Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Βιομηχανία-κτίριο

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Βιομηχανία-κτίριο

Ως βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  …

…ή εγκαταστάσεις κίνησης και αυτοματισμού, χαρακτηρίζονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου τους προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες και πολύ μικρότερο μέρος από εγκαταστάσεις για φωτισμό, ρευματοδότες, υπολογιστές κ.λ.π συσκευές.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών αφού διαφέρουν σημαντικά από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας και άλλων επαγγελματικών κτιρίων καθώς αυτού του είδους οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:

  • Τροφοδοτούν κυρίως μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Διαθέτουν σύνθετους ηλεκτρικούς πίνακες εκκίνησης και αυτοματισμού κινητήρων (συμβατικού αυτοματισμού ή αυτοματισμού με plc).
  • Ενίοτε διαθέτουν εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες).
  • Οι κανονισμοί ασφαλείας τόσο για την κατασκευή όσο και για την λειτουργία τους είναι διαφορετικοί και σαφώς πολύ αυστηρότεροι σχετικά με εγκαταστάσεις σε άλλου τύπου κτήρια.

Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επίσης την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια, για την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν καθώς και των εργαζομένων που τον χειρίζονται.

Shares