Έξυπνοι Μετρητές

Έξυπνοι Μετρητές

Το Νοέμβριο ο διαγωνισμός για τους έξυπνους μετρητές …

Δημοσιεύτηκε από το ΔΕΔΔΗΕ η τροποποιημένη προκήρυξη του διαγωνισμού για την πιλοτική εγκατάσταση 170 χιλιάδων έξυπνων μετρητών σε οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές. Ο συνολικός προϋπολογισμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ είναι 86,5 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης καθώς και δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών καθώς και προαίρεση για επιπλέον 60 χιλιάδες μετρητές

Η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ορίστηκε στις 3 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα εγκατασταθούν μετρητές στις εξής περιοχές:
Ξάνθη 60 χιλιάδες
Λέσβος 80 χιλιάδες
Λευκάδα 20 χιλιάδες
Αττική 7 χιλιάδες
Κεντρική Μακεδονία 3 χιλιάδες (σύνολο 170 χιλιάδες)

Η δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των μετρητών της πιλοτικής φάσης αφορά τις εξής περιοχές:
Θήρα 17 χιλιάδες
Κύθνος 3 χιλιάδες
Μήλος 10 χιλιάδες (σύνολο 30 χιλιάδες)

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού διαγωνισμού που έληγε στις 22 Σεπτεμβρίου καθώς υπήρξαν διαμαρτυρίες από εταιρείες που θεώρησαν ότι με τους όρους που είχαν τεθεί αποκλείεται η συμμετοχή τους.

Πηγή : www.michanikos.gr/

Shares