Γείωση – 2ο μέρος (συστήματα γείωσης)

Γείωση – 2ο μέρος (συστήματα γείωσης)

Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε και είδαμε σε γενικές γραμμές τι είναι η γείωση, ο γειωτής και τους τύπους γειωτών.

Αν δεν έχετε δει το πρώτο μέρος, ή είστε νέοι αναγνώστες μας, μπορείτε με μία απλή αναζήτηση γράφοντας τη λέξη γείωση,

να οδηγηθείτε στο 1ο Άρθρο ή να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:  Γείωση 1ο μέρος

Στο παρόν άρθρο λοιπόν,  θα δούμε τι συστήματα γείωσης μπορούμε να κατασκευάσουμε.

 

 

Συστήματα γείωσης

 

 

 

Α) Πολυγωνική διάταξη

Κατασκευάζεται από ραβδοειδής γειωτές οι οποίοι τοποθετούνται στις κορυφές ισόπλευρου πολυγώνου συνήθως δε τριγώνου (τριγωνική γείωση).

Οι ράβδοι συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό γείωσης αναλόγου διατομής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (συνήθως 50 mm2 Cu).

Η απόσταση μεταξύ των ράβδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά του βάθους έμπηξης.

Πολλές φορές για λόγους έλλειψης χώρου ή ευκολίας, αντί της πολυγωνικής διάταξης οι ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία διάταξη, σε “Τ” διάταξη,

σε κυκλική διάταξη κ.λ.π. πάντα όμως θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά του βάθους έμπηξής των

 

 

Β) Γείωση με πλάκες

Κατασκευάζεται από πλάκες οι οποίες τοποθετούνται σε τυχαία διάταξη αρκεί η απόσταση μεταξύ των να είναι τουλάχιστον 3 m.

Οι πλάκες συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό γείωσης αναλόγου διατομής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης(συνήθως 50 mm² Cu).

 

 

Γ) Περιμετρική γείωση

Κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας ο οποίος τοποθετείται σε όρυγμα βάθους 50cm έως 70cm συνήθως για να υπάρχει υγρό έδαφος περιμετρικά του κτιρίου

και σε απόσταση από το κτίριο περίπου 2m διότι τα χώματα κοντά στο κτίριο συνήθως δεν είναι αγώγιμα (μπάζα).

 

Δ) Θεμελιακή γείωση

 

Κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας και σπανιότερα αγωγού κυκλικής διατομής, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πεδίλων

ή στα περιμετρικά τοιχία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου.

Για κτίρια μεγάλης περιμέτρου συνιστάται η τοποθέτηση εγκαρσίων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων),

έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10 m από το γειωτή.

 

Η τιμή της αντίστασης της γείωσης μειώνεται όσο μεγαλώνει το μήκος της ταινίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της περιμετρικής γείωσης με ταινία.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 των ΚΕΗΕ η διατομή της ταινίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm² με ελάχιστο πάχος 3mm.

Συνιστάται η τοποθέτηση χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ταινίας και όχι χάλκινης, για την αποφυγή ηλεκτροχημικών διαβρώσεων με τον υπάρχοντα οπλισμό.

 

Ε) Γείωση με γειωτή τύπου “Ε”

 

Κατασκευάζεται από ένα στοιχείο “Π” και ένα ή παραπάνω στοιχεία “Γ” και τοποθετείται εντός σκάμματος βάθους τουλάχιστον 1m,

πλάτους τουλάχιστον 75cm και μήκος αναλόγως του αριθμού των στοιχειών “Γ” που θα τοποθετηθούν.

 

 

 

 

Ζ) Συνδυασμός γειώσεων

H τιμή της αντίστασης εξαρτάται από το μήκος και την επιφάνεια του ηλεκτροδίου που έρχεται σε επαφή με το υπέδαφος.

Πολλές φορές λόγω μεγάλης ειδικής αντίστασης του υπεδάφους (βραχώδες, ξηρή άμμος κ.λ.π.) αλλά και περιορισμένου διαθέσιμου για γείωση χώρου,

απαιτείται να γίνει κάποιος συνδυασμός από τα παραπάνω είδη γείωσης τέτοιος ώστε να πετυχαίνουμε ”αύξηση” του μήκος του γειωτή χωρίς να απαιτείται επί πλέον χώρος.

 

Το συνηθέστερο παράδειγμα είναι της περιμετρικής γείωσης η οποία συντάσσεται με ράβδους γείωσης κατά μήκους αυτής.

Προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι του ιδίου ή συγγενών μετάλλων έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

 

Στην παρακάτω φωτό, βλέπουμε μια αναπαράσταση ιδανικής γείωσης

 

 

 

Σχετικά άρθρα:

 

Γείωση μέρος 1ο

Θεμελιακή γείωση

Υλικά θεμελιακής γείωσηςΥλικά θεμελιακής γείωσης

 

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το άρθρο μας

Shares