Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τα 5 Δημοφιλή όργανα

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τα 5 Δημοφιλή όργανα

Συνεχίζουμε με τη μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τα 5 δημοφιλή όργανα …

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο MacroTest 

Προετοιμασία οργάνου

 • Περιστρέφουμε το διακόπτη στη θέση ΜΩ
 • Πατάμε το κουμπί Ι και ανοίγουμε το όργανο (Switch on)
 • Πατάμε διαδοχικά το κουμπί FUNC και επιλέγουμε έναν από τους παρακάτω τρόπουςΣυνδέουμε το μαύρο και μπλε καλώδιο στους ακροδέκτες B1 και B4 του οργάνου αντίστοιχα
  • Χειροκίνητα MAN (ελάχιστος χρόνος δοκιμής 10 sec ή ορίζετε με το πάτημα του κουμπιού START/STOP). Προτεινόμενο.
  • Προκαθορισμένος χρόνος TIMER (ο χρόνος δοκιμής επιλέγεται από 10 – 999)
 • Αν το μήκος των καλωδίων δεν είναι αρκετό μπορούμε να επεκτείνουμε το μπλε καλώδιο
 • Συνδέουμε τους ακροδέκτες στο αντικείμενο που θα μετρήσουμε (παρακάτω εικόνα)
 • Με τη βοήθεια του Un/IΔn επιλέγουμε την τάση δοκιμής. Οι τιμές που μπορούμε να επιλέξουμε είναι 50, 100, 250, 500, 1000V DC

Σύνδεση οργάνου στον πίνακα (Πηγή MacroTest)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

  • Πατάμε το κουμπί START/STOP
  • Στο τέλος της δοκιμής, σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή RISO είναι μεγαλύτερη από την RMIN και μικρότερη από την RMAX, το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι επιτυχής.

Η μέτρηση είναι αποδεκτή

  • Σε περίπτωση που η τιμή RISO είναι μεγαλύτερη από την RMAX το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι επιτυχής.

Ξεπεράσαμε το όριο του οργάνου

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο Metrel

Φωτογραφία του Metrel EurotestXA

Το όργανο Metrel EurotestXA

Σύνδεση οργάνου στον πίνακα (Πηγή METREL)

Σύνδεση οργάνου σε πρίζα σούκο (Πηγή METREL)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή METREL)

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο Benning IT120B

Φωτογραφία του Benning IT 120B

Το όργανο Benning IT 120B

Βήμα 1

Με τον περιστροφικό διακόπτη επιλέγουμε R ISO, ISOLATION/ INSULATION. Στην οθόνη βλέπουμε:

Βήμα 2

Ορίζουμε τις παραμέτρους της μέτρησης που είναι:

 • Η ονομαστική τάση δοκιμής π.χ. 500 V
 • Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή της αντίστασης μόνωσης π.χ. 0,5 ΜΩ

Βήμα 3

Συνδέουμε τα καλώδια του οργάνου στο αντικείμενο που μετράμε σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Βήμα 4

Ελέγχουμε τα μηνύματα που μας εμφανίζει το όργανο. Αν όλα είναι OK πατάμε το κουμπί TEST μέχρι το αποτέλεσμα της μέτρησης να σταθεροποιηθεί. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο TestBoy

Φωτογραφία του Testboy TV455

Το όργανο Testboy TV455

Σύνδεση οργάνου (Πηγή TestBoy)

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή TestBoy)

 

 

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με το όργανο Megger MFT1730

Φωτογραφία του Megger MFT1730

Το όργανο Megger MFT1730

Προετοιμασία οργάνου

 • Περιστρέφουμε τον αριστερό διακόπτη στην απαιτούμενη τάση δοκιμής δηλαδή 500 V
 • Συνδέουμε τα καλώδια μέτρησης στους ακροδέκτες L1, L2 του οργάνου
 • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
 • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχειά τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
 • Για να ξεκινήσουμε τη δοκιμή πατάμε και κρατάμε πατημένο για τουλάχιστον 10 s το αριστερά ή δεξιά πλήκτρο ΤEST
 • Στην οθόνη βλέπουμε το αποτέλεσμα της μέτρησης και περιμένουμε να σταθεροποιηθεί

Σύνδεση οργάνου, Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή Megger)

 

Shares