Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με το όργανο TestBoy (μέρος 4ο)

Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με το όργανο TestBoy (μέρος 4ο)

Συνεχίζουμε με τον έλεγχο λειτουργίας ΔΔΡ με το όργανο Test Boy…

Για τον έλεγχο των RCD απαιτούνται διάφορες δοκιμές και μετρήσεις. Οι μετρήσεις βασίζονται στο πρότυπο EN 61557-6.
Μπορούν να διεξαχθούν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις:

 • Μέτρηση τάσης επαφής,
 • Μέτρηση χρόνου απόζευξης
 • Μέτρηση ρεύματος απόζευξης
 • Αυτόματος έλεγχος RCD.

Μέτρηση τάσης επαφής (Uc)

Βήμα 1

Eπιλέγουμε την λειτουργία RCD και κατόπιν την υπο-λειτουργία Uc

Βήμα 2

Ορίζουμε τις παραμέτρους της μέτρησης που είναι :

 • Το ονομαστικό διαφορικό ρεύμα του RCD που ελέγχουμε, π.χ ΙΔn=30 mA
 • τον τύπο του RCD π.χ AC
 • Την μέγιστη αποδεκτή τιμή της τάσης επαφής π.χ 50 V

Βήμα 3

Συνδέουμε τα καλώδια του οργάνου στο αντικείμενο που μετράμε σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Σύνδεση οργάνου(Πηγή TestBoy)

Βήμα 4

Ελέγχουμε τα μηνύματα που μας εμφανίζει το όργανο. Αν όλα είναι ΟΚ πατάμε το κουμπί TEST. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη .

Μέτρηση χρόνου απόζευξης (RCDt )

Βήμα 1

Eπιλέγουμε την λειτουργία RCD και κατόπιν την υπο-λειτουργία RCDt

Βήμα 2 και 3 όπως παραπάνω

Βήμα 4

Ελέγχουμε τα μηνύματα που μας εμφανίζει το όργανο. Αν όλα είναι ΟΚ πατάμε το κουμπί TEST. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη .

Μέτρηση ρεύματος απόζευξης (RCDI )

Βήμα 1

Eπιλέγουμε την λειτουργία RCD και κατόπιν την υπο-λειτουργία RCD I

Βήμα 2 και 3 όπως παραπάνω

Βήμα 4

Ελέγχουμε τα μηνύματα που μας εμφανίζει το όργανο. Αν όλα είναι ΟΚ πατάμε το κουμπί TEST. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη .

Αυτόματες μετρήσεις AUTO

Το όργανο εκτελεί με την σειρά τα παρακάτω 6 βήματα

Βήμα 1 και 2 , ρεύμα διαρροής ½×IΔN

 • Βήμα 1, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 2, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν στα βήματα 1 και 2 το RCD δεν κάνει κάνει απόζευξη, δηλαδή t > 300 ms

Βήμα 3 και 4, ρεύμα διαρροής IΔN

 • Βήμα 3, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 4, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν :

 • στο βήμα 3 και στο βήμα 4 το RCD πρέπει να κάνει απόζευξη (μετά από κάθε απόζευξη επαναφέρουμε χειροκίνητα το RCD σε κλειστή θέση)
 • χρόνος απόζευξης t < 300 ms

Βήμα 5 και 6, ρεύμα διαρροής 5×IΔN

 • Βήμα 5, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 6, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν :

 • στο βήμα 5 και στο βήμα 6 το RCD κάνει απόζευξη (μετά από κάθε απόζευξη επαναφέρουμε χειροκίνητα το RCD σε κλειστή θέση)
 • χρόνος απόζευξης t < 150 ms

Πηγή: ti-soft.com/el

Shares