Υποβρύχια καλώδια

Υποβρύχια καλώδια

Ενεργειακά Μέσης Τάσης : Τα καλώδια αυτά κατασκευάζονται βάσει διεθνών προδιαγραφών και είναι κυρίως πολυπολικά.

Κατασκευάζονται κατά παραγγελία και μεικτά καλώδια τα οποία έχουν ενσωματωμένους τηλεπικοινωνιακούς πυρήνες, τηλεφωνικών ζευγών ή οπτικών ινών για μετάδοση σημάτων ή πληροφοριών.

 

Αγωγός:

Χαλκός ή αλουμίνιο πολύκλωνος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC 60228.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των αγωγών σε μεγάλα βάθη και εφ΄όσον ζητηθεί στεγανοποιείται ο αγωγός με ειδικό υλικό το οποίο εμποδίζει την διείσδυση του νερού σε περίπτωση ζημίας επί του καλωδίου.

 

Μόνωση:

XLPE
EPR
MIND (εμποτισμένο χαρτί)

 

Θωράκιση:

Σύρματα ή ταινίες χαλκού και μολύβδινος μανδύας όπου χρειάζεται.

 

Οπλισμός:

Η προστασία του καλωδίου από μηχανικές κακώσεις επιτυγχάνεται με τον οπλισμό αποτελούμενο από ατσαλοσύρματα.
Τα ατσαλοσύρματα δίνουν στα καλώδια και την απαιτούμενη μηχανική αντοχή στην τάνυση, η οποία απαιτείται για την πόντιση.
Τα ατσαλοσύρματα είναι διαφόρων κατηγοριών φορτίου θραύσης και είναι ισχυρώς γαλβανισμένα.

 

Εξωτερική προστασία:

Η εξωτερική προστασία του καλωδίου ανάλογα με τις περιστάσεις και απαιτήσεις της εγκατάστασης επιτυγχάνεται με :
• μανδύα από PVC ή PE
• στρώματα από νήματα πολυπροπυλενίου ή γιούτας .

 

Δεδομένου ότι τα υποβρύχια καλώδια ως επί το πλείστον ζητούνται σε μεγάλα μήκη, κατασκευάζονται εργοστασιακοί σύνδεσμοι προ του οπλισμού, οι οποίοι ενώνουν τμηματικά μήκη παραγωγής, τα οποία έχουν υποστεί όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές.
Ο εργοστασιακός σύνδεσμος υπόκειται σε αυστηρότατες δοκιμές για τον έλεγχο ποιότητας κατασκευής (ακτινογραφίες της κόλλησης του αγωγού, της μόνωσης κ.τ.λ.).

 

Τηλεπικοινωνιακά:

Τα τηλεπικοινωνιακά υποβρύχια καλώδια είναι σε γενικές γραμμές όμοια με τα υπόγεια καλώδια. Διαφέρει ουσιαστικά ο οπλισμός τους ο οποίος προσαρμόζεται στις μηχανικές απαιτήσεις των υποβρυχίων καλωδίων (βλέπε ενεργειακά).

 

› Υποβρύχια Καλώδια Οπτικών Ινών

Καλώδια για υποβρύχιες διασυνδέσεις χωρίς αναγεννητές (με μονότροπες οπτικές ίνες)

Τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις που δεν απαιτούν την χρήση υποβρυχίων αναγεννητών αποτελούνται από έναν οπτικό πυρήνα στο κέντρο του καλωδίου που είναι κατασκευασμένος από έναν ερμητικά κλειστό σωληνίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι που περιέχει έως 48 μονότροπες οπτικές ίνες.

 

Οι οπτικές ίνες τοποθετούνται εντός του σωληνίσκου με περίσσεια μήκους (χαλαρή δομή), περιβάλλονται από πληρωτικό μέσο ( jelly ) το οποίο τις προστατεύει από μηχανικές καταπονήσεις και από πιθανή διείσδυση νερού, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει ένα συστατικό το οποίο απορροφά το υδρογόνο. Έτσι σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται οποιαδήποτε χειροτέρευση των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους.

 

Με σκοπό την μοναδική αναγνώριση τους εντός των σωληνίσκων οι οπτικές ίνες χωρίζονται σε ομάδες των 12 ινών έκαστη.

Κάθε ομάδα αναγνωρίζεται από μια κλωστή διαφορετικού χρώματος που την περιβάλλει.

Σε κάθε ομάδα οι οπτικές ίνες αναγνωρίζονται καθώς φέρουν διαφορετικό χρώμα ακολουθώντας μια σειρά 12 χρωμάτων η οποία επαναλαμβάνεται.

Με σκοπό την επίτευξη μεγάλων συνεχόμενων μηκών υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών τα οποία ξεπερνούν τα 300 Km χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος εργοστασιακός σύνδεσμος που πραγματοποιείται στον οπτικό πυρήνα των καλωδίων όπου συγκολλούνται οι οπτικές ίνες.

