3,5 Δις το κόστος της υποθαλάσσιας σύνδεσης Ισραήλ – Ελλάδα

3,5 Δις το κόστος της υποθαλάσσιας σύνδεσης Ισραήλ – Ελλάδα

Στα €3,5 δισ. θα φτάσει ο προϋπολογισμός του

Euroasian Interconnector που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κύπρο με το Ισραήλ από τη μια και την Ελλάδα και την Ευρώπη από την άλλη.

Το ηλεκτρικό καλώδιο θα προσγειαλώνεται στην Κύπρο από την ακτή στην περιοχή Αλαμινού – Μαζωτού και θα συνεχίζει στα ενδότερα περίπου οκτώ χιλιόμετρα, σε περιοχή μεταξύ Κοφίνου – Μεννόγιας, όπου θα κατασκευαστεί ο μετασχηματιστής του ηλεκτρισμού.

Το μεγαλεπήβολο έργο έχει ήδη καταταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο κοινής ωφελείας.

Αυτά αποκαλύπτονται μεταξύ άλλων στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας Euroasian Interconnector, που κατατέθηκε ενώπιον των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του έργου που αφορούν στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Κύπρου εντός ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εκπονηθεί βάσει όλων των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών.

Όπως είχε γράψει ο «Φ» προ διμήνου, ανάλογες αιτήσεις για τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί και στην Ελλάδα.

Για τις μελέτες που συνοδεύουν τις αιτήσεις, υπήρξε στενή και συνεχής επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες από Κύπρο (Euroasian Interconnector Ltd), Ελλάδα (Enveco) και Ιταλία (CESI SpA) για την πληροφόρηση, επεξεργασία και ανάλυση όλων των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τις θαλάσσιες και χερσαίες επιτόπιες έρευνες, δεδομένων από θεωρητικές έρευνες αλλά και τη γενική συζήτηση των διαφόρων θεμάτων που είχαν προκύψει.

Το έργο, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, διαχωρίζεται σε τρεις διαδρομές, Ισραήλ-Κύπρος, Κύπρος-Κρήτη, Κρήτη-Αττική.

Στην πρώτη φάση θα εγκατασταθούν δύο από τα καλώδια μεταφοράς σε κάθε διαδρομή, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις των σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος 1.000 MW σε εναλλασσόμενο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2022.

Στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα καλώδια στην ίδια όδευση με τα καλώδια της Α΄ φάσης, για αναβάθμιση του συστήματος. Να σημειωθεί ότι όπως έγραψε ήδη ο «Φ», παράλληλα προχωρά και μελέτη για πόντιση και καλωδίου οπτικών ινών υψηλών δυνατοτήτων στην ίδια όδευση.

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τεχνολογίας HVDC, δηλαδή υψηλής τάσης συνεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (DC), που επιτρέπει τη μεταφορά ρεύματος υψηλής τάσης σε μεγάλες αποστάσεις.

Για την εφαρμογή της τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου XLPE σε διαδρόμους πέραν των 1.500 χιλιομέτρων και θα υπάρχουν έξι σταθμοί μετατροπής δυναμικότητας 1.000 ΜW ο κάθε ένας. Συγκεκριμένα, δύο σταθμοί θα υπάρχουν στη μια άκρη του δικτύου στο Ισραήλ, από ένας στα ενδιάμεσα στάδια σε Κύπρο και Κρήτη και δύο στην Αττική.

Σε κάθε σταθμό, θα γίνεται μετατροπή του συνεχόμενου ηλεκτρισμού σε εναλλασσόμενο, ώστε να συνδέεται με το δίκτυο κάθε χώρας μέσω υποσταθμών διανομής.

Για κάθε υποσταθμό, θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια τα οποία θα απέχουν μια ελάχιστη προκαθορισμένη απόσταση από τον υποσταθμό και θα λειτουργούν ως σύστημα γείωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας κατά τη λειτουργία.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κύπρου, όπου ο σταθμός στην Κοφίνου έχει προβλεφθεί να συνορεύει με τον υποσταθμό της ΑΗΚ στην Κοφίνου, που βρίσκεται κοντά στη γωνία που σχηματίζουν οι αυτοκινητόδρομοι Λεμεσού-Λευκωσίας και Κοφίνου-Λάρνακας, οπότε θα μπορεί με μερικά μέτρα καλώδιο να δίνει ή να παίρνει ηλεκτρισμό από το δίκτυο.

Το σημείο πόντισης των καλωδίων θα βρίσκεται στην ακτή της κοινότητας Αλαμινός της επαρχίας Λάρνακας, βόρεια των ορίων της παραλίας, δίπλα στο αλιευτικό καταφύγιο Αλαμινού.

Βάσει μελετών επιλέγησαν οι τοποθεσίες

Τα ηλεκτρόδια τερματισμού του υποθαλάσσιου καλωδίου θα τοποθετηθούν εντός της θάλασσας σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του σημείου πόντισης, δηλαδή στο ύψος του κολπίσκου κοντά στην περιοχή Παναγίας Πετούντα της κοινότητας Μαζωτού. Τα καλώδια ενώσεως του σταθμού μετατροπής και του σημείου πόντισης θα τοποθετηθούν σε διάδρομο συνολικού μήκους οκτώ χιλιομέτρων, στο μεγαλύτερό τους μέρος παράλληλα του δρόμου Αλαμινός-Κοφίνου.

Όλες οι τοποθεσίες και διαδρομές, σημειώνεται, έχουν επιλεγεί μετά από λεπτομερή μελέτη της ευρύτερης περιοχής και έχουν κριθεί ως οι πιο κατάλληλες βάσει των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στους κατοίκους της περιοχής.

Πρώτο στοιχείο που αναφέρεται σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι το γεγονός ότι η προσγειάλωση του καλωδίου, η όδευσή του και ο τελικός σταθμός δεν εμπίπτουν σε περιοχές προστασίας του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», ούτε και αναμένεται οποιοδήποτε επηρεασμός των πλησιέστερων στο έργο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Natura 2000».

Επίσης, η περιοχή του έργου βρίσκεται ενδιάμεσα των περασμάτων μεταναστευτικών πουλιών των ποταμών Πούζη και Τρέμιθου χωρίς να επηρεάζει τα συγκεκριμένα περάσματα, με βάση ειδική μελέτη για τα περάσματα των πουλιών στην περιοχή.

Επίσης, η θαλάσσια περιοχή Αλαμινού-Μαζωτού, όπου θα τοποθετηθούν τα καλώδια, δεν εμπίπτει σε κάποιο καθεστώς προστατευόμενης περιοχής. Εντός του θαλάσσιου περιβάλλοντος των τελευταίων χιλιομέτρων απ’ όπου θα περάσει το καλώδιο προς την ακτή, υπάρχουν εκτεταμένες εμφανίσεις ποσειδώνιας. Το καλώδιο στην όδευσή του στο τμήμα αυτό θα παρακάμπτει τις ποσειδωνίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα μείωσης των επιπτώσεων αυτών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προτείνεται πρόγραμμα παρακολούθησης για τη διασφάλιση των προτεινόμενων μέτρων.

Συνολικά ο Euroasian Interconnector αναμένεται να επιφέρει μακροχρόνια θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο χωρών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθιστώντας την Κύπρο ως κομβικό σημείο για την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Shares