Βαθμός προστασίας IP

Βαθμός προστασίας IP

Ο δείκτης στεγανότητας ΙΡ αποτελείται από δυο ψηφία (π.χ. ΙΡ65)…

Το πρώτο ψηφίο δηλώνει την Αντίσταση έναντι της Εισδοχής Στερεών Αντικειμένων και Σκόνης και παίρνει τιμές από 0 έως 6. Το δεύτερο ψηφίο δηλώνει την Αντίσταση έναντι της Εισροής Νερού και παίρνει τιμές από 0 έως 8.

Η παρουσίαση των ψηφίων του Δείκτη Στεγανότητας ΙΡ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

IP 1ο ΨΗΦΙΟ (ΣΤΕΡΕΑ)
0 Καμία προστασία
1   Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 50mm (π.χ. ακούσια επαφή με το χέρι).
2   Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 12mm (π.χ. επαφή με το δάχτυλο).
3   Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 2,5mm (π.χ. εργαλεία, καλώδια).
4   Προστασία από στερεά σώματα μεγαλύτερα από 1mm (π.χ. λεπτά εργαλεία, λεπτά σύρματα.
5   Προστασία από τη σκόνη (Διαπερατότητα μόνο από ορατά σωματίδια).
6   Απόλυτη προστασία από τη σκόνη.
IP 2ο ΨΗΦΙΟ (ΝΕΡΟ)

0
Καμία προστασία
1   Προστασία από κάθετη πτώση σταγόνων νερού.
2   Προστασία από πτώση σταγόνων νερού υπό γωνία ως 15ο από τον κατακόρυφο άξονα.
3   Προστασία από πτώση νερού βροχής υπό γωνία έως 60ο από τον κατακόρυφο άξονα.
4   Προστασία από πτώση νερού από όλες τις κατευθύνσεις.
5   Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση από όλες τις κατευθύνσεις.
6   Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση ισοδύναμη με θαλάσσια κύματα
7   Προστασία από επιρροές βύθισης.
8   Προστασία από επιρροές βύθισης διάρκειας, σε καθορισμένες συνθήκες.

 

 

Και ένα παράδειγμα απο ιστοσελίδα ηλεκτρονικού περιεχομένου…

Όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές ενσωματώνουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας, αλλά τι σημαίνουν οι κωδικοί που βλέπουμε στο φύλλο οδηγιών; Τα πρότυπα ασφαλείας έχουν ως σκοπό να ενημερώσουν τους καταναλωτές μέχρι τι βαθμό προστατεύονται τα προϊόντα αλλά και να αποσαφηνίσουν τι εννοούμε ως ‘αδιάβροχο‘. Να ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Κάθε κωδικός αποτελείτε από κάποια συγκεκριμένα γράμματα και ψηφία. Αρχικά έχουμε τα γράμματα IP που προέρχονται από τις λέξεις International Protection, ενώ πολλές φορές μεταφράζεται και ως Ingress Protection.

Το πρώτο νούμερο κυμαίνεται από 0 μέχρι 6 και συμβολίζει την προστασία ενάντια στα στερεά αντικείμενα. Πιο αναλυτικά:

Επίπεδο

Μέγεθος

Προστασία σε

0

Καμία προστασία

1

>50 mm Οποιαδήποτε μεγάλη επιφάνεια του σώματος, όπως το πίσω μέρος του χεριού, αλλά καμία προστασία σε σκόπιμη επαφή

2

>12.5 mm Δάκτυλα ή παρόμοια αντικείμενα

3

>2.5 mm Εργαλεία, καλώδια κ.τ.λ.

4

>1 mm Τα περισσότερα καλώδια, βίδες κ.τ.λ.

5

Προστατευμένο από σκόνη Η διείσδυση σκόνης δεν αποτρέπεται πλήρως, αλλά δεν πρέπει να τεθεί σε επαρκή ποσότητα για να παρέμβει με την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού, προστασία από την σκόνη (dust proof).

6

Αδιαπέραστο από σκόνη Καμία εισχώρησης σκόνης, πλήρη προστασία κατά της επαφής

Το δεύτερο νούμερο συμβολίζει την προστασία ενάντια στο νερό, από 0 έως 9. Πιο συγκεκριμένα:

Επίπεδο

Προστασία σε

Δοκιμασμένο σε

Λεπτομέρειες

0

Καμία προστασία

1

Νερό που στάζει Νερό που στάζει (σταγόνες που πέφτουν κάθετα) δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα Διάρκεια τεστ: 10 λεπτά
Νερό ισοδύναμο με 1 mm βροχόπτωσης το λεπτό

2

Νερό που στάζει υπό γωνία 15° Νερό που στάζει δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα όταν το περίβλημα είναι υπό γωνία 15° από την κανονική του θέση. Διάρκεια τεστ: 10 λεπτά
Νερό ισοδύναμο με 3 mm βροχόπτωσης το λεπτό

