Ηλεκτροπληξίες στη Χώρα μας

Ηλεκτροπληξίες στη Χώρα μας

Η ηλεκτρολογική νομοθεσία, τα ηλεκτρολογικά πρότυπα, οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί, οι αρχικοί…

… έλεγχοι, οι επανέλεγχοι, οι ΥΔΕ, οι ΥΔΚΕ κλπ έχουν ένα και μόνο σκοπό: Να μην συμβαίνουν ατυχήματα ή δυστυχήματα με αιτία τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γιατί αν και όταν συμβεί ηλεκτρολογικό ατύχημα ή δυστύχημα, οι συνέπειες του είναι συνήθως ιδιαίτερα επώδυνες. Όχι μόνο για τους παθόντες αλλά δυστυχώς και για τον ηλεκτρολόγο που έχει αναλάβει την ευθύνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχει προκύψει το συμβάν.

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα στον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο κάποιοι ηλεκτρολόγοι (λίγοι, αλλά από όλες τις βαθμίδες) οι οποίοι δεν εκτιμούν τους κινδύνους και τα ρίσκα των εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή (δεν) ελέγχουν. Μια κλασική θέση τους είναι: Τόσα χρόνια έτσι δουλεύω και δεν μου έχει προκύψει τίποτα στραβό…  Όμως το ‘’στραβό’’ μια φορά συμβαίνει και τότε αρχίζουν τα δύσκολα: Αστυνομία, πραγματογνώμονες, δικηγόροι, δικαστήρια, ποινές, διεκδικήσεις και γενικά ό,τι σημαίνει η ενδέκατη εντολή: Ου μπλέξεις!. Εδώ και μερικά χρόνια, ερευνώντας ο γράφων για ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, διαπιστώνει:

1. Ότι οι ηλεκτροπληξίες γενικά δεν ‘’ακούγονται’’ στην χώρα μας. Τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρονται (αν κάνουν αναφορά) συνοπτικά και στα γρήγορα. Ίσως γιατί τα γεγονότα αυτά δεν ‘’πουλάνε’’.  Τα τροχαία π.χ. έχουν περισσότερη δημοσιότητα. Έτσι το κοινό δεν ενημερώνεται και δεν ευαισθητοποιείται για το τι σημαίνει ηλεκτρολογική ασφάλεια.

2. Ούτε οι ηλεκτρολόγοι (εκτός από τους εμπλεκόμενους) ενημερώνονται για τα γεγονότα αυτά. Οι πραγματογνωμοσύνες  χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα για τον ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο. Σε άλλες χώρες οι πραγματογνωμοσύνες από τέτοια γεγονότα παίρνουν συστηματική κλαδική δημοσιότητα για ενημέρωση των επαγγελματιών.

3. Ότι δεν διαχωρίζονται στατιστικά οι ηλεκτροπληξίες, σε αυτές που προκύπτουν από τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτές που προκύπτουν από τις κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έτσι οι στατιστικές μας δεν είναι περιεκτικές όσο θα έπρεπε.

Γιατί οι ηλεκτροπληξίες, που προκύπτουν από τις κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστήσεις έχουν περισσότερο ενδιαφέρον (πιθανόν και εμπλοκή) για τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις δημιουργείται μια συλλογή ηλεκτροπληξιών. Συγκεντρώνονται στοιχεία από σχετικά πρόσφατες ηλεκτροπληξίες, με βασικό κριτήριο ότι προέκυψαν (από ότι διαφαίνεται) σε κτιριακές – εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κάθε περίπτωση θα μπορούσε να είναι ένα ηλεκτρολογικό μάθημα. Σχεδόν όλα τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το internet.

Ελπίζω, τα παρακάτω γεγονότα να είναι μια αιτία σκέψης και προβληματισμού για όσους τα διαβάσουν. Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή με ένα στόχο και ταυτόχρονα με μια ευχή: Καλύτερες ασφαλέστερες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για λιγότερες τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα πολλά από τα περιστατικά ηλεκτροπληξίας που έχουν συμβεί  πρόσφατα στη χώρα μας, καθώς και τις νομικές συνέπειες αυτού που έχει υπογράψει ΥΔΕ:

Του Γιώργου Σαρρή: http://www.sarrisg.gr/n/?Hlektroplixies_stin_Ellada

Shares