Αρμονικές ρεύματος

Αρμονικές ρεύματος

Φανταστείτε ένα δρόμο με οδόστρωμα…

… επίπεδο, ευθεία, με μια απόλυτα λεία επιφάνεια και πως οδηγείτε ξεκούραστα σε αυτόν με σταθερή ταχύτητα.Το αυτοκίνητό σας λειτουργεί «ιδανικά», και καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερο καύσιμο. Θεωρείστε πως υπάρχει ένα ηλεκτρικό δίκτυο με σταθερή ισχύ χωρίς αρμονικές.

Φανταστείτε τώρα τον ίδιο δρόμο με οδόστρωμα μη επίπεδο, γεμάτο λακκούβες και με ύπαρξη παρατυπιών επιστρώσεων, και πως προσπαθείτε να οδηγήσετε σε αυτόν με σταθερή ταχύτητα.Στην περίπτωση αυτή το αυτοκίνητό σας δεν λειτουργεί «ιδανικά», καταναλώνει περισσότερο καύσιμο, καταπονείται από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος και εσείς δεν οδηγείτε ξεκούραστα κρατώντας τον ίδιο ρυθμό, όπως πριν. Θεωρείστε πως υπάρχει ένα ηλεκτρικό δίκτυο με σταθερή ισχύ, και με ύπαρξη αρμονικών.

Και ο λόγος είναι πως:
Με την εμφάνιση των αρμονικών το ρεύμα των φάσεων δεν είναι ημιτονοειδούς μορφής αλλάπαραμορφωμένο. Τα μη γραμμικά φορτία λειτουργούν σαν πηγές ρεύματος οι οποίες εκτός της βασικής αρμονικής (50Ηz), παράγουν και ανώτερες αρμονικές, δηλαδή την 2η (100Ηz), την 3η (150Hz), την 4η (200Ηz), κ.ο.κ.

amonikes

  • παραμορφωμένη από τις αρμονικές κυματομορφή
  • 1η αρμονική
  • 3η αρμονική
  • 5η αρμονική

Οι αρμονικές δημιουργούνται από τους ρυθμιστέςστροφών κινητήρων, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τα UPS, τα ηλεκτρονικά ballast, τους λαμπτήρες εκκένωσης,τα τροφοδοτικά των υπολογιστών, τους επαγωγικούς φούρνους κ.λπ.
Τέλος, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τιςαρμονικές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι:

  1. η μείωση του συνφ,
  2. οι αυξημένες απώλειες στα καλώδια
  3. ο συντονισμός
  4. η καταστροφή πυκνωτών και μετασχηματιστών
  5. η αύξηση απωλειών σε κινητήρες
  6. οι παρεμβολές σε κυκλώματα ελέγχου και τηλεπικοινωνιών

Πηγή: http://steftouloglou.blogspot.gr

Shares