Φρέζα για Ytong ή Αλφα Μπλοκ

Φρέζα για Ytong ή Αλφα Μπλοκ

Ένα εργαλείο απαραίτητο και αυτό

για τον εγκαταστάτη. Φρέζα, με την οποία σκάβουμε το ytong (Αλφα μπλοκ) ομοιόμορφα και γρήγορα. Δείτε τα βίντεο…

Το δεύτερο βίντεο τραβήχτηκε πρόχειρα ώστε να δείξουμε πως σκάβεται ακόμη και ένα πρέκι!

έγινε διόρθωση του “ιτον” κατόπιν ορθής παρέμβασης αναγνώστη, επειδή η ονομασία είναι καθαρά λατινική, η ορθή της γραφή είναι: YTONG

Shares