομη περιγραφή του οργάνου…

metrel2

Σε γενικές γραμμές μπορούν να διεξαχθούν οι ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις:

 

1) Μέτρηση true RMS τάσης, συχνότητας καθώς και διαδοχή φάσεων.

2) Μέτρησηςμόνωσης,

3) Μέτρηση Συνέχειας αγωγών προστασίας καθώς και συνέχειας κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων

4) Εμπέδηση γραμμής (ή σύνθετη αντίσταση γραμμής) και έλεγχος πτώσης τάσης(ΔU%)

5) Μέτρηση σύνθετης αντίσταση βρόχου σφάλματος

6) Έλεγχος χαρακτηριστικών προστασίας ρελέ (ΔΔΡ ή RCD)

7) Μέτρηση αντίστασης γείωσης

8) Μέτρηση ρεύματος καθώς και ρευμάτων διαρροής

9) Έλεγχος επιτηρητών μόνωσης (IMDs)

10) Έλεγχος πρώτου σφάλματος ρεύματος διαρροής

11) Μέτρηση έντασης φωτισμού

12) 2Ω εμπέδηση Γραμμής/Βρόχου

13) Εντοπισμός αγωγών – καλωδίων επί της εγκατάστασης

14) Έλεγχος συσκευών προστασίας υπέρτασης

15) Ειδικές μετρήσεις αντίστασης γείωσης

16) Μπορούν να γίνουν δοκιμές και μετρήσεις στα ακόλουθα συστήματα τροφοδοσίας:

17) TN / TT,

18) ΙΤ

19) 110 V μειωμένης χαμηλής τάσης (2 x 55 V),και

20) 110 V μειωμένης χαμηλής τάσης (3 x 63 V).

 

Η υψηλής ανάλυσης οθόνη με οπίσθιο φωτισμό προσφέρει εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, ενδείξεων, παραμέτρων μέτρησης και μηνυμάτων. Η λειτουργία είναι απλή και σαφής όπου ο χειριστής δεν χρειάζεται καμία ειδική εκπαίδευση (εκτός από την ανάγνωση οδηγιών χρήσης) για τη λειτουργία του οργάνου.

Ο χειριστής του οργάνου πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την μεθοδολογία των μετρήσεων καθώς και με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

 

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης του οργάνου στα Ελληνικά σε μορφή PDF, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο EurotestXA

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας και να βρείτε οποιοδήποτε όργανο σας ενδιαφέρει από πλευράς χαμηλής-μέσης-υψηλής τάσης

http://www.skt-testing.gr/

Shares