3

Ψεκαζόμενο νερό Νερό που πέφτει σε μορφή σπρέι υπό γωνία μέχρι 60° δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα. Διάρκεια τεστ: 5 λεπτά
Όγκος νερού: 0.7 λίτρα ανά λεπτό
Πίεση: 80–100 kPa

4

Πιτσίλισμα νερού Πιτσίλισμα νερού στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα. Διάρκεια τεστ: 5 λεπτά
Όγκος νερού: 10 λίτρα ανά λεπτό
Πίεση: 80–100 kPa

5

Πίδακες νερού Νερό εκτοξευμένο από στόμιο (6.3 mm) στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα. Διάρκεια τεστ: τουλάχιστον 15 λεπτά
Όγκος νερού: 12.5 λίτρα ανά λεπτό
Πίεση: 30 kPa σε απόσταση 3 m

6

Ισχυροί πίδακες νερού Νερό που εκτοξεύεται με ισχυρούς πίδακες (12.5 mm στόμιο) στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα. Διάρκεια τεστ: τουλάχιστον 3 λεπτά
Όγκος νερού: 100 λίτρα ανά λεπτό
Πίεση: 100 kPa σε απόσταση 3 m

6K

Ισχυροί πίδακες νερού με αυξημένη πίεση Νερό που εκτοξεύεται με ισχυρούς πίδακες υπό αυξημένη πίεση (12.5 mm στόμιο) στο περίβλημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα βλαβερό αποτέλεσμα. Διάρκεια τεστ: τουλάχιστον 3 λεπτά
Όγκος νερού: 75 λίτρα ανά λεπτό
Πίεση: 1000 kPa σε απόσταση 3 m

7

Βύθιση μέχρι 1 m Είσοδος του νερού σε βλαβερή ποσότητα δεν είναι δυνατή όταν το περίβλημα είναι βυθισμένο σε νερό υπό ορισμένες συνθήκες και χρόνο (μέχρι 1 m βύθισης). Διάρκεια τεστ: 30 λεπτά
Βύθιση μέχρι 1m μετρούμενο από το κάτω μέρος της συσκευής και τουλάχιστον 15 cm από το πάνω μέρος.

8

Βύθιση πάνω από 1 m Η συσκευή είναι κατάλληλη για συνεχή βύθιση σε νερό υπό συνθήκες που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Κανονικά αυτό σημαίνει πως η συσκευή είναι ερμητικά κλειστή, όμως σε ορισμένους τύπους το νερό μπορεί να εισχωρήσει αλλά έτσι ώστε να μην προκαλεί βλαβερά αποτελέσματα. Διάρκεια τεστ: συνεχή βύθιση στο νερό
Το βάθος ορίζεται από τον κατασκευαστή, συνήθως στα 3 m

9k

Ισχυροί πίδακες νερού σε αυξημένη θερμοκρασία Προστασία ενάντια σε κοντινούς υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας ψεκασμούς.

Τα παραπάνω νούμερα είναι υποχρεωτικά. Επιπλέον, οι κατασκευαστές μπορούν, προαιρετικά, να ενσωματώσουν μια σειρά από γράμματα για περαιτέρω ενημέρωση. Τα πρώτα γράμματα συμβολίζουν το επίπεδο προστασίας στην πρόσβαση επικινδύνων τμημάτων από ανθρώπους.

Επίπεδο

Προστασία πρόσβασης με

A

Το πίσω μέρος του χεριού

B

Δάκτυλο

C

Εργαλείο

D

Καλώδιο

Περισσότερα γράμματα συμβολίζουν επιπλέον πληροφορίες για την προστασία:

Γράμμα

Έννοια

f

Ανθεκτικό στο λάδι

H

Υψηλής τάσης συσκευή

M

Συσκευή κινείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής νερού

S

Συσκευή στεκόταν ακίνητη κατά τη διάρκεια δοκιμής νερού

W

Καιρικές συνθήκες

Ένα ακόμα νούμερο συμβολίζει την αντίσταση της συσκευής σε μηχανικές συγκρούσεις. Ο συμβολισμός αυτός δεν είναι υποχρεωτικός και σπάνια χρησιμοποιείται. Ουσιαστικά μετράται η ενέργεια, σε Joule (J), που απαιτείται για να προκριθεί μια συσκευή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αντίστασης.

Επίπεδο

Ενέργεια κρούσης

Ισοδύναμη μάζα και ύψος

0

1

0.225 J 150 g από τα 15 cm

2

0.375 J 250 g από τα 15 cm

3

0.5 J 250 g από τα 20 cm

5

2 J 500 g από τα 40 cm

7

6 J 1.5 kg από τα 40 cm

9

20 J 5.0 kg από τα 40 cm
Shares