Approach lighting system – Φώτα προσέγγισης αεροδρομίου

Approach lighting system – Φώτα προσέγγισης αεροδρομίου

Ένα κομμάτι του φωτισμού των αεροδρομίων, αποτελεί και ο φωτισμός προσέγγισης

Είναι τα φωτιστικά επάνω σε ειδικούς πυλώνες τοποθετημένα, οι οποίοι πυλώνες είναι τοποθετημένοι στον νοητό άξονα του διαδρόμου, σε απόσταση ο ένας από τον άλλο.

Το Σύστημα Φωτισμού Προσέγγισης (Approach Lighting System – ALS) εγκαθίσταται στις περιοχές προσέγγισης κάθε κατωφλίου, στις προεκτάσεις ενός διαδρόμου. Απαρτίζεται από συστάδες λαμπτήρων, μικρούς φάρους ή έναν συνδυασμό των προηγουμένων. Το σύστημα ALS εξυπηρετεί έναν διάδρομο, που σχετίζεται με μια διαδικασία ενόργανης προσέγγισης (instrument approach procedure – IAP) και επιτρέπει στον πιλότο να ταυτοποιήσει οπτικά το περιβάλλον του διάδρομου και να ευθυγραμμίσει το αεροσκάφος του σε σχέση με το διάδρομο βάσει ενός προκαθορισμένου σημείου κατά την προσέγγιση.

Τα σύγχρονα συστήματα φωτισμού προσέγγισης είναι αρκετά περίπλοκα στο σχεδιασμό τους και ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια των επιχειρήσεων των αεροσκαφών, ειδικά σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Το παρακάτω βίντεο είναι από το αεροδρόμιο Σαντορίνης

 Λειτουργία

Η ελάχιστη απαιτούμενη ορατότητα των ενόργανων προσεγγίσεων επηρεάζεται από την παρουσία και τον τύπο του συστήματος φωτισμού προσέγγισης. Στις Η.Π.Α., μια προσέγγιση με ILS Κατηγορίας Ι (ILS CAT I) χωρίς φώτα προσέγγισης θα έχει μια ελάχιστη απαιτούμενη ορατότητα των 3/4 του μιλίου ή 4000 πόδες οπτικό εύρος διαδρόμου (RVR). Με ένα σύστημα φωτισμού προσέγγισης 1400 ποδών (ή λίγο παραπάνω), η ελάχιστη εν δυνάμει ορατότητα θα μειωθεί στο 1/2 μίλι (2400 πόδες οπτικό εύρος διαδρόμου). Με την παρουσία φώτων ζώνης επαφής τροχών και κεντρικής γραμμής μαζί με κατάλληλο σύστημα φωτισμού προσέγγισης ίσως μειώσει περαιτέρω την ορατότητα στα 3/8 του μιλίου (1800 πόδες οπτικό εύρος διαδρόμου).

Η αντίληψη του βάθους είναι αδρανής στις αποστάσεις, που εμπλέκονται συχνά στις πτήσεις αεροσκαφών, επομένως, η θέση και η απόσταση ενός διαδρόμου σε σχέση με το αεροσκάφος πρέπει να κρίνονται από έναν πιλότο, που χρησιμοποιεί μόνο δι-διάστατα ερεθίσματα, όπως η προοπτική και το γωνιακό μέγεθος και η γωνιακή κίνηση εντός του οπτικού πεδίου. Τα συστήματα φωτισμού προσέγγισης παρέχουν επιπρόσθετα ερεθίσματα, τα οποία δίνουν μια γνωστή σχέση για τον ίδιο το διάδρομο και βοηθούν τους πιλότους να κρίνουν σωστά τις αποστάσεις και τον προσανατολισμό κατά την προσγείωση.

Approach3

Διατάξεις Φωτισμού Προσέγγισης

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) έχει αναγνωρίσει αρκετές πρότυπες διατάξεις συστημάτων φωτισμού προσέγγισης, ωστόσο σε μερικά αεροδρόμια εγκαθιστώνται μη τυποποιημένες διατάξεις. Συνήθως, τα συστήματα φωτισμού προσέγγισης είναι υψηλής έντασης. Πολλά από αυτά τα συστήματα συμπληρώνονται από διάφορα άλλα συστήματα φωτισμού διαδρόμου, όπως τα αναγνωριστικά φώτα κατωφλίου διαδρόμου (REIL), φώτα ζώνης επαφής τροχών (TDZL) και τα φώτα διαδρόμου Υψηλής έντασης (HIRL). Στις πιο κοινές διατάξεις συστημάτων φωτισμού προσέγγισης περιλαμβάνονται οι εξής:

