Ονομασία Καλωδίων – Κωδικοποίηση

Ονομασία Καλωδίων – Κωδικοποίηση

Σε προηγούμενα άρθρα μας, είδαμε για τις ονομασίες των καλωδίων και πως αυτές άλλαξαν και εναρμονίστηκαν στα Ευρωπαϊκά πλαίσια.

 

Είδαμε επίσης για τα χρώματα των καλωδίων που και αυτά άλλαξαν από το 2006. Άλλο σημαντικό άρθρο με καλώδια είναι αυτό με τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε κάθε τύπο και διατομή καλωδίου.

 

Όμως, όταν αγοράζουμε κάτι, ξέρουμε γιατί το αγοράζουμε; ή λέμε 20 μέτρα ΝΥΜ από συνήθεια; Ξέρουμε τι σημαίνουν τα γραμματάκια ΝΥΜ; H07RN-F;

 

Παρακάτω μαζεμένα όλα τα άρθρα με ονομασίες – χρώματα – κωδικούς καλωδίων που κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και τις αντοχές τους σε ρεύματα.

Καλώδια, όλες οι ονομασίες – Λεπτομέρειες

Χρώματα καλωδίων ισχύος βάση ΕΛΟΤ HD 308 S2

Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα

 

Πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί τι σημαίνουν τα γράμματα που είναι σκαλισμένα επάνω στα καλώδια.

Πόσοι από τους εγκαταστάτες ή τους πωλητές καλωδίων ή ακόμη και άνθρωποι που εργάζονταιι στις ίδιες τις εταιρείες που τα κατασκευάζουν,

γνωρίζουν τι σημαίνει ακριβώς το κάθε γράμμα ή αριθμός που αναγράφεται στο καλώδιο που αγοράζουν ή που προδιαγράφεται επάνω σε κάποιο σχέδιο ή προϋπολογισμό έργου;

 

Με αποτέλεσμα, εγκατάσταση λάθος καλωδίων (από συνήθεια) και κατόπιν αυτού, η αποξήλωσή τους, λόγω του ότι κάποιος επιβλέπων ενός έργου που έφτιαξε μια μελέτη, ανακάλυψε ότι το καλώδιο που είναι τοποθετημένο είναι λάθος !!!

Πάμε λοιπόν στο σημερινό να εξηγήσουμε τι σημαίνουν τα γράμματα (κώδικες) που αναγράφονται επάνω στα καλώδια ή τις συσκευασίες τους, ώστε όταν διαβάζουμε ένα σχέδιο ή μια μελέτη, να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που διαβάζουμε, οπότε να αποφεύγονται και τα λάθη.

 

Επίσης καλό είναι, σε γενικές γραμμές, να γνωρίζουμε τους βασικούς τουλάχιστον χαρακτήρες που αναγράφονται σε μελέτες ή καλώδια κλπ.

πχ: Ο εγκαταστάτης έχει συνηθίσει σε καλώδια εντός ψευδοροφών να τοποθετεί καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Ακόμη και αυτά πλέον δεν ονομάζονται έτσι.

Οι νέες τους ονομασίες ας πούμε είναι:

Η05VV-U και J1VV-U αντίστοιχα !! Τι σημαίνει όμως το H05VV-U;

Σημαίνει: Εναρμονισμένο πρότυπο (Η) – χρήση έως 300/500V (05) – PVC μέσα έξω (VV) – μονόκλωνος (-U) !! Αυτές λοιπόν είναι οι προδιαγραφές του κάθε καλωδίου. Οπότε τώρα γνωρίζουμε που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το (πρώην) ΝΥΜ καλώδιο.

Παρακάτω σας παραθέτω πίνακες με όλους τους κωδικούς (γράμματα – αριθμούς) καλωδίων ισχύος που θα συναντήσουμε στην αγορά,

οπότε βάλτε κάτω μερικούς κωδικούς καλωδίων, η ανοίχτε κάποιο από τα τιμολόγια αγοράς που έχετε κάνει πρόσφατα και κάντε δοκιμούλες. Θα δείτε πόσο εύκολο είναι να θυμόμαστε τους κώδικες !!

 

Shares