Τεχνολογία LED και στα φανάρια

Τεχνολογία LED και στα φανάρια

Την πιθανότητα εγκατάστασης αντίστροφης μέτρησης…

… στα φανάρια των πεζών θα διερευνήσει με ένα νέο ερευνητικό έργο το υπουργείο Υποδομών, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος.

Παράλληλα, με άλλο ερευνητικό πρόγραμμα θα βάλει στο «μικροσκόπιο» το σενάριο επέκτασης της χρήσης συστημάτων LED και στους φωτεινούς σηματοδότες της χώρας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, προ ημερών ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων το έργο «Αξιολόγηση συστημάτων αντίστροφης μέτρησης για χρήση σε φωτεινούς σηματοδότες» στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έχει στόχο την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της χρήσης εξοπλισμού αντίστροφης μέτρησης σε συγκεκριμένους φωτεινούς σηματοδότες πεζών.

Ο ανάδοχος θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε σχέση με την οδική ασφάλεια και θα διερευνήσει τη συμπεριφορά των πεζών κατά τη διέλευσή τους από διαβάσεις με το νέο σύστημα. Πρόκειται για δέκα σημεία τα οποία θα υποδείξει το υπουργείο Υποδομών, όπου λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα αντίστροφης μέτρησης. «Η συλλογή δεδομένων από διαφορετικές περιοχές θα επιτρέψει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα και μικρότερες επαρχιακές πόλεις» αναφέρεται σε απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εργων κ.Στράτου Σιμόπουλου, που αναρτήθηκε στη «Δι@υγεια».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, η μονάδα αντίστροφης μέτρησης για πεζούς είναι μια ηλεκτρονική συσκευή οπτικού σήματος η οποία συνδέεται με τον φωτεινό σηματοδότη πεζών και απεικονίζει με φωτεινά αριθμητικά ψηφία το εκάστοτε υπολειπόμενο χρονικό διάστημα πριν από την εκπνοή της διάρκειας κάθε χρωματικής ένδειξης του σηματοδότη.

«Τα οφέλη, αλλά και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν σε σχέση με το σύνολο των στόχων για τις μεταφορές, δηλαδή το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια, την οικονομία, την προσβασιμότητα» αναφέρεται.

«Παράλληλα, θα αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία εφαρμογής εξοπλισμού συστημάτων αντίστροφης μέτρησης, όπως χρώμα ενδείξεων (λευκό ή ίδιο χρώμα με την εκάστοτε φωτεινή ένδειξη του σηματοδότη), θέση εγκατάστασής τους στον σηματοδότη (όπως για παράδειγμα πάνω από τα πεδία του σηματοδότη πεζών ή στο πλάι), προσδιορισμός ένδειξης (κόκκινο ή πράσινο μόνο ή και τα δύο). Αντικείμενο της αξιολόγησης θα αποτελεί και η βέλτιστη εμφάνιση του αντίστροφου καταμετρητή, ανάλογα και με τις προτιμήσεις των χρηστών» σημειώνεται στην ίδια απόφαση.

Συγχρόνως, συνεχίζει, θα εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τη βέλτιστη θέση τοποθέτησής τους στον ιστό των σηματοδοτών με γνώμονα αφενός την ορατότητά τους από τους πεζούς και αφετέρου να μη δημιουργείται σύγχυση στους οδηγούς, καθώς και σε σχέση με τις τελικές ενδείξεις της μονάδας αντίστροφης μέτρησης.

Στο μεταξύ, με άλλη απόφαση του κ. Σιμόπουλου ανατέθηκε το έργο «Μελέτη φωτοτεχνικών απαιτήσεων για τους φωτεινούς σηματοδότες ανά την ελληνική επικράτεια» στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο θα αναλάβει να διερευνήσει τις απαιτήσεις των φωτεινών σηματοδοτών τύπου LED «ως προς την κατανομή της φωτεινής έντασης σε συνθήκες ονομαστικής φωτεινής ακτινοβολίας (performance level), αλλά και υπό συνθήκες προσαρμοσμένης (dimmed) φωτεινής ακτινοβολίας».

Ο ανάδοχος θα κληθεί να εξετάσει στις συνθήκες καθορισμού των διαφόρων επιπέδων φωτεινότητας, το ασφαλές επίπεδο φωτεινής απόδοσης των σηματοδοτών τόσο για τις κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα όσο και κατά τη διάρκεια μείωσης της φωτεινότητας κατά τις νυχτερινές ώρες. Μάλιστα, θα διερευνήσει το επίπεδο απόδοσης και σε σχέση με τη μείωση της φωτεινότητας, αλλά και το ασφαλές ελάχιστο όριο φωτεινής έντασης, σε περίπτωση βλάβης αριθμού LED, στο οποίο η οπτική μονάδα θα πρέπει να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Σημειωτέον ότι αντίστοιχο πρόγραμμα «τρέχει» εδώ και καιρό η Εγνατία Οδός.

Πηγή: nonpapernews.gr

Shares