Το μέλλον της ενέργειας είναι Ηλικακό

Το μέλλον της ενέργειας είναι Ηλικακό

Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, το κεφαλαιοποιημένο κόστος

παραγωγής ηλιακής ενέργειας το 2015 μειώθηκε σε μόλις το ένα έκτο του κόστους του 2005. Συνεπώς υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρεί ότι η παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα γίνει πιο οικονομική σε σχέση με την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Ανέκαθεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η κατανάλωση ενέργειας και η κλιματική αλλαγή αποτελούσαν πολύ σημαντικά θέματα προς συζήτηση.

Στη σύγχρονη εποχή η αποδοτικότητα της παραγόμενης ενέργειας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο σημαντική αύξηση καταγράφουν και τα επίπεδα της περιβαλλοντικής μόλυνσης. Συνεπώς για να διασφαλιστεί ένα μέλλον που κυρίαρχο στοιχείο του θα είναι η πράσινη και αειφόρος ανάπτυξη, θα πρέπει να μειωθούν αισθητά οι ενεργειακές πηγές που εκπέμπουν άνθρακα υψηλής περιεκτικότητας.

DbRlGfhzMcEnTs5NuUn5jJYEhNleua8nniKvBej9BHc

Καθώς σιγά-σιγά ξεκινάει μια νέα εποχή για την ενέργεια ας δούμε τρία χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος:

  1. Παραγωγή ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα: Τα ορυκτά καύσιμα με την καύση εκπέμπουν ρύπους που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε αυτό καθώς όχι μόνο είναι περισσότερο «καθαρή», έχει και την δυνατότητα-προοπτική να γίνει περισσότερο προσιτή στους καταναλωτές.
  2. Ενεργειακή ανεξαρτησία και συνδεσιμότητα: Η ηλεκτρική ενέργεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που βρίσκονται σε εύφορες περιοχές  της περιφέρειας, ενώ ενέργεια διανέμεται μέσω ενός δικτύου. Αυτό όχι μόνο έχει μεγάλο κόστος αλλά έχει και τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος πρέπει να διαμορφώσει ενεργειακές μονάδες αειφόρου ανάπτυξης σε κάθε περιοχή-περιφέρεια, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους.
  3. Κοινή χρήση ενέργειας: Όταν η ηλιακή ενέργεια υιοθετηθεί από εκατοντάδες εργοστάσια και χιλιάδες σπίτια, το σύστημα τροφοδοσίας θα αλλάξει τελείως. Πέρα από καταναλωτές θα είμαστε ταυτόχρονα και παραγωγοί ενέργειας. Έτσι θα οικοδομείται ένα σύστημα κατανομής της ενέργειας σύμφωνα με το οποίο ο κάθε καταναλωτής, η κάθε οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει ηλιακή ενέργεια και να τη μοιράζεται με άλλους ανθρώπους που παράγουν μικρότερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το σύστημα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη Γερμανίας με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πηγή: http://www.reporter.gr

Shares