 • MALSR: Medium-intensity Approach Lighting System with Runway Alignment Indicator Lights
 • MALSF: Medium-intensity Approach Lighting System with Sequenced Flashing lights
 • SALS: Short Approach Lighting System
 • SSALS: Simplified Short Approach Lighting System
 • SSALR: Simplified Short Approach Lighting System with Runway Alignment Indicator Lights
 • SSALF: Simplified Short Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights
 • ODALS: Omnidirectional Approach Lighting System
 • ALSF-1: Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights configuration 1
 • ALSF-2: Approach Lighting System with Sequenced Flashing Lights configuration 2
 • CALVERT I/ICAO-1 HIALS: ICAO-compliant configuration 1 High Intensity Approach Lighting System
 • CALVERT II/ICAO-2 HIALS: ICAO-compliant configuration 2 High Intensity Approach Lighting System
 • LDIN: Lead-in lighting
 • REIL: Runway End Identification Lights
 • RAIL: Runway Alignment Indicator Lights

Στις διατάξεις, που περιλαμβάνουν ακολουθία παλλόμενων φώτων, τα φώτα είναι κατά κύριο λόγο μικροί φάροι τοποθετημένοι μπροστά από το διάδρομο στην προέκταση της κεντρική του γραμμής.

Approach2

Η ακολουθία των παλλόμενων φώτων ξεκινά συνήθως από το πιο απομακρυσμένο από το κατώφλιο λαμπτήρα και κινείται προς τον διάδρομο σαν πύρινη σφαίρα, με συχνότητα δυο φορές το δευτερόλεπτο, καταλήγοντας στη γραμμή απόφασης (desicion bar). Η διάταξη RAIL είναι παρόμοια με τις ακολουθίες παλλόμενων φώτων, αν εξαιρεθεί το γεγονός, ότι η ακολουθία τερματίζει εκεί, που ξεκινάνε οι συστάδες των λευκών φώτων. Οι ακολουθίες παλλόμενων φώτων και το σύστημα RAIL δεν εκτείνονται πέρα από τη γραμμή απόφασης, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των πιλότων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης φάσης της μετάβασης από πτήση δι’ οργάνων σε πτήση εξ’ όψεως. Στην καθομιλουμένη, αυτή η ακολουθία των παλλόμενων φώτων λέγεται “λαγός” ή “λαγός που τρέχει”.

Πληροφορίες: www.wikiwand.com

Καλωδίωση

Τα καλώδια ξεκινούν από ένα δωμάτιο του αεροδρομίου στο οποίο είναι τερματισμένες οι καλωδιώσεις σε ειδικούς σταθεροποιητές-ανορθωτές. Συνήθως το δωμάτιο αυτό ονομάζεται CCR (Constant Current Regulator) .Επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες (μπορεί και πάνω από 1 ή 2 χιλιόμετρα) χρησιμοποιείται καλώδιο ομοαξονικό το οποίο μπορεί να τροφοδοτείται έως μερικά KV! Ο χειρισμός γίνεται από το δωμάτιο αυτό (CCR) και από τον πύργο ελέγχου.

Σε κάθε φωτιστικό – πυλώνα υπάρχει στη βάση του ένα φρεάτιο διέλευσης των καλωδίων, οπότε πάμε από πυλώνα σε πυλώνα και κάθε πυλώνας έχει τον δικό του τοροειδή μετασχηματιστή. Τοροειδής χρησιμοποιείται για μείωση απωλειών και για λόγους μέγιστης ασφάλειας ότι δεν θα πάθει κάποια ζημιά ο μετασχηματιστής, γιατί ως γνωστό οι τοροειδής είναι ότι καλύτερο υπάρχει από πλευράς μετασχηματιστών. Όλοι οι μετασχηματιστές ενός κυκλώματος, που μπορεί να περιλαμβάνει αρκετούς λαμπτήρες, είναι συνδεμένοι σε σειρά. Φανταστείτε λοιπόν ένα κύκλωμα από καλώδιο ομοαξονικό 1 ή 2 ή και παραπάνω χιλιομέτρων, το οποίο ενδιάμεσα έχει πηνία (μετασχηματιστές). Αν βραχυκυκλώσει ένας μετασχηματιστής οι υπόλοιποι λαμπτήρες συνεχίζουν και λειτουργούν. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να ”σκάσει” ένας τέτοιος μετασχηματιστής οπότε να έχουμε διακοπή του κυκλώματος, άρα να μη λειτουργούν όλα τα φώτα της γραμμής. Συνήθως με ένα βραχυκύκλωμα υπάρχει συνέχεια του αγωγού και από τους σταθεροποιητές γίνεται αυτόματα η διόρθωση τάσης στο κύκλωμα, οπότε οι υπόλοιποι συνεχίζουν κανονικά!

 

Shares