Στην αναμονή 200 ηλεκτρολόγοι για εξετάσεις για τις άδειες Ηλεκτρολόγου

Στην αναμονή 200 ηλεκτρολόγοι για εξετάσεις για τις άδειες Ηλεκτρολόγου

Στο περίμενε 200 σχεδόν ηλεκτρολόγοι προς εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας

εργασίας στη Κύπρο, λόγω καθυστέρησης των εξετάσεων εργασίας αδειούχου ηλεκτρολόγου έως και ένα χρόνο από τον καθορισμένο. Οι μελλοντικοί ηλεκτρολόγοι όπως μας έγινε γνωστό παρακολούθησαν μαθήματα αφού οι εξετάσεις για φέτος θα γίνονταν αρχικά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τελικά όμως τους ενημέρωσαν πως οι εξετάσεις θα διεκπεραιωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και όπως φάνηκε ούτε αυτό έγινε κατορθωτό.

Μιλώντας στο alphanews.live o Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου Γιώργος Κυριάκου ανέφερε ότι οι εξετάσεις για άδεια άσκησης ηλεκτρολόγου έγιναν για τελευταία φορά πριν από περίπου 2 χρόνια. Όπως μας επεσήμανε κανονικά οι εξετάσεις γίνονται κάθε 2 χρόνια.

“Τις εξετάσεις ανέλαβε τώρα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2016.”

Σύμφωνα με τον κύριο Κυριάκου αρμόδιο τμήμα για την εξασφάλιση άδειας είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το συγκεκριμένο τμήμα ενημέρωνε τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων πως οι εξετάσεις θα γίνονταν το πρώτο εξάμηνο του 2017 και μάλιστα τους ενημέρωσαν γραπτώς. Οι εξετάσεις δεν έγιναν ποτέ και ο Σύνδεσμος ενημερώθηκε προφορικά πως θα γίνονταν το δεύτερο εξάμηνο του 2017.  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανέφερε στον κ. Κυριάκου πως εξασφάλισε και συγκεκριμένο κονδύλι για την διεκπεραίωση των εξετάσεων το οποίο από τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος πήγε χαμένο.

“Ένας φαύλος κύκλος το θέμα των εξετάσεων και οι μελλοντικοί ηλεκτρολόγοι δεν μπορούν να δουλέψουν νόμιμα. Για να μπορούν να δουλέψουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα αδειούχο ηλεκτρολόγο. Για να εξασφαλιστεί άδεια ηλεκτρολόγου πρέπει να δουλέψουν και ένα χρόνο για απόκτηση πείρας με ένα αδειούχο ηλεκτρολόγο και έπειτα να παρακαθήσουν τις εξετάσεις.”

Όπως μας επισήμανε, το πρόβλημα καθυστέρησης των εξετάσεων είναι οι ηλεκτρολόγοι να μην μπορούν να εργαστούν και ο χαμένος χρόνος από τον στρατό αλλά και από τον ένα χρόνο απόκτησης πείρας είναι εναντίων τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο: alphanews.live

Shares