Οπτική ίνα – ότι πρέπει να ξέρει ένας επαγγελματίας (μέρος 3)

Οπτική ίνα – ότι πρέπει να ξέρει ένας επαγγελματίας (μέρος 3)

Σε προηγούμενα άρθρα είδαμε

τι είναι οπτική ίνα, τρόπους τερματισμού, υλικά που χρειαζόμαστε για τερματισμό οπτικών ινών κλπ. Γενικότερα ένας αναλυτικός οδηγός, τον οποίο χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με το κομμάτι των οπτικών ινών.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούμε να δούμε το 1ο και το 2ο μέρος

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Στο παρόν άρθρο θα δούμε  για όργανα μετρήσεων:

opt14

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Οι πιο γνωστές μέθοδοι μέτρησης οπτικών ινών είναι του οπτικού ίσχυομετρου (Light Source Power Meter) και του οπτικού ανακλασίμετρου (OTDR – Optical Time Domain Reflectometer)

Στις παρακάτω φωτό μπορούμε να δούμε ένα ισχυόμετρο…

opt16

Και ένα ανακλασιόμετρο…

otdr

Διαδικασία Μετρήσεων Οπτικού Καλωδίου με Οπτικό Μετρητή Iσχύος (Power Meter)

Συνδέουμε την πηγή με το οπτικό ισχυόμετρο. Μηδενίζουμε την ένδειξη με ένα καλώδιο αναφοράς και ανάλογου τύπου (62.5/125 ή 9/125 με ST ή SC ή όποιον  άλλον connector θέλουμε να μετρήσουμε). Τοποθετούμε το προς μέτρηση PC στον διπλοθηλυκό υποδοχέα και διαβάζουμε την ένδειξη.

opt9

 

Μία πηγή σταθερού φωτός (πηγή Lazer ή Led) εφαρμόζεται στο ένα άκρο του δικτύου. Ένα Power Meter θα μετρήσει την λαμβανόμενη οπτική ισχύ στο άλλο άκρο. Η ολική οπτική απώλεια μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ως εξής:

opt10

Η μετρούμενη απώλεια δίνεται από την σχέση Pol=P–P0

Αυτή η μέθοδος μας δίνει την ακριβή εξασθένηση από άκρο σε άκρο και γι΄ αυτό χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας ζεύξεων οπτικών ινών.

Το μειονέκτημα της μέτρησης αυτής είναι ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία για τυχόν βλάβες κατά μήκος του καλωδίου Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του OTDR μας δίνει την λύση.

Διαδικασία Μετρήσεων Οπτικού Καλωδίου με  Οπτικό Ανακλασίμετρο (OTDR)

Κατά την μέτρηση το OTDR εφαρμόζει ένα παλμό φωτός μέσα στο δίκτυο.

opt11 

Το πόσο ανακλώμενου φωτός σε συνάρτηση με τον χρόνο ανάκλασης μας αποδίδουν κυματομορφές σαν την παρακάτω.

opt12

Η μέτρηση με την χρήση OTDR μας επιτρέπει να μελετήσουμε τι συμβαίνει κατά μήκος και να εντοπίσουμε βλάβες κατά μήκος ενός καλωδίου.  Βλάβες που μπορούμε να συναντήσουμε είναι κομμένη ίνα, κακής ποιότητας συγκόλληση σε μούφα, τσακίσματα καλωδίου κτλ.

Μελετώντας την παρακάτω κυματομορφή παρατηρούμε απώλειες από κάθε κατηγορία βλάβης.

opt13

Από το φίλο της σελίδας μας Ηλεκτρονικό Μηχανικό: Νικολή Γεώργιο

Shares