 

Ο σύνδεσμος αυτός εξασφαλίζει στα καλώδια στο σημείο κατασκευής του την ίδια εξωτερική διάμετρο και τα ίδια μηχανικά χαρακτηριστικά.
Υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών Ελαφρού Οπλισμού ( LWA )

• Αποτελούνται από τον οπτικό πυρήνα όπως περιγράφεται ανωτέρω και τα παρακάτω διαδοχικά στρώματα προστασίας:

› Μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ( HD PE ) λεπτού πάχους

› 1 η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό και μικρής εξωτερικής διαμέτρου

› Εξωτερικό μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

 

Υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών Απλού Οπλισμού ( SA )

• Αποτελούνται από τον οπτικό πυρήνα όπως περιγράφεται ανωτέρω και τα παρακάτω διαδοχικά στρώματα προστασίας:

› Μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ( HD PE ) λεπτού πάχους

› 1 η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό και μικρής εξωτερικής διαμέτρου

› 2η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό

› Εξωτερικό μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

 

Υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών Διπλού Οπλισμού ( DA )

• Αποτελούνται από τον οπτικό πυρήνα όπως περιγράφεται ανωτέρω και τα παρακάτω διαδοχικά στρώματα προστασίας:

› Μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ( HD PE ) λεπτού πάχους

› 1 η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό και μικρής εξωτερικής διαμέτρου

› 2η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό

› 3η στρώση οπλισμού αποτελούμενη από επικασσιτερωμένα ατσάλινα σύρματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό

› Εξωτερικό μανδύα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

 

› Σύνθετα Υποβρύχια Καλώδια ενεργείας / οπτικών ινών

Σύνθετα καλώδια ενεργείας / οπτικών ινών (με μονότροπες ή πολύτροπες οπτικές ίνες)

Η κατασκευή των σύνθετων καλωδίων ενεργείας / οπτικών ινών είναι όμοια με την κατασκευή των αντίστοιχων καλωδίων ενεργείας με την προσθήκη ενός οπτικού πυρήνα στην δομή του καλωδίου.
Ο οπτικός πυρήνας αποτελείται από έναν ερμητικά κλειστό σωληνίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι που περιέχει έως 48 οπτικές ίνες.

Οι οπτικές ίνες τοποθετούνται εντός του σωληνίσκου με περίσσεια μήκους (χαλαρή δομή) και περιβάλλονται από πληρωτικό μέσο ( jelly ) το οποίο τις προστατεύει από μηχανικές καταπονήσεις, διείσδυση νερού ή διείσδυση υδρογόνου που πιθανόν να προκαλούσαν χειροτέρευση των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους.

Στην περίπτωση που το συνολικό μήκος της διασύνδεσης με σύνθετα καλώδια ενεργείας/οπτικών ινών είναι σχετικά μικρό είναι δυνατή η χρήση πολύτροπων οπτικών ινών στον οπτικό πυρήνα των καλωδίων.
Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούνται μονότροπες οπτικές ίνες.

 

Σύνθετα υποβρύχια καλώδια

Στην περίπτωση αυτή ο οπτικός πυρήνας (ο οποίος συνήθως φέρει εξωτερικό μανδύα πολυαιθυλενίου) τοποθετείται στα διάκενα τα οποία δημιουργούνται κατά την φάση της συστροφής των μονωμένων αγωγών του υποβρυχίου καλωδίου.

Η κατασκευή του οπτικού πυρήνα επιτρέπει σε αυτόν αντοχή σε φορτία σύνθλιψης και σε υδροστατική πίεση που ξεπερνούν τις απαιτήσεις εγκατάστασης των σύνθετων υποβρυχίων καλωδίων σε μεγάλα βάθη.

Η προστασία του οπτικού πυρήνα υπό φορτία εφελκυσμού εξασφαλίζεται από τα διαδοχικά στρώματα προστασίας και τον οπλισμό του σύνθετου υποβρυχίου καλωδίου.

Για την επίτευξη μεγάλων συνεχόμενων μηκών σύνθετων υποβρυχίων καλωδίων χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι εργοστασιακοί σύνδεσμοι που συνδέουν τα διαδοχικά μήκη των μονωμένων αγωγών και του οπτικού πυρήνα των καλωδίων κατά την φάση της συστροφής τους και πριν την τοποθέτηση των επάλληλων στρωμάτων προστασίας και οπλισμού.

Με τον τρόπο αυτό στις θέσεις πραγματοποίησης των εργοστασιακών συνδέσμων παρατηρείται μόνο μικρή επαύξηση της εξωτερικής διαμέτρου των καλωδίων, ενώ διατηρούνται τα μηχανικά , οπτικά και ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά

Shares