Μετασχηματιστές ισχύος – Χρήσιμα στοιχεία – Βίντεο

Μετασχηματιστές ισχύος – Χρήσιμα στοιχεία – Βίντεο

Ο μετασχηματιστής ισχύος (power transformer)…

… είναι η βασική συσκευή κάθε υποσταθμού μέσης τάσης, διότι υποβιβάζει τη μέση τάση των 20 kV (15kV, 6.6 kV) σε τάση διανομής 400 V.
Οι Μ/Σ ισχύος είναι συνήθως ελαιόψυκτοι, εκτός αν έχουμε ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, π.χ. εύφλεκτα υλικά και κίνδυνο πυρκαγιάς. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγονται Μ/Σ ξηρού τύπου με μόνωση από χυτορητίνη.
Σε υποσταθμούς με ζητούμενη ισχύ > 600 kVA έχουμε κατά κανόνα δύο Μ/Σ για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση σφάλματος του πρώτου Μ/Σ, αναλαμβάνει ο δεύτερος Μ/Σ να καλύψει το συνολικό φορτίο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του πρώτου Μ/Σ.
Δύο ή περισσότερους Μ/Σ συναντάμε και σε υποσταθμούς – ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ – που τροφοδοτούν κρίσιμα φορτία, όπως νοσοκομεία, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες κ.ά.

Στοιχεία μετασχηματιστών

Ονομαστική Τάση Πρωτεύοντος [kV]

Είναι η Ονομαστική Τάση λειτουργίας του πρωτεύοντος τυλίγματος του Μ/Σ. Η τάση αυτή συμπίπτει με την ονομαστική τάση του Δικτύου Μέσης Τάσης της ΔΕΗ δηλ. 20kV. Σε πολύ λίγες περιοχές συναντάμε σήμερα διαφορετικές τάσεις (15kV ή 6.6kV) οι οποίες σταδιακά ευθυγραμμίζονται στα 20KV.

Ονομαστική Τάση Δευτερεύοντος [kV]

Είναι η Ονομαστική Τάση λειτουργίας του Δευτερεύοντος τυλίγματος του Μ/Σ. Η τάση αυτή συμπίπτει με την ονομαστική τάση του Δικτύου Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ δηλ. 0.4.

Ονομαστική Ισχύς [kVA]

Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή (αλλά και γενικότερα οποιαδήποτε μηχανή) έτσι και οι Μ/Σ ισχύος χαρακτηρίζονται από την ονομαστική ισχύ. Η ισχύς αυτή μετράται ΠΑΝΤΑ σε kVA αντίθετα με τις υπόλοιπες μηχανές που μετράται σε kW. Είναι δηλαδή η φαινομενική ισχύς που μπορεί να “διέλθει” μέσα από τον Μ/Σ.

Τάση Βραχυκύκλωσης [%]

Η τάση αυτή μετράται από τον Κατασκευαστή του Μ/Σ ως εξής: Βραχυκυκλώνονται οι ακροδέκτες Χαμηλής Τάσης και μετράμε την τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο πρωτεύον για να έχουμε στο δευτερεύον το ονομαστικό ρεύμα του Μ/Σ. Η τάση αυτή στην συνέχεια ανάγεται σε % στην ονομαστική τάση του πρωτεύοντος δηλ. στα 20KV. Πρακτικά μας δείχνει την εσωτερική αντίσταση (impedance) των τυλιγμάτων του Μ/Σ.

Απώλειες Κενού Po [W]

Είναι οι εσωτερικές απώλειες του Μ/Σ όταν λειτουργεί εν κενώ δηλ. υπάρχει τάση στο πρωτεύον (άρα και στο δευτερεύον) αλλά δεν κυκλοφορεί ρεύμα στο δευτερεύον. Οι απώλειες αυτές οφείλονται πρακτικά στα δινορεύματα του μαγνητικού κυκλώματος του Μ/Σ.

Απώλειες Χαλκού Pk [W]

Είναι οι εσωτερικές απώλειες του Μ/Σ όταν λειτουργεί σε πλήρες φορτίο δηλ. από τον Μ/Σ διέρχεται η ονομαστική Ισχύς του. Οι απώλειες αυτές οφείλονται πρακτικά σε απώλειες Joule των ρευμάτων στις Ωμικές αντιστάσεις των τυλιγμάτων του Μ/Σ.

Μήκος, Πλάτος, Ύψος [mm]

Είναι οι εξωτερικές διαστάσεις του M/Σ.

Βάρος Μετασχηματιστή [kg]

Είναι το συνολικό βάρος του Μ/Σ μαζί με τους τροχούς και το μονωτικό λάδι (για Μ/Σ ελαίου).

Πηγή: www.techlog.gr

 

Σε μετασχηματιστές υψηλής τάσης 150ΚV και άνω, θα δούμε μόνο το βάρος του λαδιού να ξεπερνά ακόμη και τους 60 τόνους!!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως λειτουργεί ένας μετασχηματιστής…

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Βίντεο για smartphone…

Βίντεο για Υπολογιστή…

Shares