Ισοδυναμικές συνδέσεις – απορίες

Ισοδυναμικές συνδέσεις – απορίες

Για ακόμη μια φορά, οι απορίες των αναγνωστών οι δικές σας και δικές μας απορίες, δημιουργούν την ανάγκη για να γράψουμε ή να αναδημοσιεύσουμε άρθρα, ή να εξηγήσουμε ξανά και ξανά κάποια πράγματα.

 

Και μακάρι το διαδίκτυο να είχε εξελιχθεί παλαιότερα, πολλά περιστατικά ηλεκτροπληξίας είναι σίγουρο ότι θα είχαν αποφεφχθεί!

 

Και πολύ σωστά γίνεται και υπάρχουν απορίες, όσο απλές και αν φαίνονται σε μερικούς ή σε πολλούς. Διότι καθημερινά έρχονται νέοι άνθρωποι στο Επάγγελμα, αλλά και φοιτητές, καθηγητές και διάφοροι καινούργιοι στον κλάδο.

 

Τίποτα δεν πρέπει να εμφανίζεται για μια φορά. Έτσι, καλό είναι να επαναλαμβάνουμε κάποια σημαντικά πράγματα, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να γίνουν καλύτερα κατανοητά για τον καθένα πραγματάκια που αφορούν την ασφάλειά μας από ηλεκτροπληξία.

 

Αφορμή για το παρόν, ερώτηση αναγνώστη που είναι η εξής:

 

”Γιατί, εφόσον η ΕΥΔΑΠ και η Νομοθεσία, απαγορεύουν την γείωση στις σωλήνες ύδρευσης, τότε μας λένε να γειώνουμε ισοδυναμικά τις σωλήνες ύδρευσης;” Και όχι μόνο…. τις σωλήνες στο μπάνιο ….στο θερμοσίφωνο…..σε κάθε μεταλλική συσκευή κλπ;

 

Δεν έχει άδικο ο αναγνώστης, αλλά και ούτε δίκιο. Πρέπει να του εξηγήσουμε και με αφορμή αυτό να καταλάβουμε όλοι, τι είναι και τι κάνει η Ισοδυναμική Σύνδεση !

 

Κατ αρχήν, η ισοδυναμικές συνδέσεις χρησιμεύουν ώστε: Τυχόν διαρρέοντα ρεύματα ΠΡΟΣ τις σωλήνες της ΕΥΔΑΠ ή νερού γενικότερα ή καλοριφέρ….θερμοσίφωνα….κλπ να οδηγούνται ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΗ  μέσω της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ γείωσης, είτε αυτή είναι ράβδος ή τρίγωνο ή έψιλον είτε θεμελιακή.

 

Οπότε αυτό και μόνο απαντά στο ερώτημα. Η ισοδυναμική ΔΕΝ χρησιμεύει για να μεταφερθούν οι διαρροές της, αλλά να ”απορροφήσει” διαρροές που υπάρχουν από άλλες αιτίες σε μεταλλικές συσκευές και επιφάνειες.

 

Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα….

 

Έχουμε ένα σεσουάρ το οποίο το ακουμπάμε επάνω σε ένα καλοριφέρ και το καλώδιό του είναι κάπου φαγωμένο, με αποτέλεσμα τα μεταλλικά μέρη (καλοριφέρ, σωλήνες κλπ) να έχουν ρεύμα !! Πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει την εικόνα της φωτό παραπάνω;

 

(Η παραπάνω φωτό σημαίνει κίνδυνος εφόσον η ενεργή συσκευή – θερμοσίφωνας, δεν έχει γείωση ή για κάποιο λόγο έχει κοπεί ή είναι κακή). Οι ισοδυναμικές είναι καλό να τηρούνται και στις μη ενεργές συσκευές ή μεταλλικά μέρη του σπιτιού μας …

 

 

Πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει την παραπάνω εικόνα; Φανταστείτε να είναι γδαρμένο το καλώδιο που είναι τυλιγμένο στις μεταλλικές σωλήνες…..Αν ακουμπήσουμε τις σωλήνες ή το νεροχύτη, τι θα πάθουμε; ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ !!

 

Διότι τα διαρρέοντα ρεύματα θα οδηγηθούν στη γή μέσω του σώματός μας! Αν ήταν ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΑ συνδεμένες οι σωλήνες του νεροχύτη ή του καλοριφέρ, τι θα γίνονταν; Θα είχαμε βραχυκύκλωμα ή διαρροή με αποτέλεσμα να πέσει η ασφάλεια ή το ρελέ διαρροής, η αν ήταν πολύ μικρή η διαρροή, τα διαρρέοντα ρεύματα θα οδηγούνταν προς τη γη, μέσω της γείωσής μας!

 

Άρα η Ισοδυναμικές συνδέσεις ΔΕΝ στέλνουν ρεύματα προς τις συσκευές ή μεταλλικά αντικείμενα, αλλά τα ”απορροφούν” για να τα οδηγήσουν στη γη μέσω της Δικής μας γείωσης.

 

Παρακάτω σας μεταφέρω κομμάτι του ΕΛΟΤ που εξηγεί τις ισοδυναμικές …

 

Κύρια ισοδυναμική σύνδεση (413.1.2.1)

 

Σε κάθε κτίριο πρέπει να γίνεται μια κύρια ισοδυναμική σύνδεση. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να συνδέονται προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης:

– ο κύριος αγωγός προστασίας

– ο κύριος αγωγός γείωσης<

– τα ακόλουθα ξένα αγώγιμα στοιχεία:

 

 • οι μεταλλικές σωληνώσεις παροχών στο εσωτερικό του κτιρίου (π.χ. νερού, αερίου)
 • οι μεταλλικές σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 • τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής του κτιρίου
 • ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου, αν αυτό είναι δυνατό
 • ο μεταλλικός μανδύας (αν υπάρχει) του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδότησης
 • οι μεταλλικοί μανδύες (αν υπάρχουν) των καλωδίων τηλεπικοινωνίας.

 

Στις παρακάτω φωτό βλέπε Ισοδυναμικές συνδέσεις…

 

 

 

Σημείωση: Για τη σύνδεση των μεταλλικών μανδυών των καλωδίων τηλεπικοινωνίας πρέπει να εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του φορέα στον οποίο ανήκουν ή ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτών των καλωδίων.

 

Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συγκατάθεση για αυτή τη σύνδεση, αυτός ο φορέας έχει την ευθύνη να αποτρέψει κάθε κίνδυνο οφειλόμενο στην εξαίρεση των μανδυών των καλωδίων τηλεπικοινωνίας από τη σύνδεση προς την κύρια ισοδυναμική σύνδεση.

 

Τα αγώγιμα στοιχεία που προέρχονται από το εξωτερικό του κτιρίου πρέπει να συνδέονται προς την κύρια ισοδυναμική σύνδεση του κτιρίου, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο εισόδου τους σε αυτό.

 

Στην παρακάτω φωτό βλέπε Ισοδυναμικό πλέγμα σε ψευδοπάτωμα, πιασμένο από πόδι σε πόδι του πατώματος…

Συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση (413.1.2.2)

 

Αν σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε ένα μέρος μιας εγκατάστασης δεν είναι δυνατή η τήρηση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 413.1.1, πρέπει να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 413.1.6.

 

Σημειώσεις:

 • Η πραγματοποίηση της συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης δεν απαλλάσσει από την ανάγκη να διακόπτεται αυτομάτως η τροφοδότηση για άλλους λόγους, όπως προστασία έναντι πυρκαγιάς, θερμικής καταπόνησης των υλικών κ.λπ..
 • Η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εγκατάσταση, ένα μέρος της, μία συσκευή ή ένα χώρο.
 • Συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση μπορεί να είναι αναγκαία για ειδικούς χώρους, όπως ορίζεται στο Μέρος 7, ή για άλλους λόγους.

 

Απαιτήσεις για την συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση (413.1.6)

413.1.6.1 Η συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσιτά αγώγιμα μέρη, δηλαδή τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού υλικού και τα ξένα αγώγιμα στοιχεία,

 

στα οποία περιλαμβάνεται, όπου είναι πρακτικώς δυνατόν, ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου. Προς αυτό το ισοδυναμικό σύστημα πρέπει να συνδέονται και οι ακροδέκτες γείωσης των ρευματοδοτών.

 

Σημείωση: Το δάπεδο πρέπει να είναι μονωτικό, ή, αν είναι αγώγιμο πρέπει να περιληφθεί στη συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η πραγματοποίηση της ισοδυναμικής σύνδεσης είναι αδύνατη.

 

413.1.6.2 Η αποτελεσματικότητα της συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης πρέπει να επαληθεύεται με την εξακρίβωση ότι η αντίσταση R μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ταυτόχρονα προσιτών αγώγιμων μερών ικανοποιεί τη συνθήκη: R ≤ 50V / I+ όπου:

 • για τις διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος lα είναι το ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας IΔn
 • για τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων lα είναι το ρεύμα λειτουργίας σε χρόνο 5 sec.
